Vesistöt: Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

Kuntapolitiikka
Lapin kunnanjohtajien paikat ovat olleet tuulisia, vuodessa runsaasti uusia nimiä johtotehtäviin – "Turbulenssia ja epäluottamusta on ollut liian paljon"

Lapin kun­nan­joh­ta­jien paikat ovat olleet tuu­li­sia, vuo­des­sa run­saas­ti uusia nimiä joh­to­teh­tä­viin – "Tur­bu­lens­sia ja epä­luot­ta­mus­ta on ollut liian paljon"

08.03.2022 18:12 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­nä­köis­tä suo­je­lu­po­li­tiik­kaa

10.12.2021 21:34 1
Tilaajille
Joka niemen notkoon ja saarelmaan
Kolumni

Joka niemen notkoon ja saa­rel­maan

01.12.2021 05:00 2
Tilaajille
Vuoden 2020 verotiedot kertovat, että Lapissa kuntavaalien ääniharava on keskiluokkainen palkansaaja – johtopaikalla tulotaso kovempi

Vuoden 2020 ve­ro­tie­dot ker­to­vat, että Lapissa kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va on kes­ki­luok­kai­nen pal­kan­saa­ja – joh­to­pai­kal­la tu­lo­ta­so kovempi

10.11.2021 16:52 3
Tilaajille
Luonnonsuojeluliiton ex-toiminnanjohtaja vahvoilla Ranuan kunnanjohtajaksi – Tavoitteena valita uusi kunnanjohtaja elokuun lopussa

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton ex-toi­min­nan­joh­ta­ja vah­voil­la Ranuan kun­nan­joh­ta­jak­si – Ta­voit­tee­na valita uusi kun­nan­joh­ta­ja elokuun lopussa

12.08.2021 08:06
Tilaajille
Savukosken kunnanjohtajan sijaiseksi valittiin Eeva-Maria Maijala – äänestys meni tasan, lopulta arpa ratkaisi

Sa­vu­kos­ken kun­nan­joh­ta­jan si­jai­sek­si va­lit­tiin Ee­va-Ma­ria Maijala – ää­nes­tys meni tasan, lopulta arpa rat­kai­si

12.07.2021 21:09 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Enon­te­kiöl­lä menee pa­rem­min kuin koskaan

12.07.2021 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tais­te­lua joh­ta­juu­des­ta

10.07.2021 06:15 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­ten asioi­den hoitoa

09.06.2021 08:01
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven maa­mies­kou­lun suojelu odottaa uutta kä­sit­te­lyä

10.05.2021 10:01
Tilaajille
Korona saattoi syödä luottamusta – Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ei säikähtänyt kovia puheita

Korona saattoi syödä luot­ta­mus­ta – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio ei säi­käh­tä­nyt kovia puheita

08.05.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vääriä väit­tei­tä Ko­la­ris­ta

08.05.2021 06:30 1
Tilaajille

Sa­vu­kos­ken kunn­nan­hal­li­tus valitsi so­siaa­li­joh­ta­jak­si Katrina Kulpin

27.04.2021 20:22 1
Tilaajille

Posion kunta liittyi Kohti hii­li­neut­raa­lia kuntaa -ver­kos­toon – Kolme Lapin kuntaa on si­tou­tu­nut vä­hen­tä­mään il­mas­to­pääs­tö­jä 80 pro­sent­tia vuoteen 2030 men­nes­sä

27.04.2021 09:55 1
Tilaajille
Hirsitehtaan tonttikauppa hajotti Tervolan kunnanhallituksen – "Laitonta yritystukea yli 70 000 euroa"

Hir­si­teh­taan tont­ti­kaup­pa hajotti Ter­vo­lan kun­nan­hal­li­tuk­sen – "Lai­ton­ta yri­tys­tu­kea yli 70 000 euroa"

27.04.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teat­te­rin tuet uuteen har­kin­taan

14.04.2021 05:00 1
Tilaajille
”Rovaniemeläisten parhaaksi” puuttuu
Kolumni

”Ro­va­nie­me­läis­ten par­haak­si” puuttuu

16.03.2021 07:48 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Höpötän har­ki­tus­ti ohi

19.12.2020 05:35 1
Tilaajille
Pelkosenniemi ensi vuoteen isoilla investoinneilla

Pel­ko­sen­nie­mi ensi vuoteen isoilla in­ves­toin­neil­la

17.12.2020 08:21 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki pelastui, mutta vain hetkeksi

Ro­va­nie­men kau­pun­ki pe­las­tui, mutta vain het­kek­si

14.12.2020 19:20
Tilaajille