pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Planican MM-hiihdot
Näistä asioista Planican MM-kisat muistetaan – torniolaisen superlupauksen Niko Anttolan ankkuriosuus viestissä oli Suomelle kisojen tähtihetki

Näistä asiois­ta Pla­ni­can MM-ki­sat muis­te­taan – tor­nio­lai­sen su­per­lu­pauk­sen Niko Ant­to­lan ank­ku­ri­osuus vies­tis­sä oli Suo­mel­le kisojen täh­ti­het­ki

05.03.2023 20:31
Tilaajille
"Jos jotain voisin tehdä uudelleen, niin kaksi tai kolme kiekkaa aikaisemmin olisin voinut lähteä irtiottoon" – Iivo Niskaselle jäi kuudennesta sijasta karvas maku

"Jos jotain voisin tehdä uu­del­leen, niin kaksi tai kolme kiekkaa ai­kai­sem­min olisin voinut lähteä ir­tiot­toon" – Iivo Nis­ka­sel­le jäi kuu­den­nes­ta sijasta karvas maku

05.03.2023 15:40 1
Iivo Niskanen taipui 50 kilometrin MM-loppukirissä kuudenneksi, kaksoisvoitto Norjaan

Iivo Nis­ka­nen taipui 50 ki­lo­met­rin MM-lop­pu­ki­ris­sä kuu­den­nek­si, kak­sois­voit­to Norjaan

05.03.2023 15:09
Rokuan raketti Esko Lähtevänoja sai käskyn viestiavaajaksi Lahden MM-kisoissa 1978

Rokuan raketti Esko Läh­te­vä­no­ja sai käskyn vies­ti­avaa­jak­si Lahden MM-ki­sois­sa 1978

03.03.2023 09:00
Tilaajille
Arvokisojen ohjelmalla on merkitystä Suomelle – Suomen hiihtomaajoukkueen menestys on ollut viimeisen 18 vuoden aikana selvästi parempaa perinteisellä kuin vapaalla tyylillä

Ar­vo­ki­so­jen oh­jel­mal­la on mer­ki­tys­tä Suo­mel­le – Suomen hiih­to­maa­jouk­kueen me­nes­tys on ollut vii­mei­sen 18 vuoden aikana sel­väs­ti pa­rem­paa pe­rin­tei­sel­lä kuin va­paal­la tyy­lil­lä

03.03.2023 07:00
Tilaajille
Iivo Niskanen otti eniten vastuuta viestin mitalitavoitteesta: "Ei ole tarkoitus, että meillä mitali jää kirin varaan"

Iivo Nis­ka­nen otti eniten vas­tuu­ta viestin mi­ta­li­ta­voit­tees­ta: "Ei ole tar­koi­tus, että meillä mitali jää kirin varaan"

02.03.2023 20:16
Hakola mukaan viestijoukkueeseen, nuori Anttola debytoi miesten arvokisaviestissä

Hakola mukaan vies­ti­jouk­kuee­seen, nuori Anttola debytoi miesten ar­vo­ki­sa­vies­tis­sä

02.03.2023 19:08
Tilaajille
Parasta arvokilpailusijoitustaan jälleen kohentanut OH:n Jenny Rautionaho: "Ehkä hermot ovat kasvaneet vuosien varrella"

Parasta ar­vo­kil­pai­lu­si­joi­tus­taan jälleen ko­hen­ta­nut OH:n Jenny Rau­tio­na­ho: "Ehkä hermot ovat kas­va­neet vuosien var­rel­la"

01.03.2023 20:51 2
Johanna Matintalo avaa Suomen viestin – Krista Pärmäkoski hiihtää ankkuriosuuden 4x5 kilometrin kilpailussa

Johanna Ma­tin­ta­lo avaa Suomen viestin – Krista Pär­mä­kos­ki hiihtää ank­ku­ri­osuu­den 4x5 ki­lo­met­rin kil­pai­lus­sa

01.03.2023 20:39
Vain kolari olisi tönäissyt yhdistetyn miehet pois tutulta sijoitusradalta – Suomen kvartetti hiihteli viidenneksi

Vain kolari olisi tö­näis­syt yh­dis­te­tyn miehet pois tutulta si­joi­tus­ra­dal­ta – Suomen kvar­tet­ti hiih­te­li vii­den­nek­si

01.03.2023 19:07 1
Torniolainen Niko Anttola hurmasi hiihdollaan valmentajat ja kilpakumppanit – "Kannatti lähteä, että näki tämän meidän nuoren kaverin hiihtämässä"

Tor­nio­lai­nen Niko Anttola hurmasi hiih­dol­laan val­men­ta­jat ja kil­pa­kump­pa­nit – "Kan­nat­ti lähteä, että näki tämän meidän nuoren kaverin hiih­tä­mäs­sä"

01.03.2023 17:44 1
"Oli hieno kisa, kulku oli hyvää", Niko Anttola myhäili onnistuneen aikuisten MM-debyytin jälkeen

"Oli hieno kisa, kulku oli hyvää", Niko Anttola myhäili on­nis­tu­neen ai­kuis­ten MM-de­byy­tin jälkeen

01.03.2023 15:18
Jenny Rautionaho katsoi jo alastulorinteen loppuvan kesken – rovaniemeläinen karsinnan yhdeksäs

Jenny Rau­tion­aho katsoi jo alas­tu­lo­rin­teen lop­pu­van kesken – ro­va­nie­me­läi­nen kar­sin­nan yh­dek­säs

28.02.2023 20:39
"Olisi hyvä, jos pystyisin hiihtämään sellaisen perushyvän kisan, kuten aiemminkin tänä talvena", torniolaislahjakkuus Niko Anttola ennakoi yleisen sarjan MM-debyyttiään

"Olisi hyvä, jos pys­tyi­sin hiih­tä­mään sel­lai­sen pe­rus­hy­vän kisan, kuten aiem­min­kin tänä tal­ve­na", tor­nio­lais­lah­jak­kuus Niko Anttola ennakoi yleisen sarjan MM-de­byyt­tiään

28.02.2023 20:23
Tilaajille
Perttu Hyvärinen herkuttelee Planican radalla – vapaan hiihtotavan 15 kilometristä tulee ankara kestävyystesti: "Tekniikalla ei ole nyt mitään merkitystä"

Perttu Hy­vä­ri­nen her­kut­te­lee Pla­ni­can radalla – vapaan hiih­to­ta­van 15 ki­lo­met­ris­tä tulee ankara kes­tä­vyys­tes­ti: "Tek­nii­kal­la ei ole nyt mitään mer­ki­tys­tä"

28.02.2023 19:59
Tilaajille
OH:n Waltteri Karhumaa ei mahtunut yhdistetyn viestikvartettiin

OH:n Walt­te­ri Kar­hu­maa ei mah­tu­nut yh­dis­te­tyn vies­ti­kvar­tet­tiin

28.02.2023 16:50
Kerttu Niskanen uupui MM-kisojen vapaan kympillä yhdeksänneksi – Jessie Diggins teki amerikkalaista hiihtohistoriaa

Kerttu Nis­ka­nen uupui MM-ki­so­jen vapaan kym­pil­lä yh­dek­sän­nek­si – Jessie Diggins teki ame­rik­ka­lais­ta hiih­to­his­to­riaa

28.02.2023 14:58
"Odotan, että saisin nousujohteisen vedon niin, että saisin jätettyä kaiken ladulle", jalkavaivasta kärsinyt Kerttu Niskanen asettelee tavoitteen vapaan kisaan

"O­do­tan, että saisin nou­su­joh­tei­sen vedon niin, että saisin jä­tet­tyä kaiken la­dul­le", jal­ka­vai­vas­ta kär­si­nyt Kerttu Nis­ka­nen aset­te­lee ta­voit­teen vapaan kisaan

27.02.2023 19:30
Jasmi Joensuu yrittää ottaa etäisyyyttä ikävimpiin some-viesteihin: "Ei saisi liikaa tällaista miettiä"

Jasmi Joensuu yrittää ottaa etäi­syyyt­tä ikä­vim­piin so­me-vies­tei­hin: "Ei saisi liikaa täl­lais­ta miet­tiä"

27.02.2023 17:21 1
Sekajoukkuemäki nosti suupielet ylöspäin – kuudenneksi sijoittuneiden Suomen mäkihyppääjien MM-välitodistuksissa riitti arvosanoja kohtalaisesta hyvään

Se­ka­jouk­kue­mä­ki nosti suu­pie­let ylös­päin – kuu­den­nek­si si­joit­tu­nei­den Suomen mä­ki­hyp­pää­jien MM-vä­li­to­dis­tuk­sis­sa riitti ar­vo­sa­no­ja koh­ta­lai­ses­ta hyvään

26.02.2023 20:57
Tilaajille