pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Kuusi Lapin liiton yh­teys­joh­ta­jak­si ha­ke­nut­ta haas­tat­te­luun

Lapin liiton yhteysjohtajaksi hakeneista kuusi hakijaa päätettiin kutsua haastatteluun.

Yhteysjohtajan virkaan tuli kaikkiaan 11 hakemusta ja Lapin liiton hallitus päätti maanantaina, että haastatteluun kutsutaan Heli Knutars, Tuomas Mathlein, Mervi Nikander, Mika Parkkari, Arto Vaarala ja Johanna Pitkänen.