Mainos

Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kärsimysajan musiikillista sanomaa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kär­si­mys­ajan mu­sii­kil­lis­ta sanomaa

07.03.2023 06:00
Rakkauden ammattilaisena
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Rak­kau­den am­mat­ti­lai­se­na

01.02.2023 06:00
Uskonnonvapaus
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Us­kon­non­va­paus

16.01.2023 06:00
Kirkkoherra Ari Rautakosken kolumni
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat
Kolumni Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kirk­ko­her­ra Ari Rau­ta­kos­ken kolumni

05.12.2022 06:00
Äänestä sellaisena kuin olet
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Äänestä sel­lai­se­na kuin olet

03.11.2022 06:00
Marraskuun aika
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Mar­ras­kuun aika

01.11.2022 15:03
Papin työpäivä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Papin työ­päi­vä

12.10.2022 06:00
Parasniemen hautausmaan jätepisteet ovat uudistuneet
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Pa­ras­nie­men hau­taus­maan jä­te­pis­teet ovat uu­dis­tu­neet

12.09.2022 06:00
Kuka kuuntelee köyhää?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kuka kuun­te­lee köyhää?

13.09.2022 12:30
Jotakin tuttua
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Jotakin tuttua

22.07.2022 06:00
Täällä on häät!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Täällä on häät!

20.07.2022 06:00
Kesäterveiset hautausmailta!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ke­sä­ter­vei­set hau­taus­mail­ta!

27.05.2022 12:40
Hyvä paimen
Mainos Kemin-Keminmaan-ja-Tornion-seurakunnat

Hyvä paimen

11.05.2022 13:54
Tervetuloa Metallimessuun!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ter­ve­tu­loa Me­tal­li­mes­suun!

02.05.2022 06:00
Anteeksi, saanko sanoa …?
Mainos Kemin-Keminmaan-ja-Tornion-seurakunnat

An­teek­si, saanko sanoa …?

05.04.2022 12:59
Paastoajan sävyjä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Paas­toa­jan sävyjä

09.03.2022 06:00
RAUHA
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat
Kolumni Kemin, Keminmaan ja Tornion seurakunnat

RAUHA

17.02.2022 06:00
”Anna katse ja välitä sillä. Anna aika ja kuuntele sillä. Anna sana ja rohkaise sillä.”
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

”Anna katse ja välitä sillä. Anna aika ja kuun­te­le sillä. Anna sana ja roh­kai­se sillä.”

24.01.2022 13:06
Puhu siitä sun Jumalastas
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Puhu siitä sun Ju­ma­las­tas

21.01.2022 16:30
Minne matka?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Minne matka?

03.01.2022 13:36
Puhtaita sivuja
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Puh­tai­ta sivuja

20.12.2021 07:05
Yhteinen maailma, sama matka – armon auringon paisteessa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Yh­tei­nen maail­ma, sama matka – armon au­rin­gon pais­tees­sa

08.12.2021 06:00
Kesytys
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kesytys

07.12.2021 06:00
Tavallista, taivaallista joulua
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ta­val­lis­ta, tai­vaal­lis­ta joulua

17.11.2021 16:42
Valona maailmassa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Valona maail­mas­sa

28.10.2021 10:35
Kynttilöiden syttyessä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kynt­ti­löi­den syt­tyes­sä

28.10.2021 10:30
Piispantarkastus Tornion seurakunnassa lähestyy, tervetuloa mukaan!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Piis­pan­tar­kas­tus Tornion seu­ra­kun­nas­sa lä­hes­tyy, ter­ve­tu­loa mukaan!

27.10.2021 10:21
Golf-tapahtuma Yhteisvastuun hyväksi
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Golf-ta­pah­tu­ma Yh­teis­vas­tuun hyväksi

26.10.2021 15:08
”Iloitkaa aina”
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

”I­loit­kaa aina”

25.10.2021 15:01
Kaikki yhdessä Ihan pihalla -päivää rakentamassa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kaikki yhdessä Ihan pihalla -päivää ra­ken­ta­mas­sa

14.10.2021 11:40