Mainos

Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Minne matka?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Minne matka?

03.01.2022 13:36
Puhtaita sivuja
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Puh­tai­ta sivuja

20.12.2021 07:05
Yhteinen maailma, sama matka – armon auringon paisteessa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Yh­tei­nen maail­ma, sama matka – armon au­rin­gon pais­tees­sa

08.12.2021 06:00
Kesytys
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kesytys

07.12.2021 06:00
Tavallista, taivaallista joulua
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ta­val­lis­ta, tai­vaal­lis­ta joulua

17.11.2021 16:42
Valona maailmassa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Valona maail­mas­sa

28.10.2021 10:35
Kynttilöiden syttyessä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kynt­ti­löi­den syt­tyes­sä

28.10.2021 10:30
Piispantarkastus Tornion seurakunnassa lähestyy, tervetuloa mukaan!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Piis­pan­tar­kas­tus Tornion seu­ra­kun­nas­sa lä­hes­tyy, ter­ve­tu­loa mukaan!

27.10.2021 10:21
Golf-tapahtuma Yhteisvastuun hyväksi
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Golf-ta­pah­tu­ma Yh­teis­vas­tuun hyväksi

26.10.2021 15:08
”Iloitkaa aina”
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

”I­loit­kaa aina”

25.10.2021 15:01
Kaikki yhdessä Ihan pihalla -päivää rakentamassa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kaikki yhdessä Ihan pihalla -päivää ra­ken­ta­mas­sa

14.10.2021 11:40
Anna valosi loistaa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Anna valosi loistaa

14.10.2021 11:34
Lokakuu – Suomi avautuu, niin mekin
Mainos Kemin-Keminmaan-ja-Tornion-seurakunnat

Lokakuu – Suomi avau­tuu, niin mekin

19.09.2021 09:37
Syksy
Mainos Kemin-Keminmaan-ja-Tornion-seurakunnat

Syksy

29.09.2021 13:56
Keminmaan uusi kirkko jälleen jumalanpalveluskäytössä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ke­min­maan uusi kirkko jälleen ju­ma­lan­pal­ve­lus­käy­tös­sä

15.09.2021 14:58
Erilaisina vahvempia
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Eri­lai­si­na vah­vem­pia

30.08.2021 06:00
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ke­min­maan uusi kirkko sul­je­taan ke­sä­ajak­si

27.04.2021 13:40
Kohti Pääsiäistä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kohti Pää­siäis­tä

22.03.2021 16:00
Voimasanoja
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Voi­ma­sa­no­ja

17.03.2021 06:00
Puhdasta vettä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Puh­das­ta vettä

03.03.2021 06:00
Merkityksellinen työ
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Mer­ki­tyk­sel­li­nen työ

11.02.2021 08:00
Tein sen, mitä minun piti tehdä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Tein sen, mitä minun piti tehdä

01.02.2021 08:00
Kielen varassa on elämä ja kuolema
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kielen varassa on elämä ja kuolema

08.01.2021 08:00
Tornion seurakunnan diakoniatyö toi iloa joulun alla
Mainos Tornion seurakunta

Tornion seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työ toi iloa joulun alla

23.12.2020 06:00
Joulu saapuu
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Joulu saapuu

14.12.2020 06:00
Pelastetaan joulu
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Pe­las­te­taan joulu

30.11.2020 06:00
Odottelua, peruuttelua ja tulemista
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Odot­te­lua, pe­ruut­te­lua ja tu­le­mis­ta

10.11.2020 06:00
Loppuvuoden suunnitelmien epävarmuutta
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Lop­pu­vuo­den suun­ni­tel­mien epä­var­muut­ta

02.11.2020 06:00
Terve pyhäin suku
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Terve pyhäin suku

19.10.2020 09:27
Kemin seurakunnan toimintaan ja kiinteistöjen hoitoon luvassa uusia panostuksia – ”Kaikkea ei voi mitata rahassa”
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kemin seu­ra­kun­nan toi­min­taan ja kiin­teis­tö­jen hoitoon luvassa uusia pa­nos­tuk­sia – ”Kaik­kea ei voi mitata ra­has­sa”

05.10.2020 06:00