Hirvilaskuri: "Hen­ki­ses­ti ollaan jo tal­vi­te­loil­la"– huo­mat­ta­va osa Lapin hir­ven­kaa­to­lu­vis­ta jäänee käyt­tä­mät­tä, katso tuoreet saa­lis­lu­vut hir­vi­las­ku­ris­ta

Kolumni: Jo­kai­sel­la on oikeus ke­ho­rau­haan

Viimeinen äänestyspäivä: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

perustuslaki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­las­tus­oi­keu­den pe­rus­tus­lail­li­suus pun­nit­ta­va

29.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä EU, siellä on­gel­mia riittää

15.11.2021 04:45
Tilaajille
Perustuslaki ei estä Länsi-Pohjan Mehiläis-ulkoistuksen mitätöimistä –  Näin valiokunta perustelee asiaa

Pe­rus­tus­la­ki ei estä Län­si-Poh­jan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen mi­tä­töi­mis­tä – Näin va­lio­kun­ta pe­rus­te­lee asiaa

27.05.2021 07:37
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta: Tartuntutautilain muutosehdotukset ovat perustuslain mukaisia – Kompensaatiot elinkeinonharjoittajille ovat perusteltuja

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta: Tar­tun­tu­tau­ti­lain muu­tos­eh­do­tuk­set ovat pe­rus­tus­lain mu­kai­sia – Kom­pen­saa­tiot elin­kei­non­har­joit­ta­jil­le ovat pe­rus­tel­tu­ja

21.01.2021 14:43 1
Myös Tornio hävittää tytäryhtiöiden asiakirjoja – Arkistosihteeri: "Kannatan julkisuuslain laajentamista"

Myös Tornio hä­vit­tää ty­tär­yh­tiöi­den asia­kir­jo­ja – Ar­kis­to­sih­tee­ri: "Kan­na­tan jul­ki­suus­lain laa­jen­ta­mis­ta"

21.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hä­peäl­lis­tä toi­min­taa

15.01.2021 05:00 1
Tilaajille
Chileläiset äänestivät uuden perustuslain puolesta – diktatuurin aikaisen perustuslain tilalle toivotaan tasa-arvoisempaa koulutusta ja terveydenhuoltoa

Chi­le­läi­set ää­nes­ti­vät uuden pe­rus­tus­lain puo­les­ta – dik­ta­tuu­rin ai­kai­sen pe­rus­tus­lain tilalle toi­vo­taan ta­sa-ar­voi­sem­paa kou­lu­tus­ta ja ter­vey­den­huol­toa

26.10.2020 14:24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Outo käsitys rau­han­te­ki­jäs­tä

20.07.2020 05:00
Tilaajille
Näkökulma: Venäjä siirtyy Putinin uuteen perustuslakiin keittiössä ja kannon päällä annetuilla äänillä – oppositiopoliitikko: "Väärennös, parodia ja feikki"

Nä­kö­kul­ma: Venäjä siirtyy Putinin uuteen pe­rus­tus­la­kiin keit­tiös­sä ja kannon päällä an­ne­tuil­la äänillä – op­po­si­tio­po­lii­tik­ko: "Vää­ren­nös, parodia ja feikki"

01.07.2020 13:11
Tilaajille
Mitä, puhemies äänestämässä - Vanhasen äänestyslippu herätti ihmetystä sosiaalisessa mediassa

Mitä, pu­he­mies ää­nes­tä­mäs­sä - Van­ha­sen ää­nes­tys­lip­pu herätti ih­me­tys­tä so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

10.06.2020 12:00
Yle: Valtakunnan rajan ylittäjien määrä tuplaantui Torniossa

Yle: Val­ta­kun­nan rajan ylit­tä­jien määrä tup­laan­tui Tor­nios­sa

08.05.2020 20:43 1
Rengasliike muistutti perustuslaista – houkutteli sivun ilmoituksella suomalaisia ostoksille Haaparantaan

Ren­gas­lii­ke muis­tut­ti pe­rus­tus­lais­ta – hou­kut­te­li sivun il­moi­tuk­sel­la suo­ma­lai­sia os­tok­sil­le Haa­pa­ran­taan

08.05.2020 17:40 4
Tilaajille
Kela vastaa selvityspyyntöön päätöksenteon automatisoinnista: "Toimintaan ei liity perustuslaillisia ongelmia"

Kela vastaa sel­vi­tys­pyyn­töön pää­tök­sen­teon au­to­ma­ti­soin­nis­ta: "Toi­min­taan ei liity pe­rus­tus­lail­li­sia on­gel­mia"

20.12.2019 16:59
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Kansantajuisesti Suomen perustuslaeista

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kan­san­ta­jui­ses­ti Suomen pe­rus­tus­laeis­ta

14.10.2019 08:09
Tilaajille
Perustuslakiasiantuntijat presidentin ajatuksesta: Korkeimpien oikeuksien osallistuminen lakien valmisteluun sekoittaisi vallan kolmijakoa

Pe­rus­tus­la­ki­asian­tun­ti­jat pre­si­den­tin aja­tuk­ses­ta: Kor­keim­pien oi­keuk­sien osal­lis­tu­mi­nen lakien val­mis­te­luun se­koit­tai­si vallan kol­mi­ja­koa

13.09.2019 06:00
Tilaajille