Arvio: Unoh­tu­ma­ton sa­tu­met­sän val­loi­tus — Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin suur­mu­si­kaa­li on voi­man­näyt­tö, josta pu­hu­taan pitkään

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ehkäisy
Suurin osa Suomen alle 25-vuotiaista on nyt maksuttoman ehkäisyn piirissä

Suurin osa Suomen alle 25-vuo­tiais­ta on nyt mak­sut­to­man eh­käi­syn pii­ris­sä

06.11.2022 12:15 3
Maksuttomien ehkäisyvalmisteiden jakaminen kaikille alle 25-vuotiaille nuorille aloitetaan Enontekiöllä, Kemissä, Kemijärvellä, Sodankylässä ja Torniossa marraskuussa

Mak­sut­to­mien eh­käi­sy­val­mis­tei­den ja­ka­mi­nen kai­kil­le alle 25-vuo­tiail­le nuo­ril­le aloi­te­taan Enon­te­kiöl­lä, Ke­mis­sä, Ke­mi­jär­vel­lä, So­dan­ky­läs­sä ja Tor­nios­sa mar­ras­kuus­sa

20.10.2022 20:00 1
Tilaajille
Länsi-Pohja nousi aborttitilastojen kärkeen  – oma tahto ei lain mukaan riitä raskaudenkeskeytyksen perusteeksi

Län­si-Poh­ja nousi abort­ti­ti­las­to­jen kärkeen – oma tahto ei lain mukaan riitä ras­kau­den­kes­key­tyk­sen pe­rus­teek­si

20.07.2022 06:30 2
Tilaajille
Ehkäisyn käyttämättä jättäminen on yleisempää koululaisella kuin lukiolaisella – aiheesta puhuminen voi tuntua nuoresta nololta

Eh­käi­syn käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen on ylei­sem­pää kou­lu­lai­sel­la kuin lu­kio­lai­sel­la – ai­hees­ta pu­hu­mi­nen voi tuntua nuo­res­ta nololta

07.12.2020 18:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomeen tar­vi­taan kan­sal­li­nen mak­su­ton ehkäisy

10.11.2020 08:25 3
Tilaajille
Maksuton ehkäisy nuorille on hallitusohjelmassa, mutta valtakunnallinen pilotti ei ole edennyt – Näin löydät kuntakohtaista tietoa

Mak­su­ton ehkäisy nuo­ril­le on hal­li­tu­soh­jel­mas­sa, mutta val­ta­kun­nal­li­nen pilotti ei ole edennyt – Näin löydät kun­ta­koh­tais­ta tietoa

13.07.2020 07:00
Tilaajille
Yksi ovi on suljettu jopa tehtaanjohtajalta Bayerin valtavalla ehkäisyvälinetehtaalla Turussa, josta lähtee hormonikierukoita jopa 130 maahan

Yksi ovi on sul­jet­tu jopa teh­taan­joh­ta­jal­ta Bayerin val­ta­val­la eh­käi­sy­vä­li­ne­teh­taal­la Tu­rus­sa, josta lähtee hor­mo­ni­kie­ru­koi­ta jopa 130 maahan

14.12.2019 08:00
Tilaajille