Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hy­vin­voin­ti­val­tio­ta ra­pau­te­taan

Koronaa käytetään hyvinvointivaltion murentamiseen. Työelämäprofessori Vesa Vihriälän selvitystyöryhmä ei puuttunut kriisin talousvaurioiden tilkitsemisehdotuksissaan tulo- ja varallisuuserojen oikaisemiseen verotuksella.

Pääomatuloverotus on Suomessa suhteellisen kevyttä myös työryhmän käsittelyn jälkeen. Veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30. Yli menevästä osuudesta maksetaan veroa 34 prosenttia riippumatta tulojen määrästä. Ryhmä ei puuttunut tähän, mutta esitti sentään listaamattomien yhtiöiden veroedun vähentämistä. Verotuksen painopisteen muutos olisi välttämätön tapa hyvinvointivaltion vahvistamiseen myös kriisissä.

Eduskunnassa päätettiin 2018 monikansallisten yritysten aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttuvan korkovähennysrajoituksen uudistamisesta. Rajoitukseen jäi tasevapautus, jonka mahdollistamana sähkönsiirtoyhtiö Caruna oli välttänyt veroja yli 10 miljoonaa euroa vuodessa. Tähän ei ole näkyvissä muutosta.

Työryhmän keskeinen keino on elvytys. Se toteutettaisiin etupäässä infrastruktuuri- ja rakennushankkeiden kautta. Olisi syytä puuttua rakennusalan ongelmakohtiin. Liian paljon näkee rakennusyritysten rajua subventointia veroeuroilla. Hankkeissa käytetään halpatyövoimaa. Ne voivat maksaa kymmeniä miljoonia yli alkuperäisen kustannusarvion ja veronmaksajat hoitavat laskun kuntapäättäjien siunauksella.

Lukukausimaksujen käyttöönotto estäisi pieni- ja keskituloisten perheiden nuorten korkeakouluttautumista. Pieni- ja keskituloisten merkitys kotimaisessa kysynnässä on keskeinen, mutta työryhmän lääke on julkisen talouden sopeuttaminen ja tehostaminen eli menoleikkaukset. Ne kohdistuisivat kovimmin köyhiin ja pienituloisiin sekä keskiluokkaan. Kulutuksen kasvattaminen johtaa päästöjen kasvuun. Siksi tulonsiirrot rikkailta köyhille ovat ilmaston ja eriarvoisuuden kannalta paras keino elvyttää.

Työryhmän korostama yritystuki on jo otettu käyttöön monessa maassa, mutta Suomessa hallituksen myöntämiin uusiin tukiinkaan ei sisältyisi sanktioita. Tukia voitaisiin ohjata siten, että niiden saamisen ehtona olisi, ettei yritys lomauttaisi henkilöstöään tai välttelisi veroja.

Hallituksesta pitäisi löytyä rohkeutta sanoutua irti työryhmän huonoimmista esityksistä, puuttua verotuksen porsaanreikiin, estää suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan heikentäminen ja luoda aitoa, pysyvää hyvinvointia.

Omar El-Begawy, Eva-Liisa Raekallio ja Timo Kuusiola

Kansalaisjärjestö Attac ry:n hallitus, puheenjohtajat