Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Tor­nios­sa on sul­jet­tu Kran­ni­ka­tu ja Nä­rän­pe­rä – Maa­han­saa­pu­vil­ta työ­mat­ka­laisil­ta edel­ly­te­tään to­dis­tus työ­mat­kan vält­tä­mät­tö­myy­des­tä

Torniossa on keskiviikkona suljettu liikenne Näränperän ja Krannikadun yhteydet Suomen ja Ruotsin välillä. Ainoa poikkeus Krannikadulla ovat koulukyydit, jotka pääsevät kulkemaan sujuvuuden vuoksi Krannikatua. Katu on aidattu muulta liikenteeltä.

Tornion rajaylityspaikan päällikkö Tapio Kulmala sanoo rajatarkastusten edenneen suhteellisen rauhallisesti keskiviikkona alkaneiden muutosten jälkeen.