Terveysturvallisuus
Koronapiste avautui Torniossa – Ensimmäisenä päivänä ei tullut yhtään rajanylittäjää koronatestiin

Ko­ro­na­pis­te avautui Tor­nios­sa – En­sim­mäi­se­nä päivänä ei tullut yhtään ra­jan­ylit­tä­jää ko­ro­na­tes­tiin

31.08.2020 17:02 0
Tilaajille
Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa rajanylityspaikkojen koronatestauspisteiden kulujen korvaamista kunnille – ohjetta odotetaan lokakuun loppuun mennessä

Ta­lous­po­liit­ti­nen mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta puoltaa ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen ko­ro­na­tes­taus­pis­tei­den kulujen kor­vaa­mis­ta kun­nil­le – ohjetta odo­te­taan lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä

27.08.2020 13:45 0
Tilaajille
Koronapisteen kontit tulivat jo rajalle – Myös torniolaisten koronatestit keskitetään jatkossa rajanylityspaikan terveyspisteeseen

Ko­ro­na­pis­teen kontit tulivat jo rajalle – Myös tor­nio­lais­ten ko­ro­na­tes­tit kes­ki­te­tään jat­kos­sa ra­jan­yli­tys­pai­kan ter­veys­pis­tee­seen

24.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Ministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan testiruuhkaa ei voida selittää heikolla varautumisella – Ammattilaisten tulee tehdä testit ja uusia antigeenitestejä voisi alkaa käyttää

Mi­nis­te­ri Krista Kiurun (sd.) mukaan tes­ti­ruuh­kaa ei voida se­lit­tää hei­kol­la va­rau­tu­mi­sel­la – Am­mat­ti­lais­ten tulee tehdä testit ja uusia an­ti­gee­ni­tes­te­jä voisi alkaa käyttää

17.08.2020 19:18 1
Tilaajille
Tornioon tulee länsirajan terveyspiste – Tietoa ja tarvittaessa otetaan koronatesti

Tor­nioon tulee län­si­ra­jan ter­veys­pis­te – Tietoa ja tar­vit­taes­sa otetaan ko­ro­na­tes­ti

14.08.2020 16:30 0
Tilaajille
Töiden takia länsirajan ylittävät ovat hämmentyneitä pakollisesta karanteenista ja testauksesta – "Todennäköisesti testejä tehdään tarpeen mukaan"

Töiden takia län­si­ra­jan ylit­tä­vät ovat häm­men­ty­nei­tä pa­kol­li­ses­ta ka­ran­tee­nis­ta ja tes­tauk­ses­ta – "To­den­nä­köi­ses­ti testejä tehdään tarpeen mukaan"

11.08.2020 15:21 0
Tilaajille
Maarajoille valmistellaan Torniossa mallia – Rajalle tulee samantyyppinen terveyspiste kuin Helsinki-Vantaalla

Maa­ra­joil­le val­mis­tel­laan Tor­nios­sa mallia – Rajalle tulee sa­man­tyyp­pi­nen ter­veys­pis­te kuin Hel­sin­ki-Van­taal­la

07.08.2020 19:30 0
Tilaajille