Pääkirjoitus: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen jahti on aloi­tet­ta­va Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man pian

Viikon kuva: Ruuhkaa Jää­me­ren­tiel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hallinto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men hal­lin­nos­sa kor­jaa­mi­sen varaa

25.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Ruotsin uuden hallituksen linjaukset käynnistivät Suomessakin ministeriöruletin
Pääkirjoitus

Ruotsin uuden hal­li­tuk­sen lin­jauk­set käyn­nis­ti­vät Suo­mes­sa­kin mi­nis­te­riö­ru­le­tin

21.10.2022 21:00 3
Tilaajille
Keminmaa perustaa kiireellisesti hallinto- ja talousjohtajan viran

Ke­min­maa pe­rus­taa kii­reel­li­ses­ti hal­lin­to- ja ta­lous­joh­ta­jan viran

17.06.2022 12:32 1
Tilaajille
Esteellisyyksiä, hämäräperäinen "laina"... Pengoimme rikasta säätiötä, joka kuohuttaa Rovaniemellä –  tajusiko kaupunki, mitä kaikkea se kuntaliitoksessa hörppäsi, kysyy asiantuntija

Es­teel­li­syyk­siä, hä­mä­rä­pe­räi­nen "lai­na"... Pen­goim­me rikasta sää­tiö­tä, joka kuo­hut­taa Ro­va­nie­mel­lä – ta­ju­si­ko kau­pun­ki, mitä kaikkea se kun­ta­lii­tok­ses­sa hörp­pä­si, kysyy asian­tun­ti­ja

21.05.2022 06:00 29
Tilaajille
Hyvinvointialueet ovat paljon vartijoina
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet ovat paljon var­ti­joi­na

12.01.2022 06:05
Tilaajille

Yli­tor­niol­le hal­lin­to- ja hen­ki­lös­tö­suun­nit­te­li­ja mää­rä­ajak­si

16.06.2021 20:09
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalon remontti alkaa kesällä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon re­mont­ti alkaa kesällä

15.04.2021 07:00 10
Tilaajille
Sammuvatko kunnantalolta kohta valot?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sam­mu­vat­ko kun­nan­ta­lol­ta kohta valot?

25.03.2021 05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-uu­dis­tus ei ole it­seis­ar­vo

14.01.2021 05:05 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­neis­tä sote-aluei­siin

05.01.2021 04:45
Tilaajille

Kuusi Lapin liiton yh­teys­joh­ta­jak­si ha­ke­nut­ta haas­tat­te­luun

02.11.2020 22:25
Tilaajille
Saastunut maakunta
Kolumni

Saas­tu­nut maa­kun­ta

27.10.2020 06:30
Tilaajille
Rovaniemi tiivisti hallintoaan – Kaupunginjohtaja: "Johtamiseen jää nyt enemmän aikaa"

Ro­va­nie­mi tii­vis­ti hal­lin­toaan – Kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Joh­ta­mi­seen jää nyt enemmän aikaa"

25.08.2020 19:35 9
Tilaajille

Enon­te­kiön uusi hal­lin­to­sään­tö kes­kit­tää valtaa kun­nan­joh­ta­jal­le poik­keus­olo­jen ajaksi

06.04.2020 16:22
Tilaajille
Lapin liitto hylkäsi pelastusjohtajan valinnasta tehdyt oikaisuvaatimukset, Markus Aarto on luvannut auttaa lakiasioissa

Lapin liitto hylkäsi pe­las­tus­joh­ta­jan va­lin­nas­ta tehdyt oi­kai­su­vaa­ti­muk­set, Markus Aarto on lu­van­nut auttaa la­ki­asiois­sa

16.03.2020 17:27
Tilaajille

Oikaisu

13.03.2020 22:12
Tilaajille
Ei munita parasta vientituotettamme
Kolumni

Ei munita parasta vien­ti­tuo­tet­tam­me

16.11.2019 06:00
Tilaajille
Aluelautakunnat lopetetaan Rovaniemen organisaatiota uudistettaessa

Alue­lau­ta­kun­nat lo­pe­te­taan Ro­va­nie­men or­ga­ni­saa­tio­ta uu­dis­tet­taes­sa

04.11.2019 17:22
Tilaajille