Sisärajatarkastukset
Rajavartijoiden henki vaarassa – rajan yli ajetaan päin punaisia eikä piitata pysäytysmerkeistä

Ra­ja­var­ti­joi­den henki vaa­ras­sa – rajan yli ajetaan päin pu­nai­sia eikä piitata py­säy­tys­mer­keis­tä

03.07.2020 13:41 3
Tilaajille
Ruotsin koronamörköä ei torjuta rajoja sulkemalla vaan käsiä pesemällä, arvioi johtajaylilääkäri – Norrbottenin tartuntamääriä ei pidetä Lapissa merkittävänä uhkana

Ruotsin ko­ro­na­mör­köä ei torjuta rajoja sul­ke­mal­la vaan käsiä pe­se­mäl­lä, arvioi joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri – Norr­bot­te­nin tar­tun­ta­mää­riä ei pidetä Lapissa mer­kit­tä­vä­nä uhkana

25.06.2020 16:28 0
Tilaajille
Ministerin pestistä eronneen Katri Kulmunin tie politiikan huipulle on ollut suoraviivainen ja nopea – "Kuvittelin pitkään, että kaikki kansanedustajat ovat superihmisiä"

Mi­nis­te­rin pes­tis­tä eron­neen Katri Kul­mu­nin tie po­li­tii­kan hui­pul­le on ollut suo­ra­vii­vai­nen ja nopea – "Ku­vit­te­lin pit­kään, että kaikki kan­san­edus­ta­jat ovat su­pe­rih­mi­siä"

06.06.2020 06:00 3
Tilaajille
Rajakauppias vaatii Suomelta korvauksia rajan sulkemisesta – Rajalla eivät olleet samat säännöt jokivarressa

Ra­ja­kaup­pias vaatii Suo­mel­ta kor­vauk­sia rajan sul­ke­mi­ses­ta – Rajalla eivät olleet samat säännöt jo­ki­var­res­sa

04.06.2020 18:31 1
Tilaajille
"Ei Ruotsin kansalaisia saa käännyttää Suomen länsirajalla" – Professorin mukaan käännytyksiä varten länsirajalle tarvittaisiin päivystämään tartuntatautilääkäri

"Ei Ruotsin kan­sa­lai­sia saa kään­nyt­tää Suomen län­si­ra­jal­la" – Pro­fes­so­rin mukaan kään­ny­tyk­siä varten län­si­ra­jal­le tar­vit­tai­siin päi­vys­tä­mään tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri

22.05.2020 20:30 7
Tilaajille
Suositukset muuttuivat ihmisten mielissä velvoitteiksi – hallituksen viestintä ei saa oikeusoppineilta puhtaita papereita

Suo­si­tuk­set muut­tui­vat ih­mis­ten mie­lis­sä vel­voit­teik­si – hal­li­tuk­sen vies­tin­tä ei saa oi­keus­op­pi­neil­ta puh­tai­ta pa­pe­rei­ta

20.05.2020 07:52 0
Torniolaisen eläkeläisen päivälenkille tuli hintaa 370 euroa – Lievästä valtionrajarikoksesta voi rapsahtaa 20 päiväsakkoa

Tor­nio­lai­sen elä­ke­läi­sen päi­vä­len­kil­le tuli hintaa 370 euroa – Lie­väs­tä val­tion­ra­ja­ri­kok­ses­ta voi rap­sah­taa 20 päi­vä­sak­koa

19.05.2020 18:30 1
Tilaajille
Yle: Valtakunnan rajan ylittäjien määrä tuplaantui Torniossa

Yle: Val­ta­kun­nan rajan ylit­tä­jien määrä tup­laan­tui Tor­nios­sa

08.05.2020 19:56 1
Länsirajalla ei tarvitse enää perustella työmatkan välttämättömyyttä – kynnystä alennetaan myös omaisten tapaamisessa

Län­si­ra­jal­la ei tar­vit­se enää pe­rus­tel­la työ­mat­kan vält­tä­mät­tö­myyt­tä – kyn­nys­tä alen­ne­taan myös omais­ten ta­paa­mi­ses­sa

07.05.2020 16:35 12
Tilaajille
Rajan sulkemista on vaikea ymmärtää – Haaparannalla pelätään, että rajoitukset vähentävät ihmisten halua asua jakautuneella alueella

Rajan sul­ke­mis­ta on vaikea ym­mär­tää – Haa­pa­ran­nal­la pe­lä­tään, että ra­joi­tuk­set vä­hen­tä­vät ih­mis­ten halua asua ja­kau­tu­neel­la alueel­la

06.05.2020 19:20 0
Tilaajille
Baltiasta ja Suomesta rajojen avaamisen etujoukko – EU:n sisärajat auki eri tahtiin on yksinomaan järkevää politiikkaa
Kolumni Matti Posio

Bal­tias­ta ja Suo­mes­ta rajojen avaa­mi­sen etu­jouk­ko – EU:n si­sä­ra­jat auki eri tahtiin on yk­sin­omaan jär­ke­vää po­li­tiik­kaa

06.05.2020 17:02 0
Tornion tulli: Kaupallinen tavaraliikenne rajan yli voi jatkua normaalisti, mutta tavaraliikenne kauppiaalta suoraan yksityiselle ei ole suositeltavaa

Tornion tulli: Kau­pal­li­nen ta­va­ra­lii­ken­ne rajan yli voi jatkua nor­maa­lis­ti, mutta ta­va­ra­lii­ken­ne kaup­piaal­ta suoraan yk­si­tyi­sel­le ei ole suo­si­tel­ta­vaa

27.04.2020 19:14 0
Tilaajille
Ylitornion terveyskeskuksen koronatartunnat tulivat ehkä Ruotsista – "Asiaa on vaikea tietää täysin varmasti"

Yli­tor­nion ter­veys­kes­kuk­sen ko­ro­na­tar­tun­nat tulivat ehkä Ruot­sis­ta – "Asiaa on vaikea tietää täysin var­mas­ti"

26.04.2020 17:35 0
Tilaajille
Tornion tulli ja Lapin rajavartiolaitos muistuttavat: Tavaraliikenne rajan yli kauppiaalta suoraan yksityiselle on kiellettyä

Tornion tulli ja Lapin ra­ja­var­tio­lai­tos muis­tut­ta­vat: Ta­va­ra­lii­ken­ne rajan yli kaup­piaal­ta suoraan yk­si­tyi­sel­le on kiel­let­tyä

24.04.2020 20:18 0
Pertti Yliniemi ihmettelee, miksi Ruotsin rajaa ei suljeta kokonaan: "Pantiinko Lapin hiihtohissit ja hotellit turhaan kiinni?"

Pertti Yli­nie­mi ih­met­te­lee, miksi Ruotsin rajaa ei suljeta ko­ko­naan: "Pan­tiin­ko Lapin hiih­to­his­sit ja ho­tel­lit turhaan kiin­ni?"

02.04.2020 22:33 0
Tilaajille

Kaksi suo­ma­lais­ta ylitti Suomen ja Ruotsin rajan luvatta Tor­nios­sa – Ran­gais­tuk­se­na sakkoja

01.04.2020 21:54 0
Tilaajille

Rajalle tulossa lisää ra­joi­tuk­sia­Liik­ku­mi­nen län­si­ra­jan yli saattaa tiu­ken­tua jat­kos­sa. Hal­li­tus päätti maa­nan­tai­na aloit­taa pi­kai­ses­ti val­mis­te­lut poh­jois- ja län­si­ra­ja­lii­ken­teen tiu­ken­ta­mi­sek­si epi­de­mia­ti­lan­teen vuoksi lukuun ot­ta­mat­ta tavara- ja rahtili

01.04.2020 01:06 0
Koronauhka pitää isän poissa Jussin luota – perhe ei näe ainakaan lähiviikkoina toisiaan

Ko­ro­na­uh­ka pitää isän poissa Jussin luota – perhe ei näe ai­na­kaan lä­hi­viik­koi­na toi­siaan

25.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Päiväkirja: Jos Rovaniemi pantaisiin poikki?
Kolumni Hannele Kenttä

Päi­vä­kir­ja: Jos Ro­va­nie­mi pan­tai­siin poikki?

22.03.2020 18:47 0
Tilaajille
Suomi palautti sisärajatarkastukset

Suomi pa­laut­ti si­sä­ra­ja­tar­kas­tuk­set

19.03.2020 16:18 0
Tilaajille