Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Viimeinen äänestyspäivä: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Kuolleisuus
Suomen kuolleisuus kasvoi alkuvuonna enemmän kuin moneen vuoteen – kuolemien kasvu voi laskea jo vauvojen elinajanodotetta

Suomen kuol­lei­suus kasvoi al­ku­vuon­na enemmän kuin moneen vuoteen – kuo­le­mien kasvu voi laskea jo vau­vo­jen elin­ajan­odo­tet­ta

21.06.2022 10:16 1
Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa jo joka kolmannen lämpökuoleman

Il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen ai­heut­taa jo joka kol­man­nen läm­pö­kuo­le­man

01.06.2021 15:00 1
Tilaajille
Ruotsin koronaviruskuolemien määrä ylitti 3 000:n – asukaslukuun suhteutettuna maan kuolleisuus on maailman kymmenen kärkeä

Ruotsin ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­mien määrä ylitti 3 000:n – asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na maan kuol­lei­suus on maail­man kym­me­nen kärkeä

07.05.2020 18:17

Ko­ro­na­vi­ruk­sen kuol­lei­suus­as­te on tut­ki­muk­sen mukaan alle pro­sen­tin

31.03.2020 08:54
Viranomaiset ovat laatineet kolme eri skenaariota koronaepidemian kulusta Suomessa – Ennusteet näyttävät sairastuneiden määrän ja kuolleisuuden

Vi­ran­omai­set ovat laa­ti­neet kolme eri ske­naa­rio­ta ko­ro­na­epi­de­mian kulusta Suo­mes­sa – En­nus­teet näyt­tä­vät sai­ras­tu­nei­den määrän ja kuol­lei­suu­den

17.03.2020 15:24