Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Nuorten median käyttö: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta nuoret myös suh­tau­tu­vat kriit­ti­ses­ti sen luo­tet­ta­vuu­teen

Lahjoitus: Lapin moot­to­ri­kelk­kai­li­jat saivat vielä yhden jun­nu­kel­kan va­ras­te­tun tilalle

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Suomen kansantalous
Suomella on kolme pahaa ongelmaa – Martti Hetemäki herättelee päättäjiä: "Kansantaloutemme velkaantui 10 vuodessa euromaista eniten Kreikan ja Slovakian jälkeen"

Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa – Martti He­te­mä­ki he­rät­te­lee päät­tä­jiä: "Kan­san­ta­lou­tem­me vel­kaan­tui 10 vuo­des­sa eu­ro­mais­ta eniten Kreikan ja Slo­va­kian jäl­keen"

10.12.2022 06:30 13
Tilaajille
Analyysi: Porvarihallitus tarkoittaisi talouskuria ja leikkauslistoja – Jos oppositiosta noustaan hallitsemaan, kokoomuksella on suuri halu palata kasvun tielle

Ana­lyy­si: Por­va­ri­hal­li­tus tar­koit­tai­si ta­lous­ku­ria ja leik­kaus­lis­to­ja – Jos op­po­si­tios­ta nous­taan hal­lit­se­maan, ko­koo­muk­sel­la on suuri halu palata kasvun tielle

03.12.2022 16:29 12
Tilaajille
Analyysi: Suomen talous ottaa nyt osumaa vasemmalta ja oikealta – Velkaantuminen väistämättä jatkuu, mutta järkevästi sijoitettu velkaeuro voi olla siemen johonkin uuteen, joka rikastuttaa Suomea

Ana­lyy­si: Suomen talous ottaa nyt osumaa va­sem­mal­ta ja oi­keal­ta – Vel­kaan­tu­mi­nen väis­tä­mät­tä jatkuu, mutta jär­ke­väs­ti si­joi­tet­tu vel­ka­eu­ro voi olla siemen jo­hon­kin uuteen, joka ri­kas­tut­taa Suomea

02.08.2022 16:40 1
Tilaajille
Suomen talous kyhjöttää nyt ahdistettuna nurkassa – Suomen Pankin ennustepäällikön mukaan vaikeissa olosuhteissa on silti mahdollisuutensa

Suomen talous kyh­jöt­tää nyt ah­dis­tet­tu­na nur­kas­sa – Suomen Pankin en­nus­te­pääl­li­kön mukaan vai­keis­sa olo­suh­teis­sa on silti mah­dol­li­suu­ten­sa

14.06.2022 18:30
Tilaajille
Koronasta elpyvään talouteen iskee voimalla Venäjän hyökkäyssota, joka pitkittyessään syö Suomen kasvun
Pääkirjoitus

Ko­ro­nas­ta el­py­vään ta­lou­teen iskee voi­mal­la Venäjän hyök­käys­so­ta, joka pit­kit­tyes­sään syö Suomen kasvun

23.03.2022 20:44 9
Tilaajille
Jos kuria ei löydy, Saarikko uhkaa keskustan lähtevän ennen kuin jäät lähtevät Kemijoesta – oma väki kannattaa kovaa linjaa

Jos kuria ei löydy, Saa­rik­ko uhkaa kes­kus­tan läh­te­vän ennen kuin jäät läh­te­vät Ke­mi­joes­ta – oma väki kan­nat­taa kovaa linjaa

20.11.2021 14:48 62
Tilaajille
Suomen valtion velka on moninkertaistunut 30 vuodessa käsittämättömiin mittoihin – Mikä hallitus on kääntänyt velkavipua ankarimmalla kädellä?

Suomen valtion velka on mo­nin­ker­tais­tu­nut 30 vuo­des­sa kä­sit­tä­mät­tö­miin mit­toi­hin – Mikä hal­li­tus on kään­tä­nyt vel­ka­vi­pua an­ka­rim­mal­la kä­del­lä?

25.09.2021 08:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mustien jout­sen­ten vuo­si­kym­men?

03.01.2021 10:51
Tilaajille
Euroopan parlamentin äänestystulos oli Suomen metsäklusterille mieluisa – Metsät nähdään unionissa muunakin kuin suojelukohteena
Pääkirjoitus

Eu­roo­pan par­la­men­tin ää­nes­tys­tu­los oli Suomen met­sä­klus­te­ril­le mie­lui­sa – Metsät nähdään unio­nis­sa muu­na­kin kuin suo­je­lu­koh­tee­na

10.10.2020 06:00
Tilaajille
Yritykset: Budjettiriihen päätöksillä ei työllistetä – Marinin hallitus saa työnantajilta silti paremmat arvosanat kuin edeltäjänsä

Yri­tyk­set: Bud­jet­ti­rii­hen pää­tök­sil­lä ei työl­lis­te­tä – Marinin hal­li­tus saa työn­an­ta­jil­ta silti pa­rem­mat ar­vo­sa­nat kuin edel­tä­jän­sä

22.09.2020 04:00
Lukijalta: Metsiä ei ole pakko avohakata
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Metsiä ei ole pakko avo­ha­ka­ta

17.09.2020 05:00 1
Tilaajille
Hallituksen johtoviisikko aloittaa tänään budjettineuvottelut keskenään – Koko hallitus myöhemmin mukaan

Hal­li­tuk­sen joh­to­vii­sik­ko aloit­taa tänään bud­jet­ti­neu­vot­te­lut kes­ke­nään – Koko hal­li­tus myö­hem­min mukaan

15.09.2020 09:50
Suomen Pankin terveiset budjettineuvotteluihin: Taantumasta toivutaan hitaasti, työllisyysaste jäämässä 71 prosenttiin vuonna 2022

Suomen Pankin ter­vei­set bud­jet­ti­neu­vot­te­lui­hin: Taan­tu­mas­ta toi­vu­taan hi­taas­ti, työl­li­syys­as­te jää­mäs­sä 71 pro­sent­tiin vuonna 2022

14.09.2020 12:50 1
Etlan ennuste: Suomen talous laskee 4,5 prosenttia tänä vuonna, mutta nousee kahtena seuraavana vuonna – oletuksessa vältetään epidemian hallitsematon ryöpsähtäminen

Etlan en­nus­te: Suomen talous laskee 4,5 pro­sent­tia tänä vuonna, mutta nousee kahtena seu­raa­va­na vuonna – ole­tuk­ses­sa väl­te­tään epi­de­mian hal­lit­se­ma­ton ryöp­säh­tä­mi­nen

14.09.2020 12:49
Hallituksen päätös valtakunnan rajan ylityksen helpottamisesta oli lopulta iso pettymys Lapissa. Miksi paikallisia ei haluttu kuunnella?
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen päätös val­ta­kun­nan rajan yli­tyk­sen hel­pot­ta­mi­ses­ta oli lopulta iso pet­ty­mys La­pis­sa. Miksi pai­kal­li­sia ei haluttu kuun­nel­la?

28.08.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kyse on suu­rem­mis­ta asiois­ta

31.03.2020 07:00
Tilaajille
"Jos hallitus ei muuta linjaansa, maa tulee velkaantumaan pahasti"  Orpo lyttäsi hallituksen talouspolitiikan Rovaniemellä

"Jos hal­li­tus ei muuta lin­jaan­sa, maa tulee vel­kaan­tu­maan pa­has­ti" Orpo lyttäsi hal­li­tuk­sen ta­lous­po­li­tii­kan Ro­va­nie­mel­lä

29.01.2020 20:55
Tilaajille
Pääkirjoitus

Suomen kan­san­ta­lous ei kestä enää ikä­ra­sis­mia

23.09.2019 05:30
Tilaajille