Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Päättäjät
Susanna Junttila jatkaa Arinan hallintoneuvostossa kaudella 2024–2026

Susanna Junt­ti­la jatkaa Arinan hal­lin­to­neu­vos­tos­sa kau­del­la 2024–2026

08.12.2023 14:34 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­kous­surf­fai­lu on epä­ter­vet­tä

27.10.2023 05:00 2
Kommentti: Anteeksi nyt vain, arvon päättäjät, ei näitä hommia näin hoideta
Kolumni

Kom­ment­ti: An­teek­si nyt vain, arvon päät­tä­jät, ei näitä hommia näin hoideta

05.10.2023 05:00 6
Maalittaminen kaventaa sananvapautta ja jyrkentää poliittista vastakkainasettelua – vallankäyttäjillä on asiassa erityisen iso vastuu
Pääkirjoitus

Maa­lit­ta­mi­nen ka­ven­taa sa­nan­va­paut­ta ja jyr­ken­tää po­liit­tis­ta vas­tak­kain­aset­te­lua – val­lan­käyt­tä­jil­lä on asiassa eri­tyi­sen iso vastuu

06.07.2023 18:30 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toivon vii­sai­ta päät­tä­jiä

17.02.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­jä, kuun­te­le kan­saa­si

26.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Poliitikot ja sellaisiksi pyrkivät ovat lähes yhtä mieltä siitä, että valtion menojen on vastattava tuloja – enää puuttuvat päättäjät, jotka tekevät mitä lupaavat
Pääkirjoitus

Po­lii­ti­kot ja sel­lai­sik­si pyr­ki­vät ovat lähes yhtä mieltä siitä, että valtion menojen on vas­tat­ta­va tuloja – enää puut­tu­vat päät­tä­jät, jotka tekevät mitä lu­paa­vat

25.01.2023 19:21 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki po­see­raus­ta ete­läl­le

29.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Rovaniemen päättäjät esiintyvät mielellään avoimuuden apostoleina, mutta puheet ja teot eivät aina kohtaa – tapaus RoPS on tästä malliesimerkki
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men päät­tä­jät esiin­ty­vät mie­lel­lään avoi­muu­den apos­to­lei­na, mutta puheet ja teot eivät aina kohtaa – tapaus RoPS on tästä mal­li­esi­merk­ki

09.11.2022 06:30 6
Tilaajille
Iso osa kotitalouksista ei ole valmistautunut tulevaan taantumaan mitenkään – sama ilmiö näyttää koskevan myös poliittisia päättäjiä
Pääkirjoitus

Iso osa ko­ti­ta­louk­sis­ta ei ole val­mis­tau­tu­nut tu­le­vaan taan­tu­maan mi­ten­kään – sama ilmiö näyttää kos­ke­van myös po­liit­ti­sia päät­tä­jiä

12.10.2022 22:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoin syys­kir­je alue­val­tuu­te­tuil­le

30.09.2022 05:00
Tilaajille
Lapin kuntien hallintohenkilöstöstä lähes puolet on kokenut epäasiallista käytöstä työyhteisössään, selviää kyselystä

Lapin kuntien hal­lin­to­hen­ki­lös­tös­tä lähes puolet on kokenut epä­asial­lis­ta käy­tös­tä työyh­tei­sös­sään, selviää ky­se­lys­tä

14.09.2022 20:04 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kalliin sähkön his­to­riaa

26.08.2022 05:00 1
Tilaajille
Päättäjien on korkein aika lopettaa epämääräisen Nato-option takana piileskely ja kertoa kantansa jäsenyyteen – kansa on jo puolensa valinnut
Pääkirjoitus

Päät­tä­jien on korkein aika lo­pet­taa epä­mää­räi­sen Na­to-op­tion takana pii­les­ke­ly ja kertoa kan­tan­sa jä­se­nyy­teen – kansa on jo puo­len­sa va­lin­nut

16.03.2022 05:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka puo­lus­tai­si Lappia?

28.02.2022 06:36 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­le­uu­ti­set osa vies­tin­tää myös Enon­te­kiöl­lä

02.02.2022 04:30 2
Tilaajille
On aika päästää irti idän otteesta
Kolumni

On aika päästää irti idän ot­tees­ta

06.01.2022 07:00 77
Tilaajille
Maapallon pelastamisessa ei ole enää puheiden, vaan tekojen aika
Pääkirjoitus

Maa­pal­lon pe­las­ta­mi­ses­sa ei ole enää pu­hei­den, vaan tekojen aika

02.11.2021 05:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­pi-vii­sail­le päät­tä­jil­le tilaus

18.10.2021 05:00
Tilaajille
Päättäjiltä vaaditaan nopeita ja vaikeita päätöksiä, jos hyvinvointivaltio halutaan pelastaa
Pääkirjoitus

Päät­tä­jil­tä vaa­di­taan nopeita ja vai­kei­ta pää­tök­siä, jos hy­vin­voin­ti­val­tio ha­lu­taan pe­las­taa

17.10.2021 08:00 18
Tilaajille