kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Tilaajille

Vuoden 2020 ve­ro­tie­dot ker­to­vat, että Lapissa kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va on kes­ki­luok­kai­nen pal­kan­saa­ja – joh­to­pai­kal­la tu­lo­ta­so kovempi

Lapin Kansa selvitti vuoden 2020 verotustiedoista kuntavaalien ääniharavien ja kunnanhallitusten puheenjohtajien tulo- ja verotiedot.

Kuntavaalien ääniharava on verotustietojen perusteella usein keskiluokkainen palkansaaja. Ansiotulojen taso on suurempi kuin lappilaisilla keskimäärin, mutta vastaa keskimääräistä palkkatuloa Suomessa. Arkistokuva Rovaniemen uudesta kaupunginvaltuustosta.
Kuntavaalien ääniharava on verotustietojen perusteella usein keskiluokkainen palkansaaja. Ansiotulojen taso on suurempi kuin lappilaisilla keskimäärin, mutta vastaa keskimääräistä palkkatuloa Suomessa. Arkistokuva Rovaniemen uudesta kaupunginvaltuustosta.
Kuva: Jussi Leinonen

Johtavien kuntapäättäjien vuositulot ovat suuremmat kuin lappilaisilla keskimäärin.

Vuoden 2020 verotiedoista käy ilmi, että keskivertolappilainen sai vuoden aikana ansiotuloja 26 489 euroa. Ansiotuloja ovat esimerkiksi palkka, eläke ja työttömyyskorvaus.