kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Hy­vin­voin­ti­alueet ovat paljon var­ti­joi­na

Hyvinvointialueiden päättäjät päättävät muustakin kuin vain hoitoonpääsystä. Vaalikeskustelu näyttää - harmillista kyllä – lainehtivan etupäässä terveydenhuollon kysymyksissä. Tulevien päättäjien ei tietenkään tarvitse tuntea läpikotaisin kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon asioita, mutta päätöksenteon peruskartat tulisi olla hyvin selvillä.

Meillä Lapissa erityisenä vaarana on lukkiutuminen populistiseen keskusteluun päivystävien sairaaloiden määrästä ja erikoissairaanhoidosta.