Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Ter­vo­lan kunta tar­jou­tuu ra­ken­ta­maan yri­tyk­sil­le toi­mi­ti­lo­ja – tar­koi­tuk­se­na hou­ku­tel­la alueel­le työ­paik­ko­ja, vuok­ra­tu­lot oh­ja­taan pe­rus­pal­ve­lui­hin

Yritysten ja kunnan yhteistyölle on asetettu yhteensä 12 kriteeriä. Yksi niistä on, että hankkeen on tuotettava alueelle vähintään viisi uutta työpaikkaa.

Tervolan kunnanvaltuusto päätti keskiviikkona periaatteista, jonka puitteissa se voi harkita mukanaoloa yritysten toimitilarakentamisessa.
Tervolan kunnanvaltuusto päätti keskiviikkona periaatteista, jonka puitteissa se voi harkita mukanaoloa yritysten toimitilarakentamisessa.
Kuva: Anna Muotka

Tervolan kunta tavoittelee uusia työpaikkoja ja lisää elinvoimaa rakentamalla ja vuokraamalla toimitiloja yrityksille. Kunnan pyrkimyksenä on edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Tervolassa ja siten houkutella ja vauhdittaa kuntaan lisää investointeja.

Tervolan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13. helmikuuta periaatteet, joiden täyttyessä kunta voi harkita mukanaoloa toimitilarakentamisessa. Sekä kunnan oman talouden että yrityksen talouden on oltava vakaalla pohjalla, jotta toimitiloja rakennetaan.

Kunta on määritellyt yhteistyötä toivoville yrityksille 12 kriteeriä, joiden on täytyttävä ennen hankkeen aloittamista. Hankkeen on esimerkiksi tuotettava kunnan alueelle vähintään viisi uutta työpaikkaa.  Muut kriteerit käsittelevät muun muassa yrityksen hankkeeseen sitoutumista, yrityksen omavaraisuusastetta sekä toimitilan vuokra-aikaa. Lisäksi toimitilat voidaan rakentaa vain Tervolan kunnan omistamalle maalle.

Vuokratuloista vahvistusta peruspalveluihin

Lopullisen päätöksen kunnan osallistumisesta toimitilojen rakentamiseen tekee kunnanvaltuusto. Mikäli yritys ja hanke täyttävät kunnanvaltuuston päättämät kriteerit, voidaan asiaa valmistella eteenpäin.

Mahdollisia toimitiloja vuokrataan yritykselle markkinahintaan. Kunta ei voi tukea yksittäistä yritystä ja siten vääristää kilpailua markkinahintaa alhaisemmalla vuokralla.

Markkinahinnan varmistamiseksi toimitilan vuokrasumma arvioidaan ulkopuolisella asiantuntijalla.

Tervolan kunnalla on valmiiksi kaavoitettuja tontteja, joiden käytön toivotaan vauhdittuvan tehdyillä päätöksillä. Toimitiloista saatavat vuokratulot kunta voi ohjata peruspalveluihin.