Kolumni: Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on al­ka­nut: Kasperi Tyni nosti Mat­ka­kos­kel­ta yli 16-ki­loi­sen von­ka­leen – lähetä kuva omasta lo­hi­saa­liis­ta­si

Marjastus: Kesäkuu alkoi, mutta hal­la­kart­ta hohkaa si­ni­se­nä – Miten käy mus­tik­ka- ja hil­la­sa­don?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Valtionvelka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Synkkä edus­kun­ta­kau­si takana

22.04.2023 04:55
“Velkaisuus on valtiolle normaali olotila” – Nämä asiat ekonomi haluaa kertoa valtionvelasta

“Vel­kai­suus on val­tiol­le nor­maa­li olo­ti­la” – Nämä asiat ekonomi haluaa kertoa val­tion­ve­las­ta

14.04.2023 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ti­laus­ta suu­rel­le val­tio­joh­ta­jal­le

24.03.2023 06:00
Tilaajille
Velkamenojen paisuessa OP:n Ritakallio perää yli vaalikausien ulottuvaa talousohjelmaa – "Nykypäättäjät ovat tuudittautuneet nollakorko-ajatteluun"

Vel­ka­me­no­jen pai­sues­sa OP:n Ri­ta­kal­lio perää yli vaa­li­kau­sien ulot­tu­vaa ta­lous­oh­jel­maa – "Ny­ky­päät­tä­jät ovat tuu­dit­tau­tu­neet nol­la­kor­ko-ajat­te­luun"

12.10.2022 16:09 2
Tilaajille
Analyysi: Marinin hallitus syö seuraavan pääministerin pelivaraa – Taloustieteilijät moittivat löysää rahanjakoa, jonka tulevat päättäjät löytävät edestään vuonna 2023

Ana­lyy­si: Marinin hal­li­tus syö seu­raa­van pää­mi­nis­te­rin pe­li­va­raa – Ta­lous­tie­tei­li­jät moit­ti­vat löysää ra­han­ja­koa, jonka tulevat päät­tä­jät löy­tä­vät edes­tään vuonna 2023

02.09.2022 17:10 7
Tilaajille
Analyysi: Suomen talous ottaa nyt osumaa vasemmalta ja oikealta – Velkaantuminen väistämättä jatkuu, mutta järkevästi sijoitettu velkaeuro voi olla siemen johonkin uuteen, joka rikastuttaa Suomea

Ana­lyy­si: Suomen talous ottaa nyt osumaa va­sem­mal­ta ja oi­keal­ta – Vel­kaan­tu­mi­nen väis­tä­mät­tä jatkuu, mutta jär­ke­väs­ti si­joi­tet­tu vel­ka­eu­ro voi olla siemen jo­hon­kin uuteen, joka ri­kas­tut­taa Suomea

02.08.2022 16:40 1
Tilaajille
Suomen talous kyhjöttää nyt ahdistettuna nurkassa – Suomen Pankin ennustepäällikön mukaan vaikeissa olosuhteissa on silti mahdollisuutensa

Suomen talous kyh­jöt­tää nyt ah­dis­tet­tu­na nur­kas­sa – Suomen Pankin en­nus­te­pääl­li­kön mukaan vai­keis­sa olo­suh­teis­sa on silti mah­dol­li­suu­ten­sa

14.06.2022 18:30
Tilaajille
Eduskunnasta: Suomen velkataso erkaantuu Ruotsista – Tavoitteeseen on seitsemän miljardin matka, eikä se ole enää koronasta tai sodasta johtuva poikkeus
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomen vel­ka­ta­so er­kaan­tuu Ruot­sis­ta – Ta­voit­tee­seen on seit­se­män mil­jar­din matka, eikä se ole enää ko­ro­nas­ta tai sodasta johtuva poik­keus

14.06.2022 09:08 6
Tilaajille
Korkojen kääntyminen nousuun merkitsee hallitukselle uudenlaisia talouspaineita – valtiotalouden velkaantumisen vähättelyn on loputtava
Pääkirjoitus

Kor­ko­jen kään­ty­mi­nen nousuun mer­kit­see hal­li­tuk­sel­le uu­den­lai­sia ta­lous­pai­nei­ta – val­tio­ta­lou­den vel­kaan­tu­mi­sen vä­hät­te­lyn on lo­put­ta­va

25.04.2022 19:02
Tilaajille
Eduskunnasta: Hintojen nousu ja velkojen kasvu kuriin
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hin­to­jen nousu ja vel­ko­jen kasvu kuriin

16.12.2021 09:28 2
Tilaajille
Suomen valtion velka on moninkertaistunut 30 vuodessa käsittämättömiin mittoihin – Mikä hallitus on kääntänyt velkavipua ankarimmalla kädellä?

Suomen valtion velka on mo­nin­ker­tais­tu­nut 30 vuo­des­sa kä­sit­tä­mät­tö­miin mit­toi­hin – Mikä hal­li­tus on kään­tä­nyt vel­ka­vi­pua an­ka­rim­mal­la kä­del­lä?

25.09.2021 08:00 6
Tilaajille
Eduskunnasta: Loputtomiin ei voi elää velaksi
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Lo­put­to­miin ei voi elää velaksi

07.09.2021 14:55 3
Veli velka otettaessa, veljenpoika maksettaessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Veli velka otet­taes­sa, vel­jen­poi­ka mak­set­taes­sa

23.08.2021 05:00 8
Tilaajille
Nousukausi tulee – mutta se ei ole kaikille iloinen
Kolumni

Nou­su­kau­si tulee – mutta se ei ole kai­kil­le iloinen

14.05.2021 14:54 6
Tilaajille
Valtavan harhautuksen päivä – Milloin velasta tuli ilonaihe?
Kolumni

Val­ta­van har­hau­tuk­sen päivä – Milloin velasta tuli ilo­nai­he?

18.03.2021 06:00 6
Tilaajille
Poliittinen vastakkainasettelu pahenee velan kasvun myötä
Pääkirjoitus

Po­liit­ti­nen vas­tak­kain­aset­te­lu pahenee velan kasvun myötä

22.11.2020 06:00 2
Tilaajille
Kuitataan koronavelka kuudessa vuodessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kui­ta­taan ko­ro­na­vel­ka kuu­des­sa vuo­des­sa

26.10.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kepun kun­ta­vaa­li­avaus

24.09.2020 05:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­koo­mus­kin osaa avata vel­ka­ha­no­ja

10.09.2020 04:50
Tilaajille
Valtion velka nousee ensi vuonna noin 132 miljardiin euroon – Rahaministeri Vanhanen muistuttaa, että rahallakin on hintansa

Valtion velka nousee ensi vuonna noin 132 mil­jar­diin euroon – Ra­ha­mi­nis­te­ri Van­ha­nen muis­tut­taa, että ra­hal­la­kin on hin­tan­sa

12.08.2020 18:32 1