Lapin Kansa live: Arctic Volley kohtaa lii­gas­sa Jy­my­Vol­leyn – katso huip­pu­len­to­pal­loa suorana kello 18.30

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

elinvoima
Kittilä pärjäsi Lapin kunnista parhaiten elinvoiman mittareilla – yksikään lappilaiskunta ei mahtunut 30 parhaan kunnan joukkoon

Kittilä pärjäsi Lapin kun­nis­ta par­hai­ten elin­voi­man mit­ta­reil­la – yk­si­kään lap­pi­lais­kun­ta ei mah­tu­nut 30 parhaan kunnan jouk­koon

10.10.2023 19:03 4
Tilaajille
Kunnat eivät markkinoi Meri-Lappia yhdessä isoille teollisuushankkeille – "Tulisi rakentaa liittolaisuutta"

Kunnat eivät mark­ki­noi Me­ri-Lap­pia yhdessä isoille teol­li­suus­hank­keil­le – "Tulisi ra­ken­taa liit­to­lai­suut­ta"

31.05.2023 05:00 5
Tilaajille
Rovaniemi näivettyy, kun päättäjät kiistelevät vanhoista
Kolumni

Ro­va­nie­mi näi­vet­tyy, kun päät­tä­jät kiis­te­le­vät van­hois­ta

18.10.2022 06:00 15
Tilaajille
Ammattikoulun käyneet ovat aluekehityksen yllättävä voimavara – opiskelijat tunnistavat ilmiön: "Eiköhän sitä täällä Lapissa pysytä"

Am­mat­ti­kou­lun käyneet ovat alue­ke­hi­tyk­sen yl­lät­tä­vä voi­ma­va­ra – opis­ke­li­jat tun­nis­ta­vat ilmiön: "Ei­kö­hän sitä täällä Lapissa pysytä"

01.11.2021 06:30 1
Tilaajille
Simossa talouden tasapaino on haasteena, mutta tuulivoima ja lapsiperheet tuovat myötätuulta – seitsemästätoista valtuutetusta vain yhdeksän on ehdolla uuteen valtuustoon

Simossa ta­lou­den ta­sa­pai­no on haas­tee­na, mutta tuu­li­voi­ma ja lap­si­per­heet tuovat myö­tä­tuul­ta – seit­se­mäs­tä­tois­ta val­tuu­te­tus­ta vain yh­dek­sän on ehdolla uuteen val­tuus­toon

26.05.2021 07:00 1
Tilaajille
Tervolan suurimpana haasteena ovat elinvoimasta huolehtiminen ja kuntatalouden tiukkeneminen

Ter­vo­lan suu­rim­pa­na haas­tee­na ovat elin­voi­mas­ta huo­leh­ti­mi­nen ja kun­ta­ta­lou­den tiuk­ke­ne­mi­nen

12.05.2021 07:00 2
Tilaajille
Kolme lappilaista kyläkauppaa ei sijaitse tarpeeksi syrjässä saadakseen tukea toimintaansa – valtakunnallisesti katsottuna Lappi sai tukea hyvin

Kolme lap­pi­lais­ta ky­lä­kaup­paa ei si­jait­se tar­peek­si syr­jäs­sä saa­dak­seen tukea toi­min­taan­sa – val­ta­kun­nal­li­ses­ti kat­sot­tu­na Lappi sai tukea hyvin

12.03.2020 06:30
Tilaajille
Tervolan kunta tarjoutuu rakentamaan yrityksille toimitiloja – tarkoituksena houkutella alueelle työpaikkoja, vuokratulot ohjataan peruspalveluihin

Ter­vo­lan kunta tar­jou­tuu ra­ken­ta­maan yri­tyk­sil­le toi­mi­ti­lo­ja – tar­koi­tuk­se­na hou­ku­tel­la alueel­le työ­paik­ko­ja, vuok­ra­tu­lot oh­ja­taan pe­rus­pal­ve­lui­hin

19.02.2020 17:02
Inarista on kasvamassa uusi Levin kaltainen tarina, Itä-Lappi tarvitsisi pienen ihmeen kurjistumiskierteen katkaisuun

Ina­ris­ta on kas­va­mas­sa uusi Levin kal­tai­nen tarina, Itä-Lap­pi tar­vit­si­si pienen ihmeen kur­jis­tu­mis­kier­teen kat­kai­suun

12.02.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Elämää Taivaan Tulien Kemijärvelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Elämää Taivaan Tulien Ke­mi­jär­vel­le

20.01.2020 09:09
Tilaajille