Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Tilaajille

Yli­tor­niol­le hal­lin­to- ja hen­ki­lös­tö­suun­nit­te­li­ja mää­rä­ajak­si

Ylitornion kunnanhallitus päättää rekrytoida määräaikaisen hallinto- ja henkilöstösuunnittelijan 30.6. 2023 asti. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan suorittamaan rekrytoinnin.

Hallinto- ja henkilöstösuunnittelun tarvetta on kuluvana vuonna tapahtuneen henkilöstörakenteen muutoksen, henkilöstöhallinnon projektien sekä avoinna olevien rekrytointien vuoksi. Hallinto- ja henkilöstösuunnittelussa varaudutaan myös ennakkoon tulossa oleviin valtakunnallisiin muutoksiin.