Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kuolleisuus
Syntyneiden määrässä kirjattiin Lapissa viime vuonna uusi pohjalukema ja samalla lappilaisia kuoli poikkeuksellisen paljon – katso, kuinka paljon ihmisiä syntyi ja kuoli omassa kunnassasi

Syn­ty­nei­den mää­räs­sä kir­jat­tiin Lapissa viime vuonna uusi poh­ja­lu­ke­ma ja samalla lap­pi­lai­sia kuoli poik­keuk­sel­li­sen paljon – katso, kuinka paljon ihmisiä syntyi ja kuoli omassa kun­nas­sa­si

15.06.2023 05:00 7
Tilaajille
Lapin väkiluku laskee yhä, mutta nettomuutto kääntyi positiiviseksi maahanmuuton ansiosta – vetovoima on edelleen maakuntamme vahvin valtti
Pääkirjoitus

Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

09.06.2023 19:30 8
Suomen kuolleisuus kasvoi alkuvuonna enemmän kuin moneen vuoteen – kuolemien kasvu voi laskea jo vauvojen elinajanodotetta

Suomen kuol­lei­suus kasvoi al­ku­vuon­na enemmän kuin moneen vuoteen – kuo­le­mien kasvu voi laskea jo vau­vo­jen elin­ajan­odo­tet­ta

21.06.2022 10:16 1
Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa jo joka kolmannen lämpökuoleman

Il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen ai­heut­taa jo joka kol­man­nen läm­pö­kuo­le­man

01.06.2021 15:00 1
Tilaajille
Ruotsin koronaviruskuolemien määrä ylitti 3 000:n – asukaslukuun suhteutettuna maan kuolleisuus on maailman kymmenen kärkeä

Ruotsin ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­mien määrä ylitti 3 000:n – asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na maan kuol­lei­suus on maail­man kym­me­nen kärkeä

07.05.2020 18:17

Ko­ro­na­vi­ruk­sen kuol­lei­suus­as­te on tut­ki­muk­sen mukaan alle pro­sen­tin

31.03.2020 08:54
Viranomaiset ovat laatineet kolme eri skenaariota koronaepidemian kulusta Suomessa – Ennusteet näyttävät sairastuneiden määrän ja kuolleisuuden

Vi­ran­omai­set ovat laa­ti­neet kolme eri ske­naa­rio­ta ko­ro­na­epi­de­mian kulusta Suo­mes­sa – En­nus­teet näyt­tä­vät sai­ras­tu­nei­den määrän ja kuol­lei­suu­den

17.03.2020 15:24