Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Hallinto
Hyvinvointialueet ovat paljon vartijoina
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­tia­lueet ovat paljon var­ti­joi­na

12.01.2022 06:05
Tilaajille

Yli­tor­niol­le hal­lin­to- ja hen­ki­lös­tö­suun­nit­te­li­ja mää­räa­jak­si

16.06.2021 20:09
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalon remontti alkaa kesällä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon re­mont­ti alkaa kesällä

15.04.2021 07:00 10
Tilaajille
Sammuvatko kunnantalolta kohta valot?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sam­mu­vat­ko kun­nan­ta­lol­ta kohta valot?

25.03.2021 05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tus ei ole it­sei­sar­vo

14.01.2021 05:05 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­neis­tä so­te-aluei­siin

05.01.2021 04:45
Tilaajille

Kuusi Lapin liiton yh­teys­joh­ta­jak­si ha­ke­nut­ta haas­tat­te­luun

02.11.2020 22:25
Tilaajille
Saastunut maakunta
Kolumni

Saas­tu­nut maa­kun­ta

27.10.2020 06:30
Tilaajille
Rovaniemi tiivisti hallintoaan – Kaupunginjohtaja: "Johtamiseen jää nyt enemmän aikaa"

Ro­va­nie­mi tii­vis­ti hal­lin­toaan – Kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Joh­ta­mi­seen jää nyt enemmän aikaa"

25.08.2020 19:35 9
Tilaajille

Enon­te­kiön uusi hal­lin­to­sään­tö kes­kit­tää valtaa kun­nan­joh­ta­jal­le poik­keu­so­lo­jen ajaksi

06.04.2020 16:22
Tilaajille
Lapin liitto hylkäsi pelastusjohtajan valinnasta tehdyt oikaisuvaatimukset, Markus Aarto on luvannut auttaa lakiasioissa

Lapin liitto hylkäsi pe­las­tus­joh­ta­jan va­lin­nas­ta tehdyt oi­kai­su­vaa­ti­muk­set, Markus Aarto on lu­van­nut auttaa la­kia­siois­sa

16.03.2020 17:27
Tilaajille

Oikaisu

13.03.2020 22:12
Tilaajille
Ei munita parasta vientituotettamme
Kolumni

Ei munita parasta vien­ti­tuo­tet­tam­me

16.11.2019 06:00
Tilaajille
Aluelautakunnat lopetetaan Rovaniemen organisaatiota uudistettaessa

Alue­lau­ta­kun­nat lo­pe­te­taan Ro­va­nie­men or­ga­ni­saa­tio­ta uu­dis­tet­taes­sa

04.11.2019 17:22
Tilaajille