kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Lastenkulttuuri
Prinsessa Homssantomssa tekee kuninkaallisen vierailun Rovaniemen kirjastoihin

Prin­ses­sa Homs­san­toms­sa tekee ku­nin­kaal­li­sen vie­rai­lun Ro­va­nie­men kir­jas­toi­hin

01.04.2022 08:42
Huhuu! ammentaa iloa sanataiteesta – uusi festivaali on suunnattu lapsille ja perheille

Huhuu! am­men­taa iloa sa­na­tai­tees­ta – uusi fes­ti­vaa­li on suun­nat­tu lap­sil­le ja per­heil­le

06.10.2021 13:36
Lauantaipussin huumaa
Kolumni

Lauan­tai­pus­sin huumaa

23.06.2021 11:55
Arvostelu: Kemin kaupungin satustriimissä kuljettiin viiksekkäiden muurahaisten matkassa

Ar­vos­te­lu: Kemin kau­pun­gin sa­tust­rii­mis­sä kul­jet­tiin viik­sek­käi­den muu­ra­hais­ten mat­kas­sa

18.04.2021 15:04
Tilaajille
Unna Junnán eli saamenkielisten lastenohjelmien kevätkausi alkaa ensi viikolla – Uutuusohjelmassa porokoiran pennun seikkailuja

Unna Junnán eli saa­men­kie­lis­ten las­ten­oh­jel­mien ke­vät­kau­si alkaa ensi vii­kol­la – Uu­tuus­oh­jel­mas­sa po­ro­koi­ran pennun seik­kai­lu­ja

10.02.2021 18:45
Tilaajille
Sirkuskonsertti kutsuu vauvaperheitä Korundiin – Karhun syntymäpäivillä saa soittaa laulaa ja liikkua

Sir­kus­kon­sert­ti kutsuu vau­va­per­hei­tä Ko­run­diin – Karhun syn­ty­mä­päi­vil­lä saa soittaa laulaa ja liikkua

15.12.2020 14:50
Jope Pitkäsen ronski Lempi-hahmo rauhoittui nosturin nokassa

Jope Pit­kä­sen ronski Lem­pi-hah­mo rau­hoit­tui nos­tu­rin nokassa

10.06.2020 10:00

Lasten ää­ni­kir­jo­jen kulutus kasvoi parissa vii­kos­sa 140 pro­sent­tia

15.04.2020 18:05
Tilaajille
Saamenkieliset Muumit eivät syö vanukasta – "Eihän sellaista sanaa saamessa ole"

Saa­men­kie­li­set Muumit eivät syö va­nu­kas­ta – "Eihän sel­lais­ta sanaa saa­mes­sa ole"

23.02.2020 19:34
Tilaajille
Elokuva-arvio: Siskosten kilpajuoksu koulunpenkille

Elo­ku­va-ar­vio: Sis­kos­ten kil­pa­juok­su kou­lun­pen­kil­le

18.02.2020 14:07
"Tämähän tuli täysin puun takaa!" Taiteen edistämiskeskus myönsi 34-vuotiaalle Áilu Vallelle lastenkulttuurin valtionpalkinnon

"Tä­mä­hän tuli täysin puun takaa!" Taiteen edis­tä­mis­kes­kus myönsi 34-vuo­tiaal­le Áilu Val­lel­le las­ten­kult­tuu­rin val­tion­pal­kin­non

29.11.2019 11:00
Tilaajille