tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Kolumni

Lauan­tai­pus­sin huumaa

-
Kuva: Pentti Vuosaari
Kolumni

Tällä viikolla vietetän juhannusta ja monet ovat jo lomatunnelmissa. Meillä Lastenkulttuurikeskuksessa vietetään puistoseikkailuviikkoa, eli tarjolla on toimintaa ja seikkailutehtäviä  viikon ajan Meripuistossa. Ulkona pystytään toimimaan väljemmin kun sisätiloissa ja näin useampi lapsi voi osallistua tapahtumaan. Ensi viikolla jaetaan kesän lauantaipussit ja sen jälkeen jäädäänkin lomalle.

Alkanut vuosi on ollut edelleen haasteellinen meillä Lastenkultturikeskuksessa, niin kuin muillakin kulttuuritoimijoilla. Kävijärajoitukset ovat estäneen pitkälti normaalin toiminnan. Niinpä kehittelimmekin alkuvuodesta lauantaipussi-idean korvaamaan suosittuja lauantaipajoja. Lauantaipajoja järjestettiin aikaisemmin kerran kuussa ja niissä kävi noin sata taiteilijaa muutaman tunnin aikana.

Lauantaipussi jaetaan kerran kuussa ja se pitää sisällään tarvikkeet kotona tehtävään työhön ja taiteiluun. Kotoa tarvitsee löytyä vain värit, liimaa ja sakset. Idea otettiin hyvin vastaan, pusseja on jaettu kuukausittain noin 130-200 kpl. Palaute on ollut todella positiivista. Pussien hakijoissa on ollut vanhempien lisäksi paljon myös isovanhempia. Hakijoiden kanssa ehditään aina vaihtaa muutama sana ja mukavalta on tuntunut kohdata asiakkaita kasvotusten. Monet kiittelevät ideaa, nyt on jotakin tekemistä kotona yhdessä lasten ja lastenlasten kanssa. Yhdessä olemin ja tekeminen perheen kanssa olikin yksi tavoite pussi-ideaa kehiteltäessä.  Korona on rajoittanut liikkumista ja kotiin tarvitaan ohjelmaa. Ruudun kautta tulevat striimatut lastenesitykset eivät korvaa oikeaa tekemistä.

Kesälomien jälkeen elokuussa sitten jatketaan toimintaa ja toivottavasti silloin päästään jo normaaliin rytmiin. Pienempi tila Huvikummussa muuton jälkeen tietenkin rajoittaa edelleen kävijämääriä. Syksyllä jatkavat kuitenkin monet tutut toiminnot, mm. avoin taidetoiminta alle kouluikäisille, taidepajat koululuokille, lauantaipajat sekä erilaiset tapahtumat ja kurssit.  Lastenlauantait yhdessä kirjaston kanssa jatkuvat  ja nyt esitysten yhteyteen järjestetään myös työpajoja.

Vauvaperheille on suunnitelmissa vauvasirkusta ja suosittuja värikylpypajoja. Pajoja on kyselty ja niitä pyritäänkin toteuttamaan useampia. Monet vauvaperheet ovat olleet eristyksissä koronavuoden ajan ja on arveltu, että se sattaa näkyä jopa lasten käyttäytymisessä. Vauva ei ole tottunut vieraisiin ihmisiin ja isoihin ryhmiin.

Normaalissa arjessa nämä pienet hetket, osallisumiset ja käynnit tilaisuuksissa lasten kanssa ovat usein niin itsestään selviä. Sitten kun tilaisuuksia ei enää olekaan, niiden tärkeys korostuu entisestään.

Yhdessä olemin ja tekeminen perheen kanssa olikin yksi tavoite pussi-ideaa kehiteltäessä.