Mainos

Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Joulu saapuu
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Joulu saapuu

14.12.2020 06:00
Pelastetaan joulu
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Pe­las­te­taan joulu

30.11.2020 06:00
Odottelua, peruuttelua ja tulemista
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Odot­te­lua, pe­ruut­te­lua ja tu­le­mis­ta

10.11.2020 06:00
Loppuvuoden suunnitelmien epävarmuutta
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Lop­pu­vuo­den suun­ni­tel­mien epä­var­muut­ta

02.11.2020 06:00
Terve pyhäin suku
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Terve pyhäin suku

19.10.2020 09:27
Kemin seurakunnan toimintaan ja kiinteistöjen hoitoon luvassa uusia panostuksia – ”Kaikkea ei voi mitata rahassa”
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kemin seu­ra­kun­nan toi­min­taan ja kiin­teis­tö­jen hoitoon luvassa uusia pa­nos­tuk­sia – ”Kaik­kea ei voi mitata ra­has­sa”

05.10.2020 06:00
Confirmare
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Con­fir­ma­re

25.09.2020 13:37
Kiitollisuutta
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kii­tol­li­suut­ta

17.08.2020 12:37
Vieläkö muistat miltä jäätelö maistuu?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Vieläkö muistat miltä jäätelö mais­tuu?

06.07.2020 09:00
Pieni on suurta
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Pieni on suurta

01.06.2020 14:21
Kirkko elää, rukoilee ja julistaa sanaa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kirkko elää, ru­koi­lee ja ju­lis­taa sanaa

08.05.2020 06:00
Kevättä ja kesää odottaessa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kevättä ja kesää odot­taes­sa

06.05.2020 12:24
Onnea on se, kun saa kuunnella lintujen laulavan aamulla
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Onnea on se, kun saa kuun­nel­la lin­tu­jen lau­la­van aamulla

24.03.2020 16:40
Saman veden äärellä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Saman veden äärellä

10.03.2020 09:45
Ilon hyppyjä ja riemun kiljahduksia!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ilon hyppyjä ja riemun kil­jah­duk­sia!

09.03.2020 09:00
Mitähän sitä tekis?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Mitähän sitä tekis?

04.02.2020 06:00
Ekumeeniseen rukoushetkeen kokoontui kuuden seurakunnan väkeä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Eku­mee­ni­seen ru­kous­het­keen ko­koon­tui kuuden seu­ra­kun­nan väkeä

23.01.2020 15:00
Uusi vuosi, uudet haasteet ja mahdollisuudet
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Uusi vuosi, uudet haas­teet ja mah­dol­li­suu­det

22.01.2020 06:00
Uutta ja vanhaa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Uutta ja vanhaa

12.01.2020 06:00
Hyvä Tuomas joulun tuopi
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Hyvä Tuomas joulun tuopi

02.12.2019 06:00
Unohtuuko historiamme muutosten tuulissa?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Unoh­tuu­ko his­to­riam­me muu­tos­ten tuu­lis­sa?

27.11.2019 06:00
TULLAAN TUTUIKSI: Diakoni Kirsi Eronen
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

TULLAAN TU­TUIK­SI: Diakoni Kirsi Eronen

11.11.2019 10:51
Kirkon kulmilta
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kirkon kul­mil­ta

07.11.2019 10:00
Uskonpuhdistusta
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Us­kon­puh­dis­tus­ta

06.11.2019 10:00
TULLAAN TUTUIKSI: Seurakuntapastori Jane Fagerström
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

TULLAAN TU­TUIK­SI: Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Jane Fa­ger­ström

30.10.2019 10:44
Kotiseurakunta
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ko­ti­seu­ra­kun­ta

16.10.2019 11:00
TULLAAN TUTUIKSI: Tornion kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

TULLAAN TU­TUIK­SI: Tornion kirk­ko­her­ra Mir­ja-Lii­sa Lind­ström

16.10.2019 10:38
Muutos on yhä mahdollisuus!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Muutos on yhä mah­dol­li­suus!

02.10.2019 13:00
Kirkkoherrana Torniossa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kirk­ko­her­ra­na Tor­nios­sa

02.10.2019 12:00
Kohtaamisia ja yhdessä olemista eläkeläisten virkistyspäivässä - "Seurakunnan tapahtumat ja kerhot ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja"
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Koh­taa­mi­sia ja yhdessä ole­mis­ta elä­ke­läis­ten vir­kis­tys­päi­väs­sä - "Seu­ra­kun­nan ta­pah­tu­mat ja kerhot ovat tär­kei­tä koh­taa­mis­paik­ko­ja"

02.10.2019 06:00