Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

Verot 2020
Vaurastuminen ei ole vain yksityisasia, vaan sillä on myös yleistä merkitystä
Pääkirjoitus

Vau­ras­tu­mi­nen ei ole vain yk­si­tyi­sa­sia, vaan sillä on myös yleistä mer­ki­tys­tä

10.11.2021 19:58 1
Tilaajille
Vuoden 2020 verotiedot kertovat, että Lapissa kuntavaalien ääniharava on keskiluokkainen palkansaaja – johtopaikalla tulotaso kovempi

Vuoden 2020 ve­ro­tie­dot ker­to­vat, että Lapissa kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va on kes­ki­luok­kai­nen pal­kan­saa­ja – joh­to­pai­kal­la tu­lo­ta­so kovempi

10.11.2021 16:52 3
Tilaajille
Lapin matkailun kärkinimet tienasivat hyvin myös koronavuonna – Henkilökohtaiseen tilipussiin ei tullut isoa lovea, vaikka bisnes sakkasi

Lapin mat­kai­lun kär­ki­ni­met tie­na­si­vat hyvin myös ko­ro­na­vuon­na – Hen­ki­lö­koh­tai­seen ti­li­pus­siin ei tullut isoa lovea, vaikka bisnes sakkasi

10.11.2021 16:09 9
Tilaajille
Tähtijalkapalloilijoita mittaavan yrityksen johtaja nousi uutena tulokärjen joukkoon – "Verot totta kai Suomeen"

Täh­ti­jal­ka­pal­loi­li­joi­ta mit­taa­van yri­tyk­sen johtaja nousi uutena tu­lo­kär­jen jouk­koon – "Verot totta kai Suo­meen"

10.11.2021 11:44
Tilaajille
Antti Tuisku menestyi myös korona-aikana – tienasi lähes 190 000 euroa

Antti Tuisku me­nes­tyi myös ko­ro­na-ai­ka­na – tienasi lähes 190 000 euroa

10.11.2021 11:30 1
Tilaajille
Suomen viime vuoden tulokuninkaat olivat Mikko Kodisoja ja Ilkka Paananen

Suomen viime vuoden tu­lo­ku­nin­kaat olivat Mikko Ko­di­so­ja ja Ilkka Paa­na­nen

10.11.2021 09:11 1
Tulokärjen top sataseen mahtui viime vuonna alle kymmenen naista

Tu­lo­kär­jen top sa­ta­seen mahtui viime vuonna alle kym­me­nen naista

10.11.2021 09:02
Pertti Yliniemi jatkaa Lapin miljoonakerhon kuninkaana, maksoi myös miljoona euroa veroja

Pertti Yli­nie­mi jatkaa Lapin mil­joo­na­ker­hon ku­nin­kaa­na, maksoi myös mil­joo­na euroa veroja

10.11.2021 19:49 40
Tilaajille
Verotiedot vuodelta 2020 on julkistettu, katso tästä Lapin ja koko maan suurituloisimmat

Ve­ro­tie­dot vuo­del­ta 2020 on jul­kis­tet­tu, katso tästä Lapin ja koko maan suu­ri­tu­loi­sim­mat

10.11.2021 09:39 25
Tilaajille
Analyysi: Rikkain suomalainen puuttuu tulokärjistä, kun verotiedot valtaavat taas median keskiviikkona

Ana­lyy­si: Rikkain suo­ma­lai­nen puuttuu tu­lo­kär­jis­tä, kun ve­ro­tie­dot val­taa­vat taas median kes­ki­viik­ko­na

10.11.2021 06:30 2
Tilaajille