Vladimir Putin
Kuukausi
Valko-Venäjän oppositio pettyi Sotshin antiin – "On sääli, että Kreml on maan autoritäärisen johtajan puolella"

Val­ko-Ve­nä­jän op­po­si­tio pettyi Sotshin antiin – "On sääli, että Kreml on maan au­to­ri­tää­ri­sen joh­ta­jan puo­lel­la"

15.09.2020 20:03 0
Laukaiseeko Putin Valko-Venäjän pattitilanteen? Lukashenko hakee tukea Venäjän johtajalta Sotshista kriisin keskellä

Lau­kai­see­ko Putin Val­ko-Ve­nä­jän pat­ti­ti­lan­teen? Lu­kas­hen­ko hakee tukea Venäjän joh­ta­jal­ta So­tshis­ta kriisin kes­kel­lä

14.09.2020 11:01 0
Näkökulma: Näin Aleksei Navalnyi teki Venäjän aluevaaleista uudelleen merkitykselliset – "älykäs äänestäminen" piinaa Putinia tänään

Nä­kö­kul­ma: Näin Aleksei Na­val­nyi teki Venäjän alue­vaa­leis­ta uu­del­leen mer­ki­tyk­sel­li­set – "älykäs ää­nes­tä­mi­nen" piinaa Putinia tänään

13.09.2020 10:07 0
Putinin vastaiset protestit jatkuivat Venäjän Habarovskissa – Mukana tuhansia mielenosoittajia

Putinin vas­tai­set pro­tes­tit jat­kui­vat Venäjän Ha­ba­rovs­kis­sa – Mukana tu­han­sia mie­len­osoit­ta­jia

05.09.2020 11:51 0
Vanhemmat
Putin-kriitikko Navalnyistä löydetty kemikaalia, venäläislääkärit väittävät, että hänellä on "verensokerista aiheutunut metabolinen sairaus" – Sairaala antoi viimein luvan kuljettaa oppositiojohtaja hoidettavaksi Saksaan

Pu­tin-krii­tik­ko Na­val­nyis­tä löy­det­ty ke­mi­kaa­lia, ve­nä­läis­lää­kä­rit väit­tä­vät, että hänellä on "ve­ren­so­ke­ris­ta ai­heu­tu­nut me­ta­bo­li­nen sai­raus" – Sai­raa­la antoi viimein luvan kul­jet­taa op­po­si­tio­joh­ta­ja hoi­det­ta­vak­si Saksaan

21.08.2020 17:28 0
Jopa 200 000 protestoijaa vaatii presidentin eroa Minskissä – Lukashenko kieltäytyy uusista vaaleista, Putin lupaa Venäjältä sotilaallista apua

Jopa 200 000 pro­tes­toi­jaa vaatii pre­si­den­tin eroa Mins­kis­sä – Lu­kas­hen­ko kiel­täy­tyy uusista vaa­leis­ta, Putin lupaa Ve­nä­jäl­tä so­ti­laal­lis­ta apua

16.08.2020 22:24 0
Vladimir Putinin mukaan Venäjä on kehittänyt rokotteen koronaa vastaan

Vla­di­mir Putinin mukaan Venäjä on ke­hit­tä­nyt ro­kot­teen koronaa vastaan

11.08.2020 15:14 0
Habarovsk nousi Putinia vastaan – kymmenettuhannet jatkavat protestia murhasyytteillä vangitun kuvernöörin palauttamiseksi

Ha­ba­rovsk nousi Putinia vastaan – kym­me­net­tu­han­net jat­ka­vat pro­tes­tia mur­ha­syyt­teil­lä van­gi­tun ku­ver­nöö­rin pa­laut­ta­mi­sek­si

28.07.2020 13:48 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Outo käsitys rau­han­te­ki­jäs­tä

20.07.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Putin, Putin, Putin

13.07.2020 04:00 1
Tilaajille
Näkökulma: Venäjä siirtyy Putinin uuteen perustuslakiin keittiössä ja kannon päällä annetuilla äänillä – oppositiopoliitikko: "Väärennös, parodia ja feikki"

Nä­kö­kul­ma: Venäjä siirtyy Putinin uuteen pe­rus­tus­la­kiin keit­tiös­sä ja kannon päällä an­ne­tuil­la äänillä – op­po­si­tio­po­lii­tik­ko: "Vää­ren­nös, parodia ja feikki"

01.07.2020 13:11 0
Tilaajille
Vakaa Venäjä on Suomen etu, mutta vaatiiko se Putinin yksinvaltiuden hyväksymistä?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vakaa Venäjä on Suomen etu, mutta vaa­tii­ko se Putinin yk­sin­val­tiu­den hy­väk­sy­mis­tä?

01.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Putinin kirjoitus syytti länttä maailmansodasta – "Venäjä tahtoo pitää yllä kertomusta, että Neuvostoliitto kukisti Saksan käytännössä yksin"

Putinin kir­joi­tus syytti länttä maail­man­so­das­ta – "Venäjä tahtoo pitää yllä ker­to­mus­ta, että Neu­vos­to­liit­to kukisti Saksan käy­tän­nös­sä yksin"

22.06.2020 18:24 1
Näkökulma: Tuetpa eläinten oikeuksia tai vastustatpa homoliittoja, lopputulos on sama: Venäjän kansanäänestyksessä voittaa Putin

Nä­kö­kul­ma: Tuetpa eläin­ten oi­keuk­sia tai vas­tus­tat­pa ho­mo­liit­to­ja, lop­pu­tu­los on sama: Venäjän kan­san­ää­nes­tyk­ses­sä voittaa Putin

14.06.2020 16:00 0
Putin huipentaa koronakevään jättipottiin: Ensin siirretty voitonpäivän suurparaati ja heti perään pitkitetty valtakausi kansanäänestyksellä

Putin hui­pen­taa ko­ro­na­ke­vään jät­ti­pot­tiin: Ensin siir­ret­ty voi­ton­päi­vän suur­pa­raa­ti ja heti perään pit­ki­tet­ty val­ta­kau­si kan­san­ää­nes­tyk­sel­lä

06.06.2020 12:00 0
Venäjällä valtava öljyvuoto – Putin julisti hätätilan

Ve­nä­jäl­lä valtava öl­jy­vuo­to – Putin julisti hä­tä­ti­lan

04.06.2020 23:12 0
Koronavirus on Putinin 20-vuotta jatkuneen valtakauden suurin haaste – kritiikki voimistuu, mutta presidentti tuskin vaihtuu

Ko­ro­na­vi­rus on Putinin 20-vuot­ta jat­ku­neen val­ta­kau­den suurin haaste – kri­tiik­ki voi­mis­tuu, mutta pre­si­dent­ti tuskin vaihtuu

23.04.2020 14:15 0
Putin lykkää kansanäänestystä – suurin osa venäläisistä viettää ensi viikolla palkallista lomaa koronaviruksen hillitsemiseksi

Putin lykkää kan­san­ää­nes­tys­tä – suurin osa ve­nä­läi­sis­tä viettää ensi vii­kol­la pal­kal­lis­ta lomaa ko­ro­na­vi­ruk­sen hil­lit­se­mi­sek­si

25.03.2020 21:12 0
Putinin uraanihauis pullistuu Pyhäjoella – Venäjä käyttää valtion ydinvoimayhtiötä ulkopolitiikan työkaluna

Putinin uraa­ni­hauis pul­lis­tuu Py­hä­joel­la – Venäjä käyttää valtion ydin­voi­ma­yh­tiö­tä ul­ko­po­li­tii­kan työ­ka­lu­na

30.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Analyysi: Perustuslakiin seitsemän muutosta ja pääministeri vaihtoon – Putin näyttää keskittävän valtaa ja varmistavan tiukan kontrollin jatkumisen Venäjällä

Ana­lyy­si: Pe­rus­tus­la­kiin seit­se­män muu­tos­ta ja pää­mi­nis­te­ri vaih­toon – Putin näyttää kes­kit­tä­vän valtaa ja var­mis­ta­van tiukan kont­rol­lin jat­ku­mi­sen Ve­nä­jäl­lä

15.01.2020 17:41 0
Tilaajille