Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Seksuaaliterveys
Rovaniemellä avattiin nuorten ehkäisy- ja seksuaalineuvontapiste – maksuttoman ehkäisyn kokeilu laajeni Ranualle ja Posiolle

Ro­va­nie­mel­lä avat­tiin nuorten eh­käi­sy- ja sek­suaa­li­neu­von­ta­pis­te – mak­sut­to­man eh­käi­syn kokeilu laajeni Ra­nual­le ja Po­siol­le

24.08.2023 15:39
Tilaajille
“Ollaan kuitenkin hyvinvointivaltio ja tämä on osa sitä hyvinvointia” – hormonaalinen ehkäisy saa kiitosta, mutta kehitettävääkin löytyisi

“Ollaan kui­ten­kin hy­vin­voin­ti­val­tio ja tämä on osa sitä hy­vin­voin­tia” – hor­mo­naa­li­nen ehkäisy saa kii­tos­ta, mutta ke­hi­tet­tä­vää­kin löy­tyi­si

28.07.2023 06:00 1
Tilaajille
Rovaniemeläiset ovat löytäneet uuden nautintokaupan Woltin kautta – "Erotiikkavälineet voivat olla kauniita"

Ro­va­nie­me­läi­set ovat löy­tä­neet uuden nau­tin­to­kau­pan Woltin kautta – "E­ro­tiik­ka­vä­li­neet voivat olla kau­nii­ta"

22.07.2023 17:30 6
Tilaajille
"Yhtä monta syytä kuin on ihmisiäkin" – Seksuaaliterapiaan hakeutumisen taustalla on usein kommunikointivaikeuksia ja häpeää

"Yhtä monta syytä kuin on ih­mi­siä­kin" – Sek­suaa­li­te­ra­piaan ha­keu­tu­mi­sen taus­tal­la on usein kom­mu­ni­koin­ti­vai­keuk­sia ja häpeää

17.07.2023 06:30
Tilaajille
Tippuritartuntojen määrä lähes kaksinkertaistui Suomessa – entistä useampi tartunta on oireeton ja löytyy sattumalta

Tip­pu­ri­tar­tun­to­jen määrä lähes kak­sin­ker­tais­tui Suo­mes­sa – entistä useampi tar­tun­ta on oi­ree­ton ja löytyy sat­tu­mal­ta

18.05.2023 16:30 1
Tilaajille
Pohjoissuomalainen Emmi, 26, kiihottuu, kun häntä piiskataan lujaa – BDSM:ssä salaiset haaveet ja suostumus kulkevat käsi kädessä

Poh­jois­suo­ma­lai­nen Emmi, 26, kii­hot­tuu, kun häntä piis­ka­taan lujaa – BDSM:s­sä sa­lai­set haaveet ja suos­tu­mus kul­ke­vat käsi kädessä

12.02.2023 09:00 32
Tilaajille
Kortsut ja kapselit ilmaiseksi: Kaikki Lapin nuoret saavat maksuttoman ehkäisyn kotikunnasta riippumatta – uudistus tulee tarpeeseen

Kortsut ja kap­se­lit il­mai­sek­si: Kaikki Lapin nuoret saavat mak­sut­to­man eh­käi­syn ko­ti­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta – uu­dis­tus tulee tar­pee­seen

10.02.2023 20:00 6
Tilaajille
OnlyFansin tuottoisuus tuli yllätyksenä ja nyt Marika Fingerroos suuntaa seksivälineiden kasvaville markkinoille – vierailimme perheenäidin kotona ja saimme tuote-esittelyn

On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le – vie­rai­lim­me per­heen­äi­din kotona ja saimme tuo­te-esit­te­lyn

29.01.2023 09:00 2
Tilaajille
Miksi masturbointi hävettää ja mitä tehdä, kun halut eivät kohtaa? Kaksi asiantuntijaa vastaa seksiaiheisiin kysymyksiin, joita nuorilla voi herätä

Miksi mas­tur­boin­ti hä­vet­tää ja mitä tehdä, kun halut eivät kohtaa? Kaksi asian­tun­ti­jaa vastaa sek­si­ai­hei­siin ky­sy­myk­siin, joita nuo­ril­la voi herätä

29.04.2022 07:00 6
Tilaajille
Väärät uskomukset vaikuttavat Venäjällä matkailevien miesten kondomin käyttöön

Väärät us­ko­muk­set vai­kut­ta­vat Ve­nä­jäl­lä mat­kai­le­vien miesten kon­do­min käyt­töön

22.09.2021 08:44 1
Kuuntele Vasan podcast: Savanna Kauppila tuli raskaaksi 17-vuotiaana: "Minulla kuvottaa kuulla sana teiniäiti" – Miten nuoret oppivat terveestä seksielämästä, jos aikuiset eivät osaa siitä puhua häpeilemättä edes kouluissa?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Savanna Kaup­pi­la tuli ras­kaak­si 17-vuo­tiaa­na: "Mi­nul­la ku­vot­taa kuulla sana tei­niäi­ti" – Miten nuoret oppivat ter­vees­tä sek­sie­lä­mäs­tä, jos ai­kui­set eivät osaa siitä puhua hä­pei­le­mät­tä edes kou­luis­sa?

17.02.2021 12:10