Pääkirjoitus: Vihreän siir­ty­män jät­ti-in­ves­toin­tien hank­ki­mi­nen Me­ri-Lap­piin edel­lyt­tää alueen kuntien yh­teis­työ­tä – sen aloit­ta­mis­ta ei voi enää lykätä tuon­nem­mak­si

Kolumni: Rkp:n on va­lit­ta­va arvojen ja edun­val­von­nan välillä ja jäl­kim­mäi­nen on vah­voil­la

Merikotka: Me­ri­kot­ka sil­pou­tui tuu­li­voi­ma­laan Kemin Ajok­ses­sa – tut­ki­ja: tällä het­kel­lä tie­dos­sa­ni on yh­teen­sä 48 ta­paus­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Di­gi­syr­jäy­ty­mi­nen kos­ket­taa myös nuoria

Näkökulma

Lapin Kansassa on keskusteltu ikääntyvien digisyrjäytymisestä. Lapin korkeakoulujen mielipidekirjoituksessa (15.1.) tuodaan esille, kuinka digisyrjäytyminen vaatii toimintaa. Ne vastaavat tähän osaltaan OdigO-hankkeella, jossa vahvistetaan aikuisten ja ikääntyvien parissa toimivien digitaitojen ohjausosaamista.

Digiosaaminen on kansalaistaito. Se koskettaa kaikkia, myös nuoria. Digi- ja väestötietovirasto (DVV) julkaisi syksyllä 2021 kartoituksen nuorten digitaidoista. Kartoituksen mukaan nuoret kokevat, että he jäävät yksin digitaalisten palvelujen ja digitaalisen asioinnin opettelussa. Nuoret tarvitsisivat enemmän tukea digimaailmassa toimimiseen.

Yleinen harhakäsitys on nähdä nuori sukupolvi diginatiiveina. Nuoret osaavat ehkä käyttää älypuhelinta näppärämmin kuin vanhemmat ikäluokat. Digiosaaminen on paljon muutakin kuin älypuhelimen käyttö. Saman toteaa myös Nuorisobarometri (2020). Nuoret ovat taitavia sosiaalisen median käyttäjiä. Heidän digitaitonsa ovat usein riittämättömiä esimerkiksi pankkiasioihin tai hakemusten tekemiseen.

Peräpohjolan Opistolla on alkanut uusi DigiDigi – Innostusta digiosaamiseen-hanke (ESR).

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.