Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vladimir Putin
Militarismi asuu Venäjällä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mi­li­ta­ris­mi asuu Ve­nä­jäl­lä

16.11.2023 05:01 6
Kommentti: Tosiasiat olisi nyt tunnustettava – Teimmepä raja-aitaa tai puolustuslinjan, Venäjän imperialistiset pyrkimykset eivät vaikenemalla vierestä katoa

Kom­ment­ti: To­si­asiat olisi nyt tun­nus­tet­ta­va – Teim­me­pä ra­ja-ai­taa tai puo­lus­tus­lin­jan, Venäjän im­pe­ria­lis­ti­set pyr­ki­myk­set eivät vai­ke­ne­mal­la vie­res­tä katoa

15.11.2023 16:22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Osa suo­ma­lai­sis­ta elää it­se­pe­tok­ses­sa

29.10.2023 17:39
Näin Niinistö päätyi käyttämään Nato-option – Ote Kalevan entisen päätoimittajan Risto Uimosen uutuuskirjasta kertoo, kuinka presidentin mielessä kuohahti

Näin Nii­nis­tö päätyi käyt­tä­mään Na­to-op­tion – Ote Kalevan entisen pää­toi­mit­ta­jan Risto Uimosen uu­tuus­kir­jas­ta kertoo, kuinka pre­si­den­tin mie­les­sä kuo­hah­ti

23.10.2023 13:07 6
Tilaajille
Sofi Oksanen kertoo, miksi Venäjän armeijassa on normaalia varastaa pesukoneita ja raiskata  – "Taustalla rankaisemattomuus ja ajatus, että siihen on oikeus"

Sofi Oksanen kertoo, miksi Venäjän ar­mei­jas­sa on nor­maa­lia va­ras­taa pe­su­ko­nei­ta ja rais­ka­ta – "Taus­tal­la ran­kai­se­mat­to­muus ja ajatus, että siihen on oikeus"

07.10.2023 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on Putinin pal­von­nan syy?

03.10.2023 06:01
Putinia ei pidätetä, jos hän tulee Brasiliaan, vakuutti maan presidentti – "Haluamme kohdella ihmisiä hyvin"

Putinia ei pi­dä­te­tä, jos hän tulee Bra­si­liaan, va­kuut­ti maan pre­si­dent­ti – "Ha­luam­me koh­del­la ihmisiä hyvin"

10.09.2023 14:40 2
Dmitri Medvedev solvaa somessa EU-maita, vähemmistöjä ja suomalaista Mattia – Mihin katosi Venäjän yhden kauden presidentti, joka oli mukavampi kuin Putin?

Dmitri Med­ve­dev solvaa somessa EU-mai­ta, vä­hem­mis­tö­jä ja suo­ma­lais­ta Mattia – Mihin katosi Venäjän yhden kauden pre­si­dent­ti, joka oli mu­ka­vam­pi kuin Putin?

09.09.2023 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Putin kelpaa julk­kik­sek­si

08.09.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ukraina suur­val­ta­unel­man uhkana

02.09.2023 05:00 1
ISW: Putin lähes varmasti määräsi ampumaan alas Prigozhinin lentokoneen

ISW: Putin lähes var­mas­ti määräsi am­pu­maan alas Pri­go­zhi­nin len­to­ko­neen

24.08.2023 10:59 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rau­han­mies

02.08.2023 05:00
Venäjän laivastovoima kalpenee uuden Naton rinnalla – moni yksityiskohta paljastaa, että Putinin puhe 30 uuden sota-aluksen mahdista oli uhoa

Venäjän lai­vas­to­voi­ma kal­pe­nee uuden Naton rin­nal­la – moni yk­si­tyis­koh­ta pal­jas­taa, että Putinin puhe 30 uuden so­ta-aluk­sen mah­dis­ta oli uhoa

01.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi ve­nä­läi­set vai­ke­ne­vat?

24.07.2023 14:42
Näkökulma: Biden myy äänestäjilleen Naton vahvuutta – Putin hyödyntää liittokunnan pulmia, jotka näkyvät Erdoganin ailahduksissa ja Ukrainan ohjaamisessa odotusaulaan

Nä­kö­kul­ma: Biden myy ää­nes­tä­jil­leen Naton vah­vuut­ta – Putin hyö­dyn­tää liit­to­kun­nan pulmia, jotka näkyvät Er­do­ga­nin ai­lah­duk­sis­sa ja Uk­rai­nan oh­jaa­mi­ses­sa odo­tus­au­laan

13.07.2023 11:30 1
Tilaajille
Analyysi: Putinin tv-puhe tarjosi ummentuneen tuulahduksen valeplaneetalta, muttei nimennyt Prigozhinia – "Koko yhteiskunta torjui päättäväisesti heidän toimensa"

Ana­lyy­si: Putinin tv-puhe tarjosi um­men­tu­neen tuu­lah­duk­sen va­lep­la­nee­tal­ta, muttei ni­men­nyt Pri­go­zhi­nia – "Koko yh­teis­kun­ta torjui päät­tä­väi­ses­ti heidän toi­men­sa"

27.06.2023 12:51 1
Tilaajille
Venäjän juhannuskapina on tuorein näyttö itänaapurin arvaamattomuudesta – Suomessa on jo varauduttu Putinin valtakauden loppumiseen
Pääkirjoitus

Venäjän ju­han­nus­ka­pi­na on tuorein näyttö itä­naa­pu­rin ar­vaa­mat­to­muu­des­ta – Suo­mes­sa on jo va­rau­dut­tu Putinin val­ta­kau­den lop­pu­mi­seen

26.06.2023 18:30 4
Tämä ei päättynyt tähän – lännessä uskottiin, että Wagnerin kapinasta tulee vielä seurauksia

Tämä ei päät­ty­nyt tähän – län­nes­sä us­kot­tiin, että Wag­ne­rin ka­pi­nas­ta tulee vielä seu­rauk­sia

25.06.2023 16:40
Moskovassa erikoisturvatoimet jatkuvat Wagner-kapinan päättymisestä huolimatta

Mos­ko­vas­sa eri­kois­tur­va­toi­met jat­ku­vat Wag­ner-ka­pi­nan päät­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta

25.06.2023 22:14
Näkökulma:  Prigozhin kaappasi sotilaspiirin ja eteni kohti Moskovaa, mutta keskeytti äkisti – Käsittämätön draama osoittaa, että Putinin Venäjä on sisältä heikko

Nä­kö­kul­ma: Pri­go­zhin kaap­pa­si so­ti­las­pii­rin ja eteni kohti Mos­ko­vaa, mutta kes­keyt­ti äkisti – Kä­sit­tä­mä­tön draama osoit­taa, että Putinin Venäjä on sisältä heikko

25.06.2023 20:16
Tilaajille