Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Pa­rem­pi­laa­tui­sen die­se­lin veroetu pois­tuu, vai­ku­tus­ta pump­pu­hin­toi­hin on vaikea ar­vioi­da

Muutos tuo todennäköisesti markkinoille lisää heikkolaatuisempaa dieseliä, jonka pienhiukkaspäästöt ovat suurempia.

Suurin osa Suomessa myytävästä dieselistä on parafiinista ja siitä suurin osa fossiilista.
Suurin osa Suomessa myytävästä dieselistä on parafiinista ja siitä suurin osa fossiilista.
Kuva: Mauri Ratilainen

Hallituksen budjettiriihessä päättämän dieselöljyn veromuutoksen vaikutusta pumppuhintoihin ei osata arvioida vielä sen paremmin valtiovarainministeriössä kuin öljy-yhtiöissäkään. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus riippuu siitä, millaista dieseliä öljy-yhtiöt muutoksen jälkeen myyvät.

Hallitus päätti budjettiriihessä yritystukien 120 miljoonan euron leikkauksesta. Se toteutetaan poistamalla parafiinisen dieselöljyn veronalennus siten, että tuen leikkaus kohdistetaan mahdollisuuksien mukaan fossiiliseen parafiiniseen dieselöljyyn.

Parafiinisella dieselöljyllä tarkoitetaan lähipäästöiltään parempilaatuisempaa dieseliä, jonka poltto synnyttää tavanomaista vähemmän pienhiukkasia ja typen oksideja. Tätä laatua on saatavilla sekä fossiilisessa että uusiutuvassa dieselissä.

– Kun fossiilisen dieselin osalta laatukannuste poistuu, varmaan palataan normaaliin eurooppalaisen standardin mukaiseen dieseliin, arvioi yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen Neste Oyj:stä.

Räsäsen mukaan veroedun poiston perusteena on se, että uusissa dieselautoissa on muutenkin niin pienet ilmanlaatupäästöt, ettei ole niin väliä, onko polttoaine parafiinistä vai ei.

Ilman laatu heikkenee

Kun veromuutoksen jälkeen markkinoille tulee enemmän ei-parafiinistä dieseliä, se lisää Räsäsen mukaan ilman laatuun vaikuttavia päästöjä ainakin vanhemmissa diesel-autoissa.

– Kun parafiinisen dieselin veroetu poistetaan, ilman laatu heikkenee etenkin pienhiukkasten osalta. Sillä ei ole kuitenkaan mitään tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa, sanoo öljy-yhtiö St1:n yhteiskuntasuhdejohtaja Mika Aho.

Aho ei osaa sanoa, mikä logiikka on veromuutoksen taustalla.

– Uusien autojen ilmanlaatupäästöt voivat olla pienet, mutta meillä on paljon vanhoja autoja ja maahan tuodaan koko ajan isoja vanhoja dieselautoja.

Räsäsen mukaan Nesteessä toivotaan ihmisten siirtyvän käyttämään mahdollisimman paljon uusiutuvaa parafiinista dieseliä, Neste My -dieseliä. Tämä tavallista dieseliä kalliimpi laatu on sataprosenttista biopolttoainetta, joka voi vähentää kasvihuonepäästöjä jopa 90 prosenttia.

Räsänen ja Aho eivät osaa arvioida veromuutoksen vaikutusta dieselin pumppuhintoihin, joihin vaikuttaa kilpailutilanne eri laatujen välillä.

Päästöhyöty hupeni

Laatukannuste on ollut mukana polttoaineveron energiakomponentissa vuodesta 2011. Valmisteverotusyksikön päällikkö Merja Sandell valtiovarainministeriöstä kertoo, että kun tämä laskennalliseen päästöhyötyyn perustuva viiden sentin alennus litralta otettiin käyttöön, markkinoilla oli vain bioperäisiä parafiinisia polttoaineita.

– Autot ovat parantuneet eikä alkuperäisen verokannusteen suuruista laskennallista päästöhyötyä enää saavuteta parafiinisella dieselillä nykyisessä autokannassa – varsinkin kun asiaa arvioidaan taajamaliikenteen kannalta, kuten verokannustinta käyttöön otettaessa tehtiin.

– Lisäksi myös fossiilisesta dieselistä on alettu tehdä parafiinista, mikä ei ollut alun perin verohelpotuksen tarkoitus. Nykyisin suurin osa parafiinisesta dieselistä on fossiilista alkuperää.

Tällä perusteella verotukityöryhmä katsoi, että verotuki on muodostunut perusteettomaksi ja että se tulee jollakin aikavälillä poistaa.

– Öljy-yhtiöt päättävät, myyvätkö ne edelleen parafiinista dieseliä, vaikka sillä ei enää ole veroetua, vai siirtyvätkö ne fossiilisen dieselin osalta perinteiseen fossiiliseen dieseliin. Sillähän ei enää juurikaan ole vaikutusta ilman laatuun, Sandell sanoo.

Hänkään ei osaa arvioida veromuutoksen vaikutusta dieselin pumppuhintoihin.

– Jos parafiininen diesel korvautuu ei-parafiinisella, sen vero ei muutu mihinkään. Mutta jos öljy-yhtiöt edelleen myyvät parafiinista dieseliä markkinoille, kun sen verotuki poistuu, emme tiedä, myyvätkö ne sitä kalliimmalla vai tasoittavatko ne hinta-eroja eri laatujen kesken. Valtio ei siihen puutu.

Käytännössä kaikki Suomessa myytävät bioperäiset dieselpolttoaineet saavat edelleen vajaan 20 sentin veroedun fossiiliseen dieseliin verrattuna, sillä tähän veronalennukseen ei olla puuttumassa.

Lisäksi on hyvä muistaa, että dieselin veroetu bensiinin nähden säilyy tämänkin jälkeen runsaassa 20 sentissä litralta.

Kuljetuskulut nousevat

Suomen Yrittäjien mukaan dieselöljyn verohelpotuksen leikkaus uhkaa nostaa pk-yritysten kuljetuskustannuksia. Maanteiden tavaraliikennettä edustavan SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen pitää käsittämättömänä, että yritystuen leikkaamistarve on johtanut linjaukseen, jonka lopputuloksena rangaistaan dieselin puhtaampia laatuja.

– Jos parafiinisen dieselin kevyempi verokohtelu poistetaan, se nostaa väistämättä myös uusiutuvan dieselin hintaa. Poiston kustannusvaikutus on 120 miljoonan euron asemasta 154 miljoonaa euroa vuodessa kuluttajille ja yrityksille, SKAL:n tiedotteessa todetaan.

Bensiinin ja dieselin hinta nousee ensi elokuun alusta arviolta 6–7 senttiä litralta budjettiesitykseen sisältyvien polttoaineverotuksen korotusten takia.

Mikä?

Parafiininen diesel

Parafiinisen dieselin terveydelle haitalliset lähipäästöt ovat pienemmät kuin ei-parafiinisessa. Lähipäästöillä tarkoitetaan etenkin pienhiukkasia.

Parafiinisen dieselin valmistus on hieman kalliimpaa kuin ei-parafiinisen. Siksi parafiiniselle dieselille on kohdistettu veroetua ja sitä kautta parannettu hengitysilman laatua.

Parafiininen diesel voi olla fossiilista tai uusiutuvaa.

Suurin osa Suomessa myytävästä dieselistä on parafiinista ja siitä suurin osa fossiilista.

Kommentti: Yritystukien karsinta päätyi sotkuun – listalla olisi ollut varaa valita poistettavia tukia
Kirsi Turkki
-
Kuva: Joel Maisalmi

Antti Rinteen (sd.) hallituksen ensimmäisessä budjettiriihessä tehtiin mukavia päätöksiä. Hallitus korotti pienimpiä sosiaalietuuksia, antoi koulutus- ja luonnonsuojelurahat etupainotteisesti ja edistää työllisyyttä vain pehmein keinoin.

Hallituksen päätös yritystukien karsimisessa sen sijaan sai aikaan hämmennystä. Hallitusohjelmassa päätettiin, että budjettiriiheen valmistuu ehdotus yritystukien 100 miljoonan euron vähennyksistä. Valtiosihteerit tekivät 32 sivua pitkän raportin, jossa on kymmenkunta erilaista yritystukea, joista hallitus sai valita poistettavat tuet.

Hallitus päätyi karsimaan vain yhden tuen. Parafiinisen dieselöljyn veronalennusta leikataan asteittain 120 miljoonaa euroa ja se kohdistuu mahdollisuuksien mukaan fossiiliseen parafiiniseen dieselöljyyn. Parafiinisia dieselöljyjä on kahdenlaisia, fossiilisia ja uusiutuvia.

Tuen leikkaus täyttää summan osalta hallitusohjelman kirjauksen, mutta vaikutukset ja perusteet ovat epäselvät ja kiistanalaiset. Epäselvyyttä on ainakin siitä, lähteekö tuki molemmilta dieseleiltä, nostaako leikkaus uusiutuvan dieselin pumppuhintaa ja minkälaiset ovat vaikutukset päästötavoitteisiin.

Maanteiden tavaraliikenteen etujärjestö SKAL pitää selvänä, että kuluttajien ja yritysten kustannukset nousevat ja päästötavoitteet maateillä karkaavat. Öljynjalostaja Neste ja polttoaineita maahantuova St1 antoivat hieman erisuuntaisia lausuntoja. St1 pelkää, että lähipäästöt kasvavat.

Valtiosihteerien lista karsittavista yritystuista tulee julkiseksi samaan aikaan kuin budjettiesitys eli 7. lokakuuta. Lännen Median tietojen mukaan listalla on paljon intohimoja herättäviä yritystukia.

Tällä kertaa hallitus ei koskenut listalla oleviin pienpanimoiden valmisteverohuojennuksiin, laivaliikenteen miehistötukeen, matkailuautojen verotukeen, ruumisautojen ja eläinlääkintäautojen verovapauteen, työnantajan koulutusvähennykseen, maatilan energiaverojen palautuksiin, turpeen verotukeen tai edellisen hallituksen säätämään ja sdp:n silloin ankarasti kritisoimaan yrittäjävähennykseen.

Hallitus lupasi tiistaina, että tukien karsintaa jatketaan ja lisäpäätöksiä tulee 2020. Viiden puolueen hallituksen ei ole helppo päästä niistä yksimielisyyteen. Jos olisi, niin edelliset hallitukset olisivat jo karsineet tukia. Yksi kiistanalaisimmista tuista eli turpeen verokohtelu luvataan ratkaista osana ensi keväänä käynnistyvää energiaverouudistusta.