Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Vladimir Putin
Analyysi: Tarkkaile näitä 12 polttopistettä Ukrainan sodassa: Venäjän iskuista siviilikohteisiin aiheutuu katastrofin vaara – Joulukuu tuskin tuo taistelutaukoa

Ana­lyy­si: Tark­kai­le näitä 12 polt­to­pis­tet­tä Uk­rai­nan so­das­sa: Venäjän is­kuis­ta si­vii­li­koh­tei­siin ai­heu­tuu ka­tast­ro­fin vaara – Jou­lu­kuu tuskin tuo tais­te­lu­tau­koa

03.12.2022 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aikamme suurin ri­kol­li­nen

25.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uk­rai­nan tukea on te­hos­tet­ta­va

21.10.2022 05:30 2
Tilaajille
Putin julisti sotatilalain Venäjään laittomasti liitetyille alueille,  Ukraina vastasi jatkavansa taisteluja – Martti J. Karin mukaan sotatilalaki on yritys nujertaa vastarintaa

Putin julisti so­ta­ti­la­lain Ve­nä­jään lait­to­mas­ti lii­te­tyil­le alueil­le, Ukraina vastasi jat­ka­van­sa tais­te­lu­ja – Martti J. Karin mukaan so­ta­ti­la­la­ki on yritys nu­jer­taa vas­ta­rin­taa

19.10.2022 21:03 2
Näkökulma: Kun Putin romutti kaiken – Esko Aho kertoo uutuuskirjassa oman näkökulmansa pääministerivuoteen 1992 ja siihen, mitä Venäjälle tapahtui tänä vuonna

Nä­kö­kul­ma: Kun Putin romutti kaiken – Esko Aho kertoo uu­tuus­kir­jas­sa oman nä­kö­kul­man­sa pää­mi­nis­te­ri­vuo­teen 1992 ja siihen, mitä Ve­nä­jäl­le ta­pah­tui tänä vuonna

13.10.2022 06:00 5
Tilaajille
"Minua ei pelota antaa tätä haastattelua. Minua pelottaa ydinsota" – Aleksandr Trunkovskii lähti Venäjältä ja tuli Suomeen, koska muuten hän olisi joutunut joko sotaan tai vankilaan

"Minua ei pelota antaa tätä haas­tat­te­lua. Minua pe­lot­taa ydin­so­ta" – Alek­sandr Trun­kovs­kii lähti Ve­nä­jäl­tä ja tuli Suo­meen, koska muuten hän olisi jou­tu­nut joko sotaan tai van­ki­laan

12.10.2022 08:00 3
Tilaajille
Analyysi: Ydinaseilla kiristäminen on vajoavan Venäjän viimeinen valtti – Washington varoittaa ydinasehyökkäyksen merkitsevän Venäjän tuhoa

Ana­lyy­si: Ydin­aseil­la ki­ris­tä­mi­nen on va­joa­van Venäjän vii­mei­nen valtti – Wa­shing­ton va­roit­taa ydin­ase­hyök­käyk­sen mer­kit­se­vän Venäjän tuhoa

09.10.2022 06:30
Tilaajille
Eduskunnan Nato-päätöksestä alkoi Suomen lännentie, jonka aikana Ukrainan taistelu ajoi Putinin Venäjän romahduksen partaalle – Näin näkökulma kääntyi, osa 3

Edus­kun­nan Na­to-pää­tök­ses­tä alkoi Suomen län­nen­tie, jonka aikana Uk­rai­nan tais­te­lu ajoi Putinin Venäjän ro­mah­duk­sen par­taal­le – Näin nä­kö­kul­ma kään­tyi, osa 3

08.10.2022 08:00
Tilaajille
Analyysi: Putin ottaa selkäänsä monella sotarintamalla – Venäjän armeija perääntyy Ukrainan kylistä, joiden väestön Putin julisti Venäjän kansalaisiksi "ikuisesti"

Ana­lyy­si: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la – Venäjän armeija pe­rään­tyy Uk­rai­nan ky­lis­tä, joiden väestön Putin julisti Venäjän kan­sa­lai­sik­si "i­kui­ses­ti"

03.10.2022 16:27
Tilaajille
Monen suomalaisen pää naksahti Nato-asentoon, kun Putin käynnisti laajan sodan Ukrainaa vastaan – Osa 2: Näin Venäjä työnsi Suomen puolustusliittoon

Monen suo­ma­lai­sen pää nak­sah­ti Na­to-asen­toon, kun Putin käyn­nis­ti laajan sodan Uk­rai­naa vastaan – Osa 2: Näin Venäjä työnsi Suomen puo­lus­tus­liit­toon

01.10.2022 08:00
Tilaajille
Urheiluliitto tyrmää hyökkäyssotaa käyvän Venäjän paluun kansainvälisille urheilukentille – "KOK:n piirissä käyty keskustelu on käsittämätön"

Ur­hei­lu­liit­to tyrmää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän paluun kan­sain­vä­li­sil­le ur­hei­lu­ken­til­le – "KOK:n pii­ris­sä käyty kes­kus­te­lu on kä­sit­tä­mä­tön"

30.09.2022 19:21 1
Kommentti: Putin juhlii valheiden voittoa – Venäjä väittää liittäneensä Ukrainan alueita, joita se ei ole edes kyennyt varastamaan kokonaan

Kom­ment­ti: Putin juhlii val­hei­den voittoa – Venäjä väittää liit­tä­neen­sä Uk­rai­nan aluei­ta, joita se ei ole edes kyennyt va­ras­ta­maan ko­ko­naan

01.10.2022 00:00 2
Tilaajille
Putin syytti Nord Stream -putkien vuodoista "kansainvälistä terrorismia"

Putin syytti Nord Stream -put­kien vuo­dois­ta "kan­sain­vä­lis­tä ter­ro­ris­mia"

29.09.2022 22:02 1
Venäjä aikoo liittää valekansanäänestysten alueet itseensä perjantaina – Niinistö ja Marin tuomitsivat

Venäjä aikoo liittää va­le­kan­san­ää­nes­tys­ten alueet it­seen­sä per­jan­tai­na – Nii­nis­tö ja Marin tuo­mit­si­vat

29.09.2022 19:37
Näkökulma: Putinin hyytävä uhkapeli ydinaseella paljastuu, kun sadattuhannet miehet pakenevat Venäjän liikekannallepanoa – epätoivoiset viimeiset keinot voivat yllättää

Nä­kö­kul­ma: Putinin hyytävä uh­ka­pe­li ydin­aseel­la pal­jas­tuu, kun sa­dat­tu­han­net miehet pa­ke­ne­vat Venäjän lii­ke­kan­nal­le­pa­noa – epä­toi­voi­set vii­mei­set keinot voivat yl­lät­tää

28.09.2022 15:04
Tilaajille
Päiväkirja: Olin päästää Putinin päähäni
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Olin päästää Putinin päähäni

26.09.2022 06:30 3
Tilaajille
Sauli Niinistö CNN-haastattelussa: Putinin on hyvin vaikea hyväksyä tappiota Ukrainassa – "Hän on pannut kaiken peliin"

Sauli Nii­nis­tö CNN-haas­tat­te­lus­sa: Putinin on hyvin vaikea hy­väk­syä tap­pio­ta Uk­rai­nas­sa – "Hän on pannut kaiken peliin"

25.09.2022 19:19
Näin historiallinen tapahtumasarja eteni Putinin uhkavaatimuksista täyteen sotaan Ukrainassa ja Suomen Nato-käänteeseen – Osa 1: Karmea totuus alkaa näkyä

Näin his­to­rial­li­nen ta­pah­tu­ma­sar­ja eteni Putinin uh­ka­vaa­ti­muk­sis­ta täyteen sotaan Uk­rai­nas­sa ja Suomen Na­to-kään­tee­seen – Osa 1: Karmea totuus alkaa näkyä

24.09.2022 08:00 2
Tilaajille
Näistä syistä Venäjän reserviläiset voisivat saada turvapaikan Suomesta – "Se ei automaattisesti ole peruste, että voisi joutua asepalvelukseen"

Näistä syistä Venäjän re­ser­vi­läi­set voi­si­vat saada tur­va­pai­kan Suo­mes­ta – "Se ei au­to­maat­ti­ses­ti ole pe­rus­te, että voisi joutua ase­pal­ve­luk­seen"

22.09.2022 20:08 2
Tilaajille
Analyysi: Venäjän liikekannallepano voi viedä Suomen Viron viisumilinjalle – Virossa ihmetellään Suomen laillisuuspuheita, kun viisumipaine itärajalla todennäköisesti kasvaa

Ana­lyy­si: Venäjän lii­ke­kan­nal­le­pa­no voi viedä Suomen Viron vii­su­mi­lin­jal­le – Virossa ih­me­tel­lään Suomen lail­li­suus­pu­hei­ta, kun vii­su­mi­pai­ne itä­ra­jal­la to­den­nä­köi­ses­ti kasvaa

21.09.2022 15:36
Tilaajille