Mainos

Tuot­ta­vuut­ta ja ve­to­voi­maa kun­ta-alal­le – Mitä stra­te­gi­sel­la työ­hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­sel­lä voidaan saada aikaan?

Työhyvinvointia, osallistumista ja luottamusta on rakennettu Perheiden Posiolla pitkäjänteisesti ja yhteistuumin. Kehittämistyötä tehdään yhteistyöllä niin kuntarajat ylittäen kuin kuntalaistenkin kanssa esimerkiksi kuntastrategiaa valmisteltaessa. Mutta mitä strategisella kehittämisellä on saatu aikaan? Miten kuntatyön tuottavuutta tai vetovoimaa voidaan lisätä yhteistyön avulla?

-

Kuuntele Itkua vai iloa – työskentely tulevaisuuden kunta-alalla -podcastin yhdestoista jakso alta:

Kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä voidaan säästää pienten lappilaisten kuntien resursseja ja käyttää niitä esimerkiksi kehittämistoimenpiteisiin. Posiolla on samanaikaisesti keskitytty yhteistyön sekä kuntatyön tuottavuuden ja vetovoiman parantamiseen kehittämällä toimistotyötä Tuova-hankkeen voimin. Tiimihenkeä on kohennettu muun muassa esihenkilöiden keskustelutuokioilla ja sparraustilaisuuksilla yli kuntarajojen. Palvelumuotoilun avulla kunnassa on paneuduttu tiimi- ja toimistotyön prosessien kehittämiseen, mutta millainen on hankkeessa kehitetty tulevaisuuden toimistotyön malli?

Strategisesta työhyvinvoinnin kehittämisestä keskustelevat Posion kunnanjohtaja Pekka Jääskö, hallintojohtaja Eija Ahola ja Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden koulutuspäällikkö Mirja Kontiosalo sekä Tekijöiden Lappi -hankkeen Henna Kymäläinen.

Lapin liitto