Pääkirjoitus: Hy­vin­voin­ti­alue joutuu ha­ke­maan lai­nan­ot­to­val­tuuk­sia val­tiol­ta – se on pe­rus­tel­tu vaa­ti­mus

Kolumni: Hyvä elämä ei ole paikka vaan suunta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kyläkaupat
Mikä on Arinan viesti?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on Arinan viesti?

22.05.2023 06:00
Kokeiluluontoisesti jaettu kyläkauppatuki vakinaistetaan – kyläkaupat tarjoavat päivittäistavaroiden lisäksi esimerkiksi posti- polttoainejakelu- ja apteekkipalveluita

Ko­kei­lu­luon­toi­ses­ti jaettu ky­lä­kaup­pa­tu­ki va­ki­nais­te­taan – ky­lä­kau­pat tar­joa­vat päi­vit­täis­ta­va­roi­den lisäksi esi­mer­kik­si posti- polt­to­ai­ne­ja­ke­lu- ja ap­teek­ki­pal­ve­lui­ta

16.02.2023 19:39 1
Tilaajille
Kylillä tapahtuu lauantaina – useat lappilaiskylät ovat mukana samana päivänä pidettävissä Avoimet kylät -tapahtumassa sekä Kyläkauppapäivässä

Kylillä ta­pah­tuu lauan­tai­na – useat lap­pi­lais­ky­lät ovat mukana samana päivänä pi­det­tä­vis­sä Avoimet kylät -ta­pah­tu­mas­sa sekä Ky­lä­kaup­pa­päi­väs­sä

11.06.2022 10:52
Tilaajille
Ruokaviraston tukea sai 18 kyläkauppaa Lapissa – tuen tarkoitus on edistää maaseudun palveluiden saatavuutta

Ruo­ka­vi­ras­ton tukea sai 18 ky­lä­kaup­paa Lapissa – tuen tar­koi­tus on edistää maa­seu­dun pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta

18.12.2021 15:09 3
Tilaajille
19 lappilaista kyläkauppaa hakee tukea Ruokavirastolta – tukien maksu alkaa loppuvuodesta

19 lap­pi­lais­ta ky­lä­kaup­paa hakee tukea Ruo­ka­vi­ras­tol­ta – tukien maksu alkaa lop­pu­vuo­des­ta

05.11.2021 09:20
Tilaajille
Kyläkauppatuki saa jatkoa ja tukialuetta laajennetaan – Koskee nyt kaikkia maaseutualueita

Ky­lä­kaup­pa­tu­ki saa jatkoa ja tu­ki­aluet­ta laa­jen­ne­taan – Koskee nyt kaikkia maa­seu­tu­aluei­ta

17.06.2021 16:03 1
Tilaajille
Kyläkaupat katoavat Suomesta: Lohinivan K-kaupan lopetus siirtäisi palvelut 40 kilometriä kauemmaksi

Ky­lä­kau­pat ka­toa­vat Suo­mes­ta: Lo­hi­ni­van K-kau­pan lopetus siir­täi­si pal­ve­lut 40 ki­lo­met­riä kauem­mak­si

16.04.2021 06:30 12
Tilaajille
Kaivattu kyläkauppatuki sai jatkoa – Siikajoen Paavolassa kyläkauppa ehti jo lopettaa toimintansa, mutta ovet avattiin uudelleen: "Tuelle löytyisi taatusti käyttöä"

Kai­vat­tu ky­lä­kaup­pa­tu­ki sai jatkoa – Sii­ka­joen Paa­vo­las­sa ky­lä­kaup­pa ehti jo lo­pet­taa toi­min­tan­sa, mutta ovet avat­tiin uu­del­leen: "Tuelle löy­tyi­si taa­tus­ti käyt­töä"

20.02.2021 16:41 1
Tilaajille
Yhden koronatalven Kaamasen kyläkauppa kesti, toinen oli liikaa – Viimeisen kerran asiakkaita palvellaan lauantaina

Yhden ko­ro­na­tal­ven Kaa­ma­sen ky­lä­kaup­pa kesti, toinen oli liikaa – Vii­mei­sen kerran asiak­kai­ta pal­vel­laan lauan­tai­na

12.02.2021 16:48 1
Tilaajille
Kolme lappilaista kyläkauppaa ei sijaitse tarpeeksi syrjässä saadakseen tukea toimintaansa – valtakunnallisesti katsottuna Lappi sai tukea hyvin

Kolme lap­pi­lais­ta ky­lä­kaup­paa ei si­jait­se tar­peek­si syr­jäs­sä saa­dak­seen tukea toi­min­taan­sa – val­ta­kun­nal­li­ses­ti kat­sot­tu­na Lappi sai tukea hyvin

12.03.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suomi on mak­sa­nut ky­lä­kaup­pa­tu­kea

26.01.2020 14:26
Tilaajille
Pääkirjoitus: Oli aika herätä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Oli aika herätä

23.01.2020 06:00
Tilaajille
Sateisen päivän esine
Kolumni

Sa­tei­sen päivän esine

15.09.2019 07:30
Tilaajille