kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Tilaajille

Ruo­ka­vi­ras­ton tukea sai 18 ky­lä­kaup­paa Lapissa – tuen tar­koi­tus on edistää maa­seu­dun pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta

kotimaan koriin kuva Sari Toivakan juttuun kuluttajaliiton tekemästä kantelusta oikeuskanslerille elintarvikkeiden harhaanjohtavasta nimeämisestä.kuvaaja: KIRSI TAIVAINEN
Kuva: Taivainen Kirsi

Ruokavirasto on myöntänyt kyläkauppatukea 178 kyläkaupalle, ministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Lapissa tukea saa 18 kyläkauppaa. Määrä on maakunnista suurin.