Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Suurin osa Suomen alle 25-vuo­tiais­ta on nyt mak­sut­to­man eh­käi­syn pii­ris­sä

THL:n koordinoimassa kaksivuotisessa kokeilussa on mukana 16 hyvinvointialuetta ja Helsinki.

Kokeilussa tarjolla ovat kaikki raskauden ja seksitautien ehkäisyyn käytettävät välineet eli pillerit, kapselit, kierukat, renkaat, laastarit sekä suuseksisuojat ja kondomit.
Kokeilussa tarjolla ovat kaikki raskauden ja seksitautien ehkäisyyn käytettävät välineet eli pillerit, kapselit, kierukat, renkaat, laastarit sekä suuseksisuojat ja kondomit.
Kuva: Arkisto / Pekka Peura

Suurin osa Suomen alle 25-vuotiaista nuorista saa tällä hetkellä maksuttoman ehkäisyn uuden kokeilun ansiosta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimassa maksuttoman ehkäisyn kokeilussa on mukana 16 tulevaa hyvinvointialuetta sekä Helsinki. Kokeilu on käynnissä vuosina 2022–2023.

Osallistuvat alueet ja kunnat tarjoavat alueillaan alle 25-vuotiaille maksuttoman raskauden ja seksitautien ehkäisyn, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävän neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen. Tarjolla ovat kaikki raskauden ja seksitautien ehkäisyyn käytettävät välineet eli pillerit, kapselit, kierukat, renkaat, laastarit sekä suuseksisuojat ja kondomit.

Tähän mennessä ehkäisyn tarjoaminen on vaihdellut kunnasta toiseen. Osa kunnista on tarjonnut maksutonta ehkäisyä jo vuosia, osassa ei ole ollut tarjolla mitään maksutonta ehkäisyä ja osa on tarjonnut sen esimerkiksi alle 21-vuotiaille tai vain vuodeksi.

Helsingin yliopiston tutkijat huomauttivat vuonna 2021 julkaistun tutkimuksensa yhteydessä, että kunnasta riippuen eri tavoin järjestetty ehkäisy epätasa-arvoistaa nuoria. Lisäksi tutkijat suosittelivat maksutonta ehkäisyä kaikille nuorille asuinkunnasta riippumatta. Tutkimuksissa on myös todettu, että ehkäisyn maksuttomuus vähentää raskaudenkeskeytysten määrää etenkin nuorissa ikäryhmissä.

Myös THL on suositellut maksutonta ehkäisyä jo vuosina 2007 ja 2014 julkaistuissa Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmissa.

Tähän mennessä ehkäisyn tarjoaminen on vaihdellut kunnasta toiseen.
Tähän mennessä ehkäisyn tarjoaminen on vaihdellut kunnasta toiseen.
Kuva: JARNO JUUTI

Muutakin kuin välineiden jakoa

THL:n tutkimuspäällikön Reija Klemetin mukaan kokeilussa on tärkeää, että kyse ei ole vain välineiden jakamisesta vaan siitä, että nuoret voivat keskustella aikuisen kanssa seksuaalisuudestaan. Tavoitteena on myös tasoittaa alueellisia eroja.

– Vaikka Suomessa on alhaiset raskaudenkeskeytysluvut, niissä on kuitenkin alueellista vaihtelua. Tiedämme myös, että nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveystietämyksessä on puutteita, Klemetti sanoo.

Lisäksi tarkoitus on hänen mukaansa jakaa tietoa myös hedelmällisyydestä ja siihen vaikuttavista asioista. Tavoitteena on kohdata nuori kokonaisvaltaisesti. Klemetti myös korostaa, että palvelut tarjotaan kaikille nuorille sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Nyt toteutettava kokeilu on osa hallituksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, ja kokeilu on myös kirjattu hallitusohjelmaan. Siihen on osoitettu sosiaali- ja terveysministeriöstä yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy sote-uudistuksessa hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen.

Jatko jää nähtäväksi

THL kerää koko kokeilun ajan tietoa alueilta sen onnistumisesta ja erilaisista toimintamalleista. Myös kokeilun vaikutusta esimerkiksi raskaudenkeskeytysten määrään seurataan. Lopuksi tuloksista sekä erilaisista toimintamalleista ja käytännöistä kootaan vielä raportti. Reija Klemetti kertoo, että THL:llä on vuoden 2024 huhtikuuhun asti aikaa koota hankkeen tulokset ja toimittaa ne sosiaali- ja terveysministeriölle.

– Niiden perusteella tehdään päätöksiä jatkosta. Jos jotain lakisääteistä tulee, se jäänee seuraavan hallituksen päätettäväksi. Silloin päätökset koskevat kaikkia. Nähtäväksi jää, mitä korkeammalla tasolla tehdään. Me toivomme, että hyvinvointialueet tekevät sitä ennen jo omia päätöksiään.