Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Jäät voivat olla tänä talvena ar­vaa­mat­to­mia – säh­kö­ener­gian tarve voi ai­heut­taa sään­nös­tel­lyis­sä ve­sis­töis­sä ta­van­omai­ses­ta poik­kea­via juok­su­tuk­sia

Sähköenergian tarve voi kuluvana talvena johtaa tavanomaisesta poikkeaviin juoksutuksiin Lapin alueen säännöstellyissä vesistöissä.

Tästä johtuen jäätilanne erityisesti Kitisen, Kemijoen pääuoman, Suolijärvien, Vanttausjoen, Kaihuanjoen, Juotasjoen ja Tengeliönjoen vesistöissä voi olla arvaamaton. Lumen määrä Lapin alueella on tällä hetkellä ajankohtaan nähden tavanomainen.

Lapin ely-keskus kertoo, että sähköenergian ja säätövoiman tarve voi ilmetä säännöstellyissä jokivesissä tavanomaista suurempina virtaamina ja säännösteltyjen järvien vedenpinnat voivat alentua totuttua aiemmin.

Mahdolliset tavanomaisesta poikkeavat juoksutukset voivat muuttaa vesistöjen jäätilannetta läpi talven, minkä vuoksi jäällä liikuttaessa on oltava tarkkana ja noudatettava erityistä varovaisuutta.

Lapin ely-keskuksen mukaan sekä säännöstellyillä että luonnontilaisilla järvillä on havaittu veden nousua jään päälle.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.