Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Huoltovarmuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puheet eivät enää riitä, tar­vi­taan tekoja

09.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Hallitus on laittamassa ratarahat Turun raiteisiin tilanteessa, missä Suomen huoltovarmuuden turvaaminen edellyttäisi kiskotien rakentamista pohjoiseen – tunnin juna on kuopattava
Pääkirjoitus

Hal­li­tus on lait­ta­mas­sa ra­ta­ra­hat Turun rai­tei­siin ti­lan­tees­sa, missä Suomen huol­to­var­muu­den tur­vaa­mi­nen edel­lyt­täi­si kis­ko­tien ra­ken­ta­mis­ta poh­joi­seen – tunnin juna on kuo­pat­ta­va

05.07.2023 19:00 14
Tuleva hallitus joutuu laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen, mikä koskee myös väylähankkeita – huoltovarmuus tulee ennen tunnin junaa
Pääkirjoitus

Tuleva hal­li­tus joutuu lait­ta­maan asioita tär­keys­jär­jes­tyk­seen, mikä koskee myös väy­lä­hank­kei­ta – huol­to­var­muus tulee ennen tunnin junaa

12.05.2023 22:16 5
EK paimentaa pohjoisen investointeja
Kolumni

EK pai­men­taa poh­joi­sen in­ves­toin­te­ja

01.05.2023 05:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huol­to­var­muut­ta fik­suil­la han­kin­noil­la

20.03.2023 04:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huol­to­var­muus pa­rem­mak­si ve­si­lai­tok­sil­la

23.02.2023 05:15
Tilaajille
Lapin merkitys Suomelle on nousemassa Nato-jäsenyyden myötä uudelle tasolle – aluepolitiikan sijasta on alettava puhua geopolitiikasta
Pääkirjoitus

Lapin mer­ki­tys Suo­mel­le on nou­se­mas­sa Na­to-jä­se­nyy­den myötä uudelle tasolle – alue­po­li­tii­kan sijasta on alet­ta­va puhua geo­po­li­tii­kas­ta

29.11.2022 20:09 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­voi­mal­la kes­kei­nen rooli huol­to­var­muu­des­sa

12.10.2022 04:00
Tilaajille
STM: Suomalaisten kannattaa hankkia lääkejodia säteilyvaaratilanteen varalle – päivitetty ohje suosittelee jodia enintään 40-vuotiaille

STM: Suo­ma­lais­ten kan­nat­taa hankkia lää­ke­jo­dia sä­tei­ly­vaa­ra­ti­lan­teen varalle – päi­vi­tet­ty ohje suo­sit­te­lee jodia enin­tään 40-vuo­tiail­le

11.10.2022 12:46 4
Lapin liitto aloittaa selvityksen maakunnan keskiosiin sijoittuvasta rengasradasta ja ratayhteydestä Narvikiin – jälkimmäisellä alkaa olla jo kiire
Pääkirjoitus

Lapin liitto aloit­taa sel­vi­tyk­sen maa­kun­nan kes­ki­osiin si­joit­tu­vas­ta ren­gas­ra­das­ta ja ra­ta­yh­tey­des­tä Nar­vi­kiin – jäl­kim­mäi­sel­lä alkaa olla jo kiire

06.10.2022 20:00 8
Tilaajille
Huoltovarmuutta maalla, merellä ja ilmassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huol­to­var­muut­ta maalla, merellä ja ilmassa

03.09.2022 05:30
Tilaajille
Venäjän uhka ja Nato-jäsenyys panee tutkimaan karttaa uudella tavalla – ratayhteys Ruotsiin ja yhteys Jäämerelle saavat uuden merkityksen
Pääkirjoitus

Venäjän uhka ja Na­to-jä­se­nyys panee tut­ki­maan karttaa uudella tavalla – ra­ta­yh­teys Ruot­siin ja yhteys Jää­me­rel­le saavat uuden mer­ki­tyk­sen

17.07.2022 20:00 3
Tilaajille
Maatalouden huoltovarmuutta turvataan lisätuilla – pohjoisen alueella tukien lisämaksuihin on varattu yhteensä 21 miljoonaa euroa

Maa­ta­lou­den huol­to­var­muut­ta tur­va­taan li­sä­tuil­la – poh­joi­sen alueel­la tukien li­sä­mak­sui­hin on varattu yh­teen­sä 21 mil­joo­naa euroa

04.07.2022 18:12 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­mis­te­taan Suomen toi­mi­vuus poik­keus­olois­sa­kin

12.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko poik­keus­ai­kaan va­rau­dut­tu?

26.04.2022 04:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-ala on huol­to­var­muu­den kul­ma­ki­vi

12.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huol­to­var­muut­ta voidaan ke­hit­tää

31.03.2022 22:42
Tilaajille
Ruoan hintaan kohdistuu monia muitakin paineita kuin Putinin sotaretki – ilman kotimaista ruokaa huoltovarmuutemme murentuisi
Pääkirjoitus

Ruoan hintaan koh­dis­tuu monia mui­ta­kin pai­nei­ta kuin Putinin so­ta­ret­ki – ilman ko­ti­mais­ta ruokaa huol­to­var­muu­tem­me mu­ren­tui­si

17.03.2022 08:34 3
Tilaajille
Suomen turvallisuus ja huoltovarmuus huolettavat, mutta vain harva kerää varmuusvarastoja kriisin varalle: "Ei pidä lietsoa paniikkia, vaan laittaa jäitä hattuun"

Suomen tur­val­li­suus ja huol­to­var­muus huo­let­ta­vat, mutta vain harva kerää var­muus­va­ras­to­ja kriisin va­ral­le: "Ei pidä lietsoa pa­niik­kia, vaan laittaa jäitä hat­tuun"

15.03.2022 06:30 5
Tilaajille
Huoltovarmuus kuntoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huol­to­var­muus kuntoon

15.03.2022 04:31 9
Tilaajille