Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Ehkäisy
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi hyvä esi­merk­ki it­se­mur­hien eh­käi­sy­työs­tä

08.09.2023 05:00
Nuorten ehkäisy- ja seksuaalineuvontapiste avautui Rovaniemen Rinteenkulmaan

Nuorten eh­käi­sy- ja sek­suaa­li­neu­von­ta­pis­te avautui Ro­va­nie­men Rin­teen­kul­maan

24.08.2023 15:13 1
Tilaajille
Rovaniemellä avattiin nuorten ehkäisy- ja seksuaalineuvontapiste – maksuttoman ehkäisyn kokeilu laajeni Ranualle ja Posiolle

Ro­va­nie­mel­lä avat­tiin nuorten eh­käi­sy- ja sek­suaa­li­neu­von­ta­pis­te – mak­sut­to­man eh­käi­syn kokeilu laajeni Ra­nual­le ja Po­siol­le

24.08.2023 15:39
Tilaajille
“Ollaan kuitenkin hyvinvointivaltio ja tämä on osa sitä hyvinvointia” – hormonaalinen ehkäisy saa kiitosta, mutta kehitettävääkin löytyisi

“Ollaan kui­ten­kin hy­vin­voin­ti­val­tio ja tämä on osa sitä hy­vin­voin­tia” – hor­mo­naa­li­nen ehkäisy saa kii­tos­ta, mutta ke­hi­tet­tä­vää­kin löy­tyi­si

28.07.2023 06:00 1
Tilaajille
Sultan-kondomi vaihtaa nimeään – "Koimme brändin vanhentuneeksi"

Sul­tan-kon­do­mi vaihtaa nimeään – "Koimme brändin van­hen­tu­neek­si"

27.07.2023 19:40 4
Lapin hyvinvointialueen päätös maksuttomasta ehkäisystä kaikille alle 25-vuotiaille on tervetullut – eriarvoisuus on näkynyt maakunnassa monin eri tavoin
Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen päätös mak­sut­to­mas­ta eh­käi­sys­tä kai­kil­le alle 25-vuo­tiail­le on ter­ve­tul­lut – eri­ar­voi­suus on näkynyt maa­kun­nas­sa monin eri tavoin

13.02.2023 16:00 4
Kortsut ja kapselit ilmaiseksi: Kaikki Lapin nuoret saavat maksuttoman ehkäisyn kotikunnasta riippumatta – uudistus tulee tarpeeseen

Kortsut ja kap­se­lit il­mai­sek­si: Kaikki Lapin nuoret saavat mak­sut­to­man eh­käi­syn ko­ti­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta – uu­dis­tus tulee tar­pee­seen

10.02.2023 20:00 6
Tilaajille
Suurin osa Suomen alle 25-vuotiaista on nyt maksuttoman ehkäisyn piirissä

Suurin osa Suomen alle 25-vuo­tiais­ta on nyt mak­sut­to­man eh­käi­syn pii­ris­sä

06.11.2022 12:15 3
Maksuttomien ehkäisyvalmisteiden jakaminen kaikille alle 25-vuotiaille nuorille aloitetaan Enontekiöllä, Kemissä, Kemijärvellä, Sodankylässä ja Torniossa marraskuussa

Mak­sut­to­mien eh­käi­sy­val­mis­tei­den ja­ka­mi­nen kai­kil­le alle 25-vuo­tiail­le nuo­ril­le aloi­te­taan Enon­te­kiöl­lä, Ke­mis­sä, Ke­mi­jär­vel­lä, So­dan­ky­läs­sä ja Tor­nios­sa mar­ras­kuus­sa

20.10.2022 20:00 1
Tilaajille
Länsi-Pohja nousi aborttitilastojen kärkeen  – oma tahto ei lain mukaan riitä raskaudenkeskeytyksen perusteeksi

Län­si-Poh­ja nousi abort­ti­ti­las­to­jen kärkeen – oma tahto ei lain mukaan riitä ras­kau­den­kes­key­tyk­sen pe­rus­teek­si

20.07.2022 06:30 2
Tilaajille
Ehkäisyn käyttämättä jättäminen on yleisempää koululaisella kuin lukiolaisella – aiheesta puhuminen voi tuntua nuoresta nololta

Eh­käi­syn käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen on ylei­sem­pää kou­lu­lai­sel­la kuin lu­kio­lai­sel­la – ai­hees­ta pu­hu­mi­nen voi tuntua nuo­res­ta nololta

07.12.2020 18:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomeen tar­vi­taan kan­sal­li­nen mak­su­ton ehkäisy

10.11.2020 08:25 3
Tilaajille
Maksuton ehkäisy nuorille on hallitusohjelmassa, mutta valtakunnallinen pilotti ei ole edennyt – Näin löydät kuntakohtaista tietoa

Mak­su­ton ehkäisy nuo­ril­le on hal­li­tu­soh­jel­mas­sa, mutta val­ta­kun­nal­li­nen pilotti ei ole edennyt – Näin löydät kun­ta­koh­tais­ta tietoa

13.07.2020 07:00
Tilaajille
Yksi ovi on suljettu jopa tehtaanjohtajalta Bayerin valtavalla ehkäisyvälinetehtaalla Turussa, josta lähtee hormonikierukoita jopa 130 maahan

Yksi ovi on sul­jet­tu jopa teh­taan­joh­ta­jal­ta Bayerin val­ta­val­la eh­käi­sy­vä­li­ne­teh­taal­la Tu­rus­sa, josta lähtee hor­mo­ni­kie­ru­koi­ta jopa 130 maahan

14.12.2019 08:00
Tilaajille