Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Yleisurheilu
Kuukausi
Wilma Murto kokeili uusia seipäitä ja taivutti 440 Tampereella

Wilma Murto kokeili uusia sei­päi­tä ja tai­vut­ti 440 Tam­pe­reel­la

15.01.2022 19:55
Tilaajille
Moniotteluiden SM-hallit peruttiin – parayleisurheilun SM-halleille etsitään uutta päivämäärää

Mo­ni­ot­te­lui­den SM-hal­lit pe­rut­tiin – pa­ray­lei­sur­hei­lun SM-hal­leil­le et­si­tään uutta päi­vä­mää­rää

11.01.2022 20:48
Tilaajille
Estejuoksun arvokisamitalisti Olavi Rinteenpää on kuollut

Es­te­juok­sun ar­vo­ki­sa­mi­ta­lis­ti Olavi Rin­teen­pää on kuollut

11.01.2022 16:11
Mikko Paavola voittoon halliennätyksellään Kuortaneella

Mikko Paavola voit­toon hal­li­en­nä­tyk­sel­lään Kuor­ta­neel­la

07.01.2022 21:42
Tilaajille
Toni Piispanen Vuoden yleisurheilijaksi: ”100 metrin ME:n rikkominen kiehtoo”

Toni Piis­pa­nen Vuoden ylei­sur­hei­li­jak­si: ”100 metrin ME:n rik­ko­mi­nen kieh­too”

22.12.2021 10:04
Tilaajille
Vanhemmat
Yleisurheilun seurasiirtomarkkinoilla vilkasta – Ossi Peltoniemi siirtyy Posion Pyrintöön, Anna-Sofia Orajärvi Kuivasjärven Auraan

Yleis­ur­hei­lun seu­ra­siir­to­mark­ki­noil­la vil­kas­ta – Ossi Pel­to­nie­mi siirtyy Posion Py­rin­töön, An­na-So­fia Ora­jär­vi Kui­vas­jär­ven Auraan

15.12.2021 16:45
Tilaajille
Johanna Peiponen EM-maastojen 28:s Dublinissa - Ilona Monosen nelossija alle 20-vuotiaissa parasta suomalaisantia

Johanna Pei­po­nen EM-maas­to­jen 28:s Dub­li­nis­sa - Ilona Monosen ne­los­si­ja alle 20-vuo­tiais­sa parasta suo­ma­lais­an­tia

12.12.2021 18:42
Tilaajille
Oulun Pyrintö imaisi riveihinsä neljä yleisurheiluhuippua

Oulun Pyrintö imaisi ri­vei­hin­sä neljä yleis­ur­hei­lu­huip­pua

07.12.2021 17:31
Tilaajille
Huikean ME:n aitonut Karsten Warholm vuoden miesyleisurheilijaksi

Huikean ME:n aitonut Karsten Warholm vuoden mies­yleis­ur­hei­li­jak­si

01.12.2021 20:03
Mika Halvarinkin valmentama Arttu Kangas jättää kuularingit: "20 metrin ylitykset jäivät parhaiten mieleen"

Mika Hal­va­rin­kin val­men­ta­ma Arttu Kangas jättää kuu­la­rin­git: "20 metrin yli­tyk­set jäivät par­hai­ten mie­leen"

01.12.2021 15:52
Mette Baas jälleen Länsi-Pohjan Yleisurheilun vuoden  parhaaksi - VKV:n naisten pikaviestin Suomen mestaruus vuoden urheiluteko

Mette Baas jälleen Län­si-Poh­jan Yleis­ur­hei­lun vuoden par­haak­si - VKV:n naisten pi­ka­vies­tin Suomen mes­ta­ruus vuoden ur­hei­lu­te­ko

30.11.2021 20:00
Tilaajille
Mette Baas siirtyy Veitsiluodon Kisaveikoista Joensuun Katajaan

Mette Baas siirtyy Veit­si­luo­don Ki­sa­vei­kois­ta Joen­suun Ka­ta­jaan

28.11.2021 20:06
Tilaajille
Sami Itani jatkaa SUL:n johdossa: Huippu-urheilu, vastuullisuus ja järjestödemokratia kehitystyön kohteina

Sami Itani jatkaa SUL:n joh­dos­sa: Huip­pu-ur­hei­lu, vas­tuul­li­suus ja jär­jes­tö­de­mo­kra­tia ke­hi­tys­työn koh­tei­na

20.11.2021 13:24
Tilaajille

Kan­sain­vä­li­nen yleis­ur­hei­lu­liit­to jatkoi Venäjän pannaa

17.11.2021 19:14
Yleisurheilun MM-kilpailut nähdään Ylen kanavilla vuoteen 2029 saakka

Yleis­ur­hei­lun MM-kil­pai­lut nähdään Ylen ka­na­vil­la vuoteen 2029 saakka

17.11.2021 17:08
Tilaajille
Ossi Peltoniemi kelpo vauhdissa Vantaan maantiekympillä

Ossi Pel­to­nie­mi kelpo vauh­dis­sa Vantaan maan­tie­kym­pil­lä

13.11.2021 16:39
Tilaajille
Lapin Yleisurheilun parhaana urheilijana palkittu Lapin Lukon kolmiloikkaaja Aaro Davidila hyökkää 16 metrin kimppuun

Lapin Yleis­ur­hei­lun par­haa­na ur­hei­li­ja­na pal­kit­tu Lapin Lukon kol­mi­loik­kaa­ja Aaro Da­vi­di­la hyökkää 16 metrin kimp­puun

11.11.2021 20:16
Tilaajille
Silja Kosonen on ehdolla vuoden parhaaksi alle 20-vuotiaaksi naisyleisurheilijaksi

Silja Kosonen on ehdolla vuoden par­haak­si alle 20-vuo­tiaak­si nais­yleis­ur­hei­li­jak­si

08.11.2021 18:30
Annemari Korte vaihtaa Nadine Visserin valmentajaan - "Nopeuden parantaminen ykkösasia”

An­ne­ma­ri Korte vaihtaa Nadine Vis­se­rin val­men­ta­jaan - "No­peu­den pa­ran­ta­mi­nen yk­kö­sa­sia”

03.11.2021 14:35
Tilaajille
Suomesta 17 urheilijan joukkue maastojuoksun PM-kilpailuihin – Johanna Peiponen odotetusti naisten joukkueessa

Suo­mes­ta 17 ur­hei­li­jan joukkue maas­to­juok­sun PM-kil­pai­lui­hin – Johanna Pei­po­nen odo­te­tus­ti naisten jouk­kuees­sa

27.10.2021 16:08
Tilaajille