Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Ter­veys­tar­kas­tuk­set edel­leen pa­kol­li­sia Lapin ra­joil­la – ensi vii­kol­la ti­lan­net­ta ar­vioi­daan uu­del­leen

Lapin aluehallintovirasto tiedottaa, että päätös pakollisista terveystarkastuksista Lapin rajanylityspisteissä on edelleen voimassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi 10.6.2021 uudet suositukset rajaterveystarkastuksista.

–Aluehallintovirasto käy läpi THL:n suositukset ja arvioi niiden vaikutukset päätöksiinsä ensi viikon aikana. Tarvittavat muutokset aluehallintoviraston päätöksiin tehdään alkuviikolla.