Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jä­oi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Kaupunginjohtaja

Pesti Tornion kau­pun­gin­joh­ta­ja­na päättyy Kojamon ja koronan vuonna – Timo Nou­siai­sen aikana ra­ja­kau­pun­ki on noussut ot­si­koi­hin ja maail­man­kar­tal­le

03.07.2021 17:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jotain mätää Ro­va­nie­mel­lä

09.06.2021 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­gin­joh­ta­jal­le työ­rau­ha

01.03.2021 05:10
Tilaajille

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja in­ves­toin­ti­pää­tök­ses­tä: "Aivan ta­vat­to­man hieno uu­ti­nen"

11.02.2021 12:23 2
Tilaajille

Kemin uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan Matti Ruot­sa­lai­sen palkka on 9 700 euroa kuu­kau­des­sa – samaa tasoa oli myös hänen edel­tä­jän­sä Tero Nis­si­sen palkka

09.02.2021 13:07
Tilaajille

Kemin uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Ruot­sa­lai­nen: "Kau­pun­ki ei tee kaikkea kau­pun­ki­lais­ten puo­les­ta, vaan mah­dol­lis­taa kun­ta­lais­ten oman te­ke­mi­sen".

03.02.2021 11:54 1

Tornion kau­pun­gin­val­tuus­to koolla kello 18 – Katso kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sa Timo Nou­siai­sen ja Jukka Kujalan kesken suorana tästä

25.01.2021 17:18

Tornion joh­ta­ja­pe­li on aivan auki – Val­tuu­te­tut eivät liputa kum­man­kaan puo­les­ta jul­ki­ses­ti

25.01.2021 06:00 4
Tilaajille

Kemin, Ke­min­maan, Simon, Ter­vo­lan, Tornion ja Yli­tor­nion joh­to­hen­ki­löt ker­to­vat mitä hyvää viime vuosi toi ja mil­lai­sil­la as­kel­mer­keil­lä kunnat suun­taa­vat tu­le­vai­suu­teen

07.01.2021 11:54

Kemi saa hakea kau­pun­gin­joh­ta­ja Tero Nis­si­sel­le seu­raa­jan vii­meis­tään ensi kesänä

15.07.2020 07:29

Salon kau­pun­gin joh­ta­ja­haus­sa neljän sakkiin päässyt Tero Nis­si­nen voi ir­taan­tua kesken mää­rä­ai­kai­sen so­pi­muk­sen Kemin joh­dos­ta

23.06.2020 16:40
Tilaajille

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja Tero Nis­si­nen pääsi jatkoon Salon joh­ta­ja­haus­sa– Ke­mi­jär­ven Atte Ran­ta­nen ei saanut kutsua haas­tat­te­luun

11.06.2020 10:12
Tilaajille

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja Tero Nis­si­nen ja Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Atte Ran­ta­nen hakevat Salon kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

08.06.2020 14:19
Tilaajille

Tornion Timo Nou­siai­nen tähyää Sei­nä­joel­le

24.02.2020 14:49
Tilaajille

Löy­tyy­kö eroja? Katso kau­pun­gin­joh­ta­ja­eh­dok­kai­den tentti tästä kello 13.00

04.12.2019 12:45
Tilaajille

Oulussa vat­vot­tu jo kohta kym­me­nen vuotta: Por­mes­ta­ri vai kau­pun­gin­joh­ta­ja? – Asian­tun­ti­joi­den mie­les­tä oikeaa vas­taus­ta siihen, kumpi sys­tee­mi on pa­rem­pi, ei ole ole­mas­sa

17.11.2019 12:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men kau­pun­gi­joh­ta­jan viran ha­ki­ja­jouk­ko jätti toi­vo­mi­sen varaa

12.10.2019 06:00
Tilaajille