Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Väestön ikääntyminen
Ikääntyneistä tulee huolehtia ja välittää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikään­ty­neis­tä tulee huo­leh­tia ja vä­lit­tää

21.11.2023 05:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapset tuovat onnen ja kes­tä­vyy­den

04.05.2023 05:30
Työperäisen maahanmuuton lisääminen on hyvinvointi-Suomen kohtalonkysymys, jonka vastustaminen on vastuutonta ja vaarallista populismia
Pääkirjoitus

Työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton li­sää­mi­nen on hy­vin­voin­ti-Suo­men koh­ta­lon­ky­sy­mys, jonka vas­tus­ta­mi­nen on vas­tuu­ton­ta ja vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

07.02.2023 16:26 42
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Os­teo­po­roo­sin hyvä hoito voisi estää tu­han­sia mur­tu­mia ja mil­joo­nia euroja

24.10.2022 06:30
Tilaajille
Suomen väestökriisi on lähestymässä rajaa, jonka ylittämisen jälkeen alkaa hyvinvointivaltion alasajo – ihmettä on turha jäädä enää odottelemaan
Pääkirjoitus

Suomen väes­tö­krii­si on lä­hes­ty­mäs­sä rajaa, jonka ylit­tä­mi­sen jälkeen alkaa hy­vin­voin­ti­val­tion alasajo – ihmettä on turha jäädä enää odot­te­le­maan

09.10.2022 16:09 6
Tilaajille
Väestökriisi uhkaa: Hyvinvointialueiden piti taata sote-palveluille laajemmat hartiat – asiantuntija: ”Ei riitä”

Väes­tö­krii­si uhkaa: Hy­vin­voin­ti­aluei­den piti taata sote-pal­ve­luil­le laa­jem­mat hartiat – asian­tun­ti­ja: ”Ei riitä”

06.10.2022 06:30 6
Tilaajille
Suomen kuolleisuus kasvoi alkuvuonna enemmän kuin moneen vuoteen – kuolemien kasvu voi laskea jo vauvojen elinajanodotetta

Suomen kuol­lei­suus kasvoi al­ku­vuon­na enemmän kuin moneen vuoteen – kuo­le­mien kasvu voi laskea jo vau­vo­jen elin­ajan­odo­tet­ta

21.06.2022 10:16 1
Kunnanhallitus esittää Simoon 5000 euron vauvarahaa, joka olisi suurimpia vauva-avustuksia koko maassa

Kun­nan­hal­li­tus esittää Simoon 5000 euron vau­va­ra­haa, joka olisi suu­rim­pia vau­va-avus­tuk­sia koko maassa

18.02.2020 14:40
Tilaajille
Taistelua ei ole vielä hävitty

Tais­te­lua ei ole vielä hävitty

14.02.2020 06:00
Tilaajille
Taikasana ei ole tasapuolinen - kaikki eivät ole niitä ikinuoria, jotka näpyttelevät palvelunsa älypuhelimillaan tai tietokoneillaan
Kolumni

Tai­ka­sa­na ei ole ta­sa­puo­li­nen - kaikki eivät ole niitä iki­nuo­ria, jotka nä­pyt­te­le­vät pal­ve­lun­sa äly­pu­he­li­mil­laan tai tie­to­ko­neil­laan

12.02.2020 09:45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Omais­hoi­dol­le suu­rem­pi arvo

26.11.2019 22:27
Tilaajille