tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

"Tä­mä­hän tuli täysin puun takaa!" Taiteen edis­tä­mis­kes­kus myönsi 34-vuo­tiaal­le Áilu Val­lel­le las­ten­kult­tuu­rin val­tion­pal­kin­non

Taiteen edistämiskeskus myönsi 34-vuotiaalle jo 20 vuotta esiintyneelle sanataiteilijalle lastenkulttuurin valtionpalkinnon.

Saamelainen räppäri, inarilainen rap-artisti Áilu Valle tuntuu olleen uransa alkupuolella pikkuisen kateellinen pikkusiskolleen Elle-Maaretille, joka näytti hallitsevan tuon taiteenlajin paremmin. Nyt jo lähes 25 vuotta jatkuneen taiteilijauran jälkeen 34-vuotias tekijä saa lastenkulttuurin valtionpalkinnon.

Taiteen edistämiskeskus, joka aiemmin tunnettiin taiteen keskustoimikuntana, on vuodesta 1981 myöntänyt tunnustuksia ansioituneille lasten luovuutta edistäneille henkilöille. Ennen Áilu Vallea sellaisen on saanut harva saamelainen, kuten 1993 kuvataiteilija Merja-Aletta Ranttila ja 2015 kirjailija Inger-Mari Aikio.