Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Elvytys
Työttömyysvakuutusmaksun alennusta ei saa käyttää valtion budjetin tilkkeeksi
Pääkirjoitus

Työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­sun alen­nus­ta ei saa käyttää valtion bud­je­tin tilk­keek­si

11.09.2023 17:30 1
Valoakin näkyy lohelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­loa­kin näkyy lohelle

16.06.2023 05:30 1
Sydäniskuri pelastaa vain, jos ihmiset rohkenevat käyttää sitä – Lapissa on laitteita jo melko hyvin

Sy­dän­is­ku­ri pe­las­taa vain, jos ihmiset roh­ke­ne­vat käyttää sitä – Lapissa on lait­tei­ta jo melko hyvin

16.10.2022 07:00 1
Tilaajille
Talous on selvinnyt koronasta yllättävän vähin vaurioin, uudet investoinnit ovat paras joululahja suomalaisille
Pääkirjoitus

Talous on sel­vin­nyt ko­ro­nas­ta yl­lät­tä­vän vähin vau­rioin, uudet in­ves­toin­nit ovat paras jou­lu­lah­ja suo­ma­lai­sil­le

23.12.2020 15:00
Tilaajille
Puheenvuoro: Koronaelvytyksellä ei pidä pönkittää fossiilitaloutta – kriisi mahdollistaa talouden kestävän uudistamisen

Pu­heen­vuo­ro: Ko­ro­na­el­vy­tyk­sel­lä ei pidä pön­kit­tää fos­sii­li­ta­lout­ta – kriisi mah­dol­lis­taa ta­lou­den kes­tä­vän uu­dis­ta­mi­sen

31.10.2020 08:00 1
Lukijalta: Rakentamisesta apua alueelliseen elpymiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ra­ken­ta­mi­ses­ta apua alueel­li­seen el­py­mi­seen

30.09.2020 13:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­koo­mus­kin osaa avata vel­ka­ha­no­ja

10.09.2020 04:50
Tilaajille
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen: Ei työttömyysturvan porrastamista tässä tilanteessa, jossa taloutta elvytetään

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Matti Van­ha­nen: Ei työt­tö­myys­tur­van por­ras­ta­mis­ta tässä ti­lan­tees­sa, jossa ta­lout­ta el­vy­te­tään

07.08.2020 17:28
Lukijalta: Kapitalismin dynamiikkaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ka­pi­ta­lis­min dy­na­miik­kaa

29.07.2020 06:10
Tilaajille
Lukijalta: Otetaan sydänoireet vakavasti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Otetaan sy­dän­oi­reet va­ka­vas­ti

01.07.2020 09:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hy­vin­voin­ti­val­tio­ta ra­pau­te­taan

12.06.2020 04:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Alueel­li­nen yh­den­ver­tai­suus huo­mioi­ta­va el­vy­tyk­ses­sä

04.06.2020 08:52
Tilaajille
Pääkirjoitus: Velkaantuminen on helppoa, mutta velasta pois pääseminen vaatii vaikeita päätöksiä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Vel­kaan­tu­mi­nen on help­poa, mutta velasta pois pää­se­mi­nen vaatii vai­kei­ta pää­tök­siä

03.06.2020 14:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ka­la­tie­in­ves­toin­nit syksyn bud­jet­ti­rii­heen

31.05.2020 15:25
Tilaajille
Näkökulma: Elvytysrahaa lähdössä liikkeelle – liikennehankkeet ja energiaremontit kärjessä

Nä­kö­kul­ma: El­vy­tys­ra­haa läh­dös­sä liik­keel­le – lii­ken­ne­hank­keet ja ener­gia­re­mon­tit kär­jes­sä

31.05.2020 08:00
Pääkirjoitus: Hallitus joutuu EU:n elpymispakettia miettiessään valitsemaan ruton ja koleran välillä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tus joutuu EU:n el­py­mis­pa­ket­tia miet­ties­sään va­lit­se­maan ruton ja koleran välillä

27.05.2020 16:42
Tilaajille
Nyt ei ole näpertelyn, nyt on luotijunan aika
Kolumni

Nyt ei ole nä­per­te­lyn, nyt on luo­ti­ju­nan aika

23.05.2020 05:30 4
Tilaajille
Valtiovarainministeri Kulmuni: Hallitusohjelman elvytysmekanismit eivät ole laukeamassa –yritysrahoituksen mahdollisuudet tarkistetaan

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Kul­mu­ni: Hal­li­tus­oh­jel­man el­vy­tys­me­ka­nis­mit eivät ole lau­kea­mas­sa –y­ri­tys­ra­hoi­tuk­sen mah­dol­li­suu­det tar­kis­te­taan

10.03.2020 16:06