Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Jäi­vät­kö ve­ro­vä­hen­nyk­set ha­ke­mat­ta ? – Jopa viiden vuoden ta­kais­ta ve­ro­tus­pää­tös­tä on mah­dol­lis­ta oi­kais­ta

Verotuspäätös saapuu, mutta työhön liittyviä menoja tai sivutuloja jäi ilmoittamatta. Tässä vaiheessa ei ole vielä liian myöhäistä, sillä omaan tuloverotuspäätökseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen vielä verotuksen päättymisen jälkeen. Verovuodesta 2017 alkaen oikaisuvaatimuksen voi tehdä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä. Vuosien 2013–2016 verotusta voi pyytää oikaistavaksi viiden vuoden ajan verotuksen päättymisen jälkeen.

Jälkikäteen voi ilmoittaa esimerkiksi ilmoittamatta jääneestä tulosta tai työhön liittyvästä menosta, joka saattaa oikeuttaa verovähennykseen. Oikaisuvaatimuksen pohjalta verohallinto tekee tarvittaessa täydentävän verotuspäätöksen.

Yksityishenkilöiden verotuksen oikaisua koskeva menettely on jouhevoitunut, sillä nykyään verohallinnon virkamiehet käsittelevät oikaisuvaatimukset. Aikaisemmin oikaisupyynnöt käsiteltiin verotuksen oikaisulautakunnassa.

1,3–1,4 prosenttia verotettavista tekee vuosittain oikaisuvaatimuksen

Henkilöasiakkaiden oikaisuvaatimusten kokonaismäärä on viimeisimpien neljän vuoden aikana vaihdellut 60 000 ja 70 000 välillä. Verotettavaa tuloa saa 4,8 miljoonaa suomalaista, joten 1,3–1,4 prosenttia tekee vuosittain oikaisuvaatimuksen. Yhden henkilön tekemä vaatimus voi kuitenkin näkyä tilastossa useita kertoja, sillä jokainen vaatimus tilastoidaan erikseen. Jos henkilö esimerkiksi tekee saman vaatimuksen kerralla viiteen vuoteen, se näkyy tilastossa viitenä oikaisuvaatimuksena.

– Pääosin kansalaiset eivät pitkitä veroilmoituksen täydentämistä, vaan täydentävät tiedot jo verotuskauden aikana, kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Sami Varonen.

Oikaisuvaatimukset painottuvat lyhyelle ajalle verovuoden päättymisen jälkeen.

– Yleensä kansalaiset aktivoituvat viimeistään siinä vaiheessa, kun veronpalautukset kilahtavat tilille.

Tässä vaiheessa saattaa tulla mieleen, että jäikö joitain vähennyksiä vaatimatta.

Verohallinto voi oikaista kansalaisen verotusta jälkeenpäin myös ilman kansalaisen oikaisuvaatimusta, jos se saa käsiinsä ilmoittamatta jätettyjä tietoja. Valvontatoimien kautta voi löytyä esimerkiksi peiteltyjä osinkoja tai pimeästi maksettuja palkkoja.

Fakta

Muutokset voi ilmoittaa verkossa tai paperilla

Oikaisuvaatimuksen tekeminen hoituu sähköisesti OmaVero-palvelussa.

Vaatimuksen voi tehdä myös tuloveron oikaisuvaatimus -lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa, miten ja millä perusteella verotusta vaaditaan muutettavaksi.

Verovuodesta 2018 alkaen verotus päättyy useimmilla jo seuraavan vuoden kesän kynnyksellä. Oman verotuksen päättymispäivän näkee verotuspäätöksestä tai OmaVero-verkkopalvelusta.