Mainos

Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Vieläkö muistat miltä jäätelö maistuu?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Vieläkö muistat miltä jäätelö mais­tuu?

06.07.2020 09:00 0
Pieni on suurta
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Pieni on suurta

01.06.2020 14:21
Kirkko elää, rukoilee ja julistaa sanaa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kirkko elää, ru­koi­lee ja ju­lis­taa sanaa

08.05.2020 06:00
Kevättä ja kesää odottaessa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kevättä ja kesää odot­taes­sa

06.05.2020 12:24
Onnea on se, kun saa kuunnella lintujen laulavan aamulla
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Onnea on se, kun saa kuun­nel­la lin­tu­jen lau­la­van aamulla

24.03.2020 16:40 0
Saman veden äärellä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Saman veden äärellä

10.03.2020 09:45 0
Ilon hyppyjä ja riemun kiljahduksia!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ilon hyppyjä ja riemun kil­jah­duk­sia!

09.03.2020 09:00 0
Mitähän sitä tekis?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Mitähän sitä tekis?

04.02.2020 06:00 0
Ekumeeniseen rukoushetkeen kokoontui kuuden seurakunnan väkeä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Eku­mee­ni­seen ru­kous­het­keen ko­koon­tui kuuden seu­ra­kun­nan väkeä

23.01.2020 15:00 0
Uusi vuosi, uudet haasteet ja mahdollisuudet
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Uusi vuosi, uudet haas­teet ja mah­dol­li­suu­det

22.01.2020 06:00 0
Uutta ja vanhaa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Uutta ja vanhaa

12.01.2020 06:00 0
Hyvä Tuomas joulun tuopi
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Hyvä Tuomas joulun tuopi

02.12.2019 06:00 0
Unohtuuko historiamme muutosten tuulissa?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Unoh­tuu­ko his­to­riam­me muu­tos­ten tuu­lis­sa?

27.11.2019 06:00 0
TULLAAN TUTUIKSI: Diakoni Kirsi Eronen
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

TULLAAN TU­TUIK­SI: Diakoni Kirsi Eronen

11.11.2019 10:51 0
Kirkon kulmilta
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kirkon kul­mil­ta

07.11.2019 10:00 0
Uskonpuhdistusta
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Us­kon­puh­dis­tus­ta

06.11.2019 10:00 0
TULLAAN TUTUIKSI: Seurakuntapastori Jane Fagerström
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

TULLAAN TU­TUIK­SI: Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Jane Fa­ger­ström

30.10.2019 10:44 0
Kotiseurakunta
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ko­ti­seu­ra­kun­ta

16.10.2019 11:00 0
TULLAAN TUTUIKSI: Tornion kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

TULLAAN TU­TUIK­SI: Tornion kirk­ko­her­ra Mir­ja-Lii­sa Lind­ström

16.10.2019 10:38 0
Muutos on yhä mahdollisuus!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Muutos on yhä mah­dol­li­suus!

02.10.2019 13:00 0
Kirkkoherrana Torniossa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kirk­ko­her­ra­na Tor­nios­sa

02.10.2019 12:00 0
Kohtaamisia ja yhdessä olemista eläkeläisten virkistyspäivässä - "Seurakunnan tapahtumat ja kerhot ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja"
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Koh­taa­mi­sia ja yhdessä ole­mis­ta elä­ke­läis­ten vir­kis­tys­päi­väs­sä - "Seu­ra­kun­nan ta­pah­tu­mat ja kerhot ovat tär­kei­tä koh­taa­mis­paik­ko­ja"

02.10.2019 06:00 0
Hyvällä tuulella
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Hyvällä tuu­lel­la

18.09.2019 12:35 0
Bensaa suoniin!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Bensaa suo­niin!

04.09.2019 12:16 0
Kirkkoherran viran määräaikainen hoitaminen
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kirk­ko­her­ran viran mää­rä­ai­kai­nen hoi­ta­mi­nen

25.08.2019 06:00 0
Luontojumalanpalvelus Alkunkarin laavulla
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Luon­to­ju­ma­lan­pal­ve­lus Al­kun­ka­rin laa­vul­la

25.08.2019 06:00 0
Vapaaehtoistoimintaa suurella sydämellä – ”Ryhmätoiminta antaa hyvää mieltä ja iloa ihmisten kohtaamisesta”
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Va­paa­eh­tois­toi­min­taa suu­rel­la sy­dä­mel­lä – ”Ryh­mä­toi­min­ta antaa hyvää mieltä ja iloa ih­mis­ten koh­taa­mi­ses­ta”

06.03.2019 06:00 0
Ajassa elävä Kemin seurakunta kutsuu kohtaamisiin – ”Minun kirkkoni on meidän kirkkomme”
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ajassa elävä Kemin seu­ra­kun­ta kutsuu koh­taa­mi­siin – ”Minun kirk­ko­ni on meidän kirk­kom­me”

01.03.2019 15:05 0
Kolumni: Muutos on todellisuutta!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ko­lum­ni: Muutos on to­del­li­suut­ta!

20.02.2019 06:00 0
Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalolle vierailu Karungissa merkitsi paluuta juurille monella tapaa – Kyläläisiltä hän toivoi arjen diakoniaa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­ta­lol­le vie­rai­lu Ka­run­gis­sa mer­kit­si paluuta juu­ril­le monella tapaa – Ky­lä­läi­sil­tä hän toivoi arjen dia­ko­niaa

06.02.2019 07:15 0