Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lappi hyvä esi­merk­ki it­se­mur­hien eh­käi­sy­työs­tä

Näkökulma

Joka vuosi Suomessa tehdään lähes 750 itsemurhaa, joista noin 30 Lapissa.

Syyskuussa 2021 Meri-Lapissa aloitti itsemurhien ehkäisyn ITRO-hanke (itsemurhien ehkäisy riskiryhmäinterventioiden ja osaamisen vahvistamisen kautta). Yhteistyöhön lähti mukaan iso joukko organisaatioita: MIELI Suomen Mielenterveys ry, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Lapin hyvinvointialue, Lapin ensi- ja turvakoti ry:n kriisikeskus, MIELI Meri-Lapin Mielenterveys ry:n Kriisikeskus Turvapoiju sekä Surunauha ry.

Tavoitteena oli vähentää itsemurhia ja itsemurhayrityksiä Lapin hyvinvointialueella lisäämällä eri ammattiryhmien osaamista itsetuhoisuuden kohtaamisessa, puheeksi otossa ja hoitoon ohjaamisessa. Lisäksi hanke tuotti väestölle tietoa itsetuhoisuudesta ja itsemurhien ehkäisystä, lisäsi läheisten vertaistukea ja vahvisti itsemurhien ehkäisytyötä tekevien verkostoa.

Hanke toteutettiin osana kansallista mielenterveysstrategiaa valtionavustuksella, jolla tuettiin itsemurhien ehkäisyhankkeita alueilla, joissa itsemurhakuolleisuus on suurinta.

Lähes kahden vuoden aikana koulutettiin 84 työryhmää ja 1 847 itsemurhavaaraa työssään kohtaavaa ammattilaista itsemurhariskin tunnistamiseen ja puheeksi ottoon. Lisäksi alueelle koulutettiin 11 Linity-lyhytintervention menetelmäosaajaa, joista yhdeksän työskentelee itsemurhaa yrittäneiden kanssa Lapin hyvinvointialueen psykiatriassa ja kaksi MIELI ry;n Kemin kriisikeskus Turvapoijussa.

Lapissa tehty itsemurhien ehkäisytyö on hyvä esimerkki itsemurhien tavoitteellisesta vähentämisestä. Hyvinvointialueelle koottiin eri organisaatioista koostuva alueellinen itsemurhien ehkäisytyötä koordinoiva verkosto, jonka tavoitteina on seurata alueellisia itsemurhatilastoja, ylläpitää ja edistää asiakasohjausta sekä juurruttaa käytäntöön itsemurhien ehkäisyn koulutusta ja palveluntarjontaa myös jatkossa.

Tänä keväänä Rovaniemellä toteutettiin myös itsemurhan tehneiden läheisten toiminnallinen vertaistukiryhmä, joka osoittautui toimivaksi matalan kynnyksen vertaistuen muodoksi. Marraskuussa vietettävän kynttilätapahtuman, itsemurhan tehneiden muistopäivän järjestäminen jatkuu kriisikeskusten ja seurakuntien yhteistyönä myös tulevina vuosina.

Nyt hankkeen päätyttyä on aiheellista kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja hankkeeseen osallistuneita poikkeuksellisesta yhteistyöstä. Pohja itsemurhien ehkäisytyölle on luotu. Tulokset tulevat näkyviin lähivuosien tilastoissa.

Hankkeen jälkeen jäi vahva luotto siihen, että tällä tahtotilalla itsemurhat ja itsemurhayritykset saadaan Lapissa laskusuuntaan, kun yhä useampi saa apua ajoissa. Itsemurhien ehkäisytyössä Lappi on hyvä esimerkki koko muulle Suomelle.

Itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö, MIELI Suomen Mielenterveys ry