Vähemmistöt
Lukijalta Mielipide Kirsi-Klaudia Kangas

Maail­man vai­no­tuim­mat ihmiset

10.04.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Yh­den­ver­tai­suus muu­ta­kin kuin lippuja

25.02.2021 09:42
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kia yri­te­tään taas uu­dis­taa

28.11.2020 10:12 1
Tilaajille
Sukupuolensa juridisesti vahvistaneiden vuosittainen määrä viisinkertaistui 2010-luvun aikana – translain kauan odotettu uudistus jäi koronakriisin jalkoihin

Su­ku­puo­len­sa ju­ri­di­ses­ti vah­vis­ta­nei­den vuo­sit­tai­nen määrä vii­sin­ker­tais­tui 2010-lu­vun aikana – trans­lain kauan odo­tet­tu uu­dis­tus jäi ko­ro­na­krii­sin jal­koi­hin

12.09.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta: Vastustamme Vuotson koulun lakkautusta
Lukijalta Mielipide Unna-Maari Pulska, Elli-Marja Hetta

Lu­ki­jal­ta: Vas­tus­tam­me Vuotson koulun lak­kau­tus­ta

27.08.2020 10:59
Tilaajille
Rasismi on myös suomalainen ongelma, joka vaatii aktiivisia toimia – Vasa kokosi antirasismin alkeet

Rasismi on myös suo­ma­lai­nen on­gel­ma, joka vaatii ak­tii­vi­sia toimia – Vasa kokosi an­ti­ra­sis­min alkeet

03.07.2020 07:00

Saa­me­lais­kä­rä­jien lä­het­tä­mä pur­ku­ha­ke­mus koki tylyn koh­ta­lon

18.05.2020 15:21
Tilaajille
"Nyt tälle asialle saahaan kasvot" – Totuuskomissio selvittää meänkielisten kohtelua

"Nyt tälle asialle saahaan kasvot" – To­tuus­ko­mis­sio sel­vit­tää meän­kie­lis­ten koh­te­lua

20.02.2020 06:30
Tilaajille
Aili-Maarit Kurkkio hukkasi lapsuutensa saamen vuosikymmeniksi, mutta opetteli kielen uudelleen: "Ihmeekseni huomasin, miten paljon tunteita äidinkielen mukana minussa heräsi"

Ai­li-Maa­rit Kurkkio hukkasi lap­suu­ten­sa saamen vuo­si­kym­me­nik­si, mutta opet­te­li kielen uu­del­leen: "Ih­meek­se­ni huo­ma­sin, miten paljon tun­tei­ta äi­din­kie­len mukana minussa heräsi"

19.02.2020 18:12
Tilaajille
Joka neljäs pitää etnisen vähemmistön solvaamista rikollisena, yli puolet paheksuttavana

Joka neljäs pitää etnisen vä­hem­mis­tön sol­vaa­mis­ta ri­kol­li­se­na, yli puolet pa­hek­sut­ta­va­na

26.10.2019 00:05
Kiina uhkailee ulkomailla asuvia uiguureja – "Ajattele perheesi turvallisuutta"

Kiina uh­kai­lee ul­ko­mail­la asuvia ui­guu­re­ja – "A­jat­te­le per­hee­si tur­val­li­suut­ta"

17.10.2019 13:16