Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kirkkoherran viran määräaikainen hoitaminen
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kirk­ko­her­ran viran mää­rä­ai­kai­nen hoi­ta­mi­nen

25.08.2019 06:00
Luontojumalanpalvelus Alkunkarin laavulla
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Luon­to­ju­ma­lan­pal­ve­lus Al­kun­ka­rin laa­vul­la

25.08.2019 06:00
Vapaaehtoistoimintaa suurella sydämellä – ”Ryhmätoiminta antaa hyvää mieltä ja iloa ihmisten kohtaamisesta”
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Va­paa­eh­tois­toi­min­taa suu­rel­la sy­dä­mel­lä – ”Ryh­mä­toi­min­ta antaa hyvää mieltä ja iloa ih­mis­ten koh­taa­mi­ses­ta”

06.03.2019 06:00
Ajassa elävä Kemin seurakunta kutsuu kohtaamisiin – ”Minun kirkkoni on meidän kirkkomme”
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ajassa elävä Kemin seu­ra­kun­ta kutsuu koh­taa­mi­siin – ”Minun kirk­ko­ni on meidän kirk­kom­me”

01.03.2019 15:05
Kolumni: Muutos on todellisuutta!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ko­lum­ni: Muutos on to­del­li­suut­ta!

20.02.2019 06:00
Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalolle vierailu Karungissa merkitsi paluuta juurille monella tapaa – Kyläläisiltä hän toivoi arjen diakoniaa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­ta­lol­le vie­rai­lu Ka­run­gis­sa mer­kit­si paluuta juu­ril­le monella tapaa – Ky­lä­läi­sil­tä hän toivoi arjen dia­ko­niaa

06.02.2019 07:15
Seurakunta auttaa kotiutumaan
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Seu­ra­kun­ta auttaa ko­tiu­tu­maan

06.02.2019 06:00
Yhteisvastuu tukee lasten ja nuorten koulutusta
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Yh­teis­vas­tuu tukee lasten ja nuorten kou­lu­tus­ta

06.02.2019 06:00
Kolumni: Uusi vuosi – uudet tuulet?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ko­lum­ni: Uusi vuosi – uudet tuulet?

23.01.2019 08:00
Kolumni: Tästä se alkaa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ko­lum­ni: Tästä se alkaa

09.01.2019 10:17
Viikon sana: Ja tapahtui niinä päivinä.
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Viikon sana: Ja ta­pah­tui niinä päi­vi­nä.

19.12.2018 10:57