tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Valtionpalkinto
Anu Pentikille muotoilun, Ari Angervolle musiikin ja Mustarinda-seuralle monitaiteen  valtionpalkinto

Anu Pen­ti­kil­le muo­toi­lun, Ari An­ger­vol­le mu­sii­kin ja Mus­ta­rin­da-seu­ral­le mo­ni­tai­teen val­tion­pal­kin­to

17.11.2021 14:54
Tilaajille
"Tämähän tuli täysin puun takaa!" Taiteen edistämiskeskus myönsi 34-vuotiaalle Áilu Vallelle lastenkulttuurin valtionpalkinnon

"Tä­mä­hän tuli täysin puun takaa!" Taiteen edis­tä­mis­kes­kus myönsi 34-vuo­tiaal­le Áilu Val­lel­le las­ten­kult­tuu­rin val­tion­pal­kin­non

29.11.2019 11:00
Tilaajille