Mainos

Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Erilaisina vahvempia
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Eri­lai­si­na vah­vem­pia

30.08.2021 06:00
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ke­min­maan uusi kirkko sul­je­taan ke­sä­ajak­si

27.04.2021 13:40
Kohti Pääsiäistä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kohti Pää­siäis­tä

22.03.2021 16:00
Voimasanoja
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Voi­ma­sa­no­ja

17.03.2021 06:00
Puhdasta vettä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Puh­das­ta vettä

03.03.2021 06:00
Merkityksellinen työ
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Mer­ki­tyk­sel­li­nen työ

11.02.2021 08:00
Tein sen, mitä minun piti tehdä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Tein sen, mitä minun piti tehdä

01.02.2021 08:00
Kielen varassa on elämä ja kuolema
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kielen varassa on elämä ja kuolema

08.01.2021 08:00
Tornion seurakunnan diakoniatyö toi iloa joulun alla
Mainos Tornion seurakunta

Tornion seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työ toi iloa joulun alla

23.12.2020 06:00
Joulu saapuu
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Joulu saapuu

14.12.2020 06:00
Pelastetaan joulu
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Pe­las­te­taan joulu

30.11.2020 06:00
Odottelua, peruuttelua ja tulemista
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Odot­te­lua, pe­ruut­te­lua ja tu­le­mis­ta

10.11.2020 06:00
Loppuvuoden suunnitelmien epävarmuutta
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Lop­pu­vuo­den suun­ni­tel­mien epä­var­muut­ta

02.11.2020 06:00
Terve pyhäin suku
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Terve pyhäin suku

19.10.2020 09:27
Kemin seurakunnan toimintaan ja kiinteistöjen hoitoon luvassa uusia panostuksia – ”Kaikkea ei voi mitata rahassa”
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kemin seu­ra­kun­nan toi­min­taan ja kiin­teis­tö­jen hoitoon luvassa uusia pa­nos­tuk­sia – ”Kaik­kea ei voi mitata ra­has­sa”

05.10.2020 06:00
Confirmare
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Con­fir­ma­re

25.09.2020 13:37
Kiitollisuutta
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kii­tol­li­suut­ta

17.08.2020 12:37
Vieläkö muistat miltä jäätelö maistuu?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Vieläkö muistat miltä jäätelö mais­tuu?

06.07.2020 09:00
Pieni on suurta
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Pieni on suurta

01.06.2020 14:21
Kirkko elää, rukoilee ja julistaa sanaa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kirkko elää, ru­koi­lee ja ju­lis­taa sanaa

08.05.2020 06:00
Kevättä ja kesää odottaessa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kevättä ja kesää odot­taes­sa

06.05.2020 12:24
Onnea on se, kun saa kuunnella lintujen laulavan aamulla
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Onnea on se, kun saa kuun­nel­la lin­tu­jen lau­la­van aamulla

24.03.2020 16:40
Saman veden äärellä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Saman veden äärellä

10.03.2020 09:45
Ilon hyppyjä ja riemun kiljahduksia!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ilon hyppyjä ja riemun kil­jah­duk­sia!

09.03.2020 09:00
Mitähän sitä tekis?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Mitähän sitä tekis?

04.02.2020 06:00
Ekumeeniseen rukoushetkeen kokoontui kuuden seurakunnan väkeä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Eku­mee­ni­seen ru­kous­het­keen ko­koon­tui kuuden seu­ra­kun­nan väkeä

23.01.2020 15:00
Uusi vuosi, uudet haasteet ja mahdollisuudet
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Uusi vuosi, uudet haas­teet ja mah­dol­li­suu­det

22.01.2020 15:46
Uutta ja vanhaa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Uutta ja vanhaa

16.01.2020 15:51
Hyvä Tuomas joulun tuopi
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Hyvä Tuomas joulun tuopi

02.12.2019 06:00
Unohtuuko historiamme muutosten tuulissa?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Unoh­tuu­ko his­to­riam­me muu­tos­ten tuu­lis­sa?

27.11.2019 06:00