Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vladimir Putin
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on Putinin pal­von­nan syy?

03.10.2023 06:01
Putinia ei pidätetä, jos hän tulee Brasiliaan, vakuutti maan presidentti – "Haluamme kohdella ihmisiä hyvin"

Putinia ei pi­dä­te­tä, jos hän tulee Bra­si­liaan, va­kuut­ti maan pre­si­dent­ti – "Ha­luam­me koh­del­la ihmisiä hyvin"

10.09.2023 14:40 2
Dmitri Medvedev solvaa somessa EU-maita, vähemmistöjä ja suomalaista Mattia – Mihin katosi Venäjän yhden kauden presidentti, joka oli mukavampi kuin Putin?

Dmitri Med­ve­dev solvaa somessa EU-mai­ta, vä­hem­mis­tö­jä ja suo­ma­lais­ta Mattia – Mihin katosi Venäjän yhden kauden pre­si­dent­ti, joka oli mu­ka­vam­pi kuin Putin?

09.09.2023 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Putin kelpaa julk­kik­sek­si

08.09.2023 05:00
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ukraina suur­val­ta­unel­man uhkana

02.09.2023 05:00 1
ISW: Putin lähes varmasti määräsi ampumaan alas Prigozhinin lentokoneen

ISW: Putin lähes var­mas­ti määräsi am­pu­maan alas Pri­go­zhi­nin len­to­ko­neen

24.08.2023 10:59 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rau­han­mies

02.08.2023 05:00
Venäjän laivastovoima kalpenee uuden Naton rinnalla – moni yksityiskohta paljastaa, että Putinin puhe 30 uuden sota-aluksen mahdista oli uhoa

Venäjän lai­vas­to­voi­ma kal­pe­nee uuden Naton rin­nal­la – moni yk­si­tyis­koh­ta pal­jas­taa, että Putinin puhe 30 uuden so­ta-aluk­sen mah­dis­ta oli uhoa

01.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi ve­nä­läi­set vai­ke­ne­vat?

24.07.2023 14:42
Näkökulma: Biden myy äänestäjilleen Naton vahvuutta – Putin hyödyntää liittokunnan pulmia, jotka näkyvät Erdoganin ailahduksissa ja Ukrainan ohjaamisessa odotusaulaan

Nä­kö­kul­ma: Biden myy ää­nes­tä­jil­leen Naton vah­vuut­ta – Putin hyö­dyn­tää liit­to­kun­nan pulmia, jotka näkyvät Er­do­ga­nin ai­lah­duk­sis­sa ja Uk­rai­nan oh­jaa­mi­ses­sa odo­tus­au­laan

13.07.2023 11:30 1
Tilaajille
Analyysi: Putinin tv-puhe tarjosi ummentuneen tuulahduksen valeplaneetalta, muttei nimennyt Prigozhinia – "Koko yhteiskunta torjui päättäväisesti heidän toimensa"

Ana­lyy­si: Putinin tv-puhe tarjosi um­men­tu­neen tuu­lah­duk­sen va­lep­la­nee­tal­ta, muttei ni­men­nyt Pri­go­zhi­nia – "Koko yh­teis­kun­ta torjui päät­tä­väi­ses­ti heidän toi­men­sa"

27.06.2023 12:51 1
Tilaajille
Venäjän juhannuskapina on tuorein näyttö itänaapurin arvaamattomuudesta – Suomessa on jo varauduttu Putinin valtakauden loppumiseen
Pääkirjoitus

Venäjän ju­han­nus­ka­pi­na on tuorein näyttö itä­naa­pu­rin ar­vaa­mat­to­muu­des­ta – Suo­mes­sa on jo va­rau­dut­tu Putinin val­ta­kau­den lop­pu­mi­seen

26.06.2023 18:30 4
Tämä ei päättynyt tähän – lännessä uskottiin, että Wagnerin kapinasta tulee vielä seurauksia

Tämä ei päät­ty­nyt tähän – län­nes­sä us­kot­tiin, että Wag­ne­rin ka­pi­nas­ta tulee vielä seu­rauk­sia

25.06.2023 16:40
Moskovassa erikoisturvatoimet jatkuvat Wagner-kapinan päättymisestä huolimatta

Mos­ko­vas­sa eri­kois­tur­va­toi­met jat­ku­vat Wag­ner-ka­pi­nan päät­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta

25.06.2023 22:14
Näkökulma:  Prigozhin kaappasi sotilaspiirin ja eteni kohti Moskovaa, mutta keskeytti äkisti – Käsittämätön draama osoittaa, että Putinin Venäjä on sisältä heikko

Nä­kö­kul­ma: Pri­go­zhin kaap­pa­si so­ti­las­pii­rin ja eteni kohti Mos­ko­vaa, mutta kes­keyt­ti äkisti – Kä­sit­tä­mä­tön draama osoit­taa, että Putinin Venäjä on sisältä heikko

25.06.2023 20:16
Tilaajille
Suomalaisasiantuntijat eivät usko Putinin aseman olevan uhattuna  –  "jos kapina etenee ja seurauksena on sisällissotaa muistuttava tilanne, Suomen rajan hallinta on erityisen tärkeää"

Suo­ma­lais­asian­tun­ti­jat eivät usko Putinin aseman olevan uhat­tu­na  – "jos kapina etenee ja seu­rauk­se­na on si­säl­lis­so­taa muis­tut­ta­va ti­lan­ne, Suomen rajan hal­lin­ta on eri­tyi­sen tär­keää"

24.06.2023 12:38
Sekava ja vaarallinen valtataistelu alkoi Venäjällä – Putin antoi pitkään villin kortin Jevgeni Prigozhinille, joka nyt uhkaa pomoaan sisällissodalla

Sekava ja vaa­ral­li­nen val­ta­tais­te­lu alkoi Ve­nä­jäl­lä – Putin antoi pitkään villin kortin Jevgeni Pri­go­zhi­nil­le, joka nyt uhkaa pomoaan si­säl­lis­so­dal­la

24.06.2023 10:20 1
Tilaajille
Venäjä on tappanut totuuden
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjä on tap­pa­nut to­tuu­den

15.05.2023 05:30 2
Haagin pidätysmääräys Putinista on hyvä pidäke uusia lasten pakkosiirtoja toteuttaville – Ukrainalainen asianajaja kerää todisteita: "Selviä kansanmurhan piirteitä"

Haagin pi­dä­tys­mää­räys Pu­ti­nis­ta on hyvä pidäke uusia lasten pak­ko­siir­to­ja to­teut­ta­vil­le – Uk­rai­na­lai­nen asian­aja­ja kerää to­dis­tei­ta: "Selviä kan­san­mur­han piir­tei­tä"

07.04.2023 08:00
Tilaajille
Näkökulma: Venäjän sotakone hyytyy, mutta kansanmurhaa normalisoiva puhe kovenee – Ukraina aloittaa vastahyökkäyksen ja viisi muuta seurattavaa asiaa huhtikuussa

Nä­kö­kul­ma: Venäjän so­ta­ko­ne hyytyy, mutta kan­san­mur­haa nor­ma­li­soi­va puhe kovenee – Ukraina aloit­taa vas­ta­hyök­käyk­sen ja viisi muuta seu­rat­ta­vaa asiaa huh­ti­kuus­sa

26.03.2023 15:06 1
Tilaajille