Politiikka: "Työe­lä­mäs­sä voidaan tehdä paljon mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­sek­si"- mi­nis­te­ri vie­rai­li Me­ri-La­pis­sa

Jääkiekko: Ruotsin mestari Luulaja piti RoKille op­pi­tun­nin: maalit 11–0, tor­jun­nat 13–71

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Matti Ruotsalainen
Kemin teatterille tulee taustayhdistys – valtionosuuksien takaamiseksi ei toiminta saa katketa

Kemin teat­te­ril­le tulee taus­ta­yh­dis­tys – val­tion­osuuk­sien ta­kaa­mi­sek­si ei toi­min­ta saa katketa

03.05.2022 17:40 2
Tilaajille
Matti Ruotsalainen ymmärsi Kemiin tultuaan, että syöksykierteessä ollaan – siksi teatteri on yhä leikkauslistalla

Matti Ruot­sa­lai­nen ymmärsi Kemiin tul­tuaan, että syök­sy­kier­tees­sä ollaan – siksi teat­te­ri on yhä leik­kaus­lis­tal­la

24.03.2022 19:02 25
Tilaajille
Kemi perkaa läpi palvelut - "Yt-neuvottelut eivät aina tarkoita irtisanomisia, vaan toimintojen järjestelyjä"

Kemi perkaa läpi pal­ve­lut - "Yt-neu­vot­te­lut eivät aina tar­koi­ta ir­ti­sa­no­mi­sia, vaan toi­min­to­jen jär­jes­te­ly­jä"

30.08.2021 19:00 2
Tilaajille
Kemin kaupunginjohtajan Matti Ruotsalaisen lausunnot kaupunginteatterin tulevaisuudesta ja vertaaminen arvokkaaseen luomuvillapipoon suututtivat kulttuuriväkeä

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­jan Matti Ruot­sa­lai­sen lau­sun­not kau­pun­gin­teat­te­rin tu­le­vai­suu­des­ta ja ver­taa­mi­nen ar­vok­kaa­seen luo­mu­vil­la­pi­poon suu­tut­ti­vat kult­tuu­ri­vä­keä

09.06.2021 09:23 4
Tilaajille
Työministeri Haatainen: "Stora Enson on nyt tuettava omiaan" – Ministeri peräsi Kemin vierailulla yhtiön johdolta vastuuta tehtaan väen hyvinvoinnin turvaamisesta

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: "Stora Enson on nyt tuet­ta­va omiaan" – Mi­nis­te­ri peräsi Kemin vie­rai­lul­la yhtiön joh­dol­ta vas­tuu­ta tehtaan väen hy­vin­voin­nin tur­vaa­mi­ses­ta

27.04.2021 18:40 10
Tilaajille
Kemissä valmistellaan uusia johtoporrasta koskevia säästöjä – ilman korona-apuja talous olisi jäänyt taas tappiolle

Kemissä val­mis­tel­laan uusia joh­to­por­ras­ta kos­ke­via sääs­tö­jä – ilman ko­ro­na-apu­ja talous olisi jäänyt taas tap­piol­le

30.03.2021 07:34 3
Tilaajille
Kemin uuden kaupunginjohtajan Matti Ruotsalaisen palkka on 9 700 euroa kuukaudessa – samaa tasoa oli myös hänen edeltäjänsä Tero Nissisen palkka

Kemin uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan Matti Ruot­sa­lai­sen palkka on 9 700 euroa kuu­kau­des­sa – samaa tasoa oli myös hänen edel­tä­jän­sä Tero Nis­si­sen palkka

09.02.2021 13:07
Tilaajille
Kemin uusi kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen: "Kaupunki ei tee kaikkea kaupunkilaisten puolesta, vaan mahdollistaa kuntalaisten oman tekemisen".

Kemin uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Ruot­sa­lai­nen: "Kau­pun­ki ei tee kaikkea kau­pun­ki­lais­ten puo­les­ta, vaan mah­dol­lis­taa kun­ta­lais­ten oman te­ke­mi­sen".

03.02.2021 11:54 1
Kemin tuore kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen kommentoi valintaansa: "Olen otettu luottamuksesta, positiivinen paine tässä syntyy"

Kemin tuore kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Ruot­sa­lai­nen kom­men­toi va­lin­taan­sa: "Olen otettu luot­ta­muk­ses­ta, po­si­tii­vi­nen paine tässä syntyy"

01.12.2020 20:20
Tilaajille