pääkirjoitus: Sodan pelko on turha, Venäjä ei ole hyök­kää­mäs­sä Suomeen

kolumni: Pes­si­mis­ti tietää, että kesä meni jo – on jo aika stres­sa­ta tulevaa talvea

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Verotus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Las­ke­taan mie­luum­min ku­lu­tus­ve­ro­ja

15.10.2021 05:00 1
Tilaajille
Kunnilla on edessään valtava uudistus – pakkoliitoksia ei ajeta, mutta kuntaliitoksiin on valmistauduttu

Kun­nil­la on edes­sään valtava uu­dis­tus – pak­ko­lii­tok­sia ei ajeta, mutta kun­ta­lii­tok­siin on val­mis­tau­dut­tu

22.09.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hy­vin­voin­ti­val­tio­ta ra­pau­te­taan

12.06.2020 04:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mök­ki­asu­jat­kin ovat kun­ta­lai­sia

28.12.2019 06:00
Tilaajille
Kaivos tuo ailahtelevan potin kotikuntaansa – avautuuko sinulle yhteisöveron kryptinen laskukaava?

Kaivos tuo ai­lah­te­le­van potin ko­ti­kun­taan­sa – avau­tuu­ko sinulle yh­tei­sö­ve­ron kryp­ti­nen las­ku­kaa­va?

22.11.2019 07:30
Tilaajille
Sodankylä nostaa tuloveroprosenttia – ensi vuonna tuloveroprosentti on 21

So­dan­ky­lä nostaa tu­lo­ve­ro­pro­sent­tia – ensi vuonna tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti on 21

15.11.2019 11:37
Tilaajille

Kittilä pitää ve­ro­pro­sen­tit en­nal­laan

12.11.2019 16:04
Tilaajille
Lukijalta: Tarkoitushakuista verokeskustelua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tar­koi­tus­ha­kuis­ta ve­ro­kes­kus­te­lua

07.11.2019 06:26
Tilaajille
Professori: Verottajan olisi hyvä kertoa, miksi tietoja suurituloisten veroista rajataan – "Tässä linjaan osittain myös tulevia päätöksiä"

Pro­fes­so­ri: Ve­rot­ta­jan olisi hyvä kertoa, miksi tietoja suu­ri­tu­lois­ten ve­rois­ta ra­ja­taan – "Tässä linjaan osit­tain myös tulevia pää­tök­siä"

29.10.2019 18:16
Esko Lotvonen vastaa Lapin Kansalle: Olen usein reilun vuoden aikana huuli pyöreänä lukenut  erikoislaatuisia pääkirjoituksia Rovaniemen talouden hallinnasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Esko Lot­vo­nen vastaa Lapin Kan­sal­le: Olen usein reilun vuoden aikana huuli pyö­reä­nä lukenut eri­kois­laa­tui­sia pää­kir­joi­tuk­sia Ro­va­nie­men ta­lou­den hal­lin­nas­ta

24.10.2019 14:03

Ra­nual­la vi­reil­lä kiin­teis­tö­ve­ro­jen ko­rot­ta­mi­nen

22.10.2019 12:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sil­ta: Nuus­kan­myyn­ti lail­li­sek­si

22.10.2019 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kunnat läh­te­vät ra­ken­ta­maan bud­jet­te­jaan ta­ka­mat­kal­ta, ve­ron­ko­ro­tuk­sen oltava silti vii­mei­nen keino

29.09.2019 05:30
Tilaajille
Parempilaatuisen dieselin veroetu poistuu, vaikutusta pumppuhintoihin on vaikea arvioida

Pa­rem­pi­laa­tui­sen die­se­lin veroetu pois­tuu, vai­ku­tus­ta pump­pu­hin­toi­hin on vaikea ar­vioi­da

18.09.2019 17:36

Jäi­vät­kö ve­ro­vä­hen­nyk­set ha­ke­mat­ta ? – Jopa viiden vuoden ta­kais­ta ve­ro­tus­pää­tös­tä on mah­dol­lis­ta oi­kais­ta

10.06.2019 08:13