Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Sairauspoissaolot
Mielenterveysongelmista on tullut selvästi suurin syy pidemmille sairauspoissaoloille Suomessa – "Kuvastaa muutosta työssä ja yhteiskunnassa"

Mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta on tullut sel­väs­ti suurin syy pi­dem­mil­le sai­raus­pois­sa­oloil­le Suo­mes­sa – "Ku­vas­taa muu­tos­ta työssä ja yh­teis­kun­nas­sa"

19.01.2024 09:21 3
Palkaton sairauspoissaolopäivä koskee kaikkia työntekijöitä, sillä vähintäänkin se nousee tuleviin neuvotteluihin – "Ei työnantaja sitä ilmaiseksi anna"

Pal­ka­ton sai­raus­pois­sa­olo­päi­vä koskee kaikkia työn­te­ki­jöi­tä, sillä vä­hin­tään­kin se nousee tu­le­viin neu­vot­te­lui­hin – "Ei työn­an­ta­ja sitä il­mai­sek­si anna"

01.07.2023 18:30 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi sai­raus­pois­sa­olois­ta ei vaadita lää­kä­rin­to­dis­tus­ta? – Ro­va­nie­men kau­pun­gin luvut kau­his­tut­ta­vat

18.04.2023 05:00
Pätkäpoissaolot kielivät usein ongelmista, sanoo kaupunginvaltuutettu työterveyslääkäri – "Ei ne sillä lailla parane, että annetaan ihmisten olla enemmän pois töistä"

Pät­kä­pois­sa­olot kie­li­vät usein on­gel­mis­ta, sanoo kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu työ­ter­veys­lää­kä­ri – "Ei ne sillä lailla parane, että an­ne­taan ih­mis­ten olla enemmän pois töistä"

13.04.2023 20:45 5
Tilaajille
Jopa viikko pois omalla ilmoituksella – Rovaniemi harkitsee sairauspoissaolokäytäntöjen laventamista, jotta poissaolopäivät vähenisivät

Jopa viikko pois omalla il­moi­tuk­sel­la – Ro­va­nie­mi har­kit­see sai­raus­pois­sa­olo­käy­tän­tö­jen la­ven­ta­mis­ta, jotta pois­sa­olo­päi­vät vä­he­ni­si­vät

13.04.2023 19:31 14
Tilaajille
Sairauspoissaolojen kasvu on kansallinen tragedia ja vakava yhteiskunnallinen ongelma – sen ratkaiseminen edellyttää juurisyiden selvittämistä
Pääkirjoitus

Sai­raus­pois­sa­olo­jen kasvu on kan­sal­li­nen tra­ge­dia ja vakava yh­teis­kun­nal­li­nen ongelma – sen rat­kai­se­mi­nen edel­lyt­tää juu­ri­syi­den sel­vit­tä­mis­tä

14.02.2023 16:00 7
Sairauslomat lyhenivät, kun työterveyshuolto otti kopin –"Polven liikuttaminen onnistuu työpäivän aikanakin"

Sai­raus­lo­mat ly­he­ni­vät, kun työ­ter­veys­huol­to otti ko­pin –"­Pol­ven lii­kut­ta­mi­nen on­nis­tuu työ­päi­vän ai­ka­na­kin"

23.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Arjen arvot ratkaisevat, voidaanko töissä hyvin vai huonosti
Kolumni

Arjen arvot rat­kai­se­vat, voi­daan­ko töissä hyvin vai huo­nos­ti

20.10.2022 06:00 4
Tilaajille
Rovaniemellä lähes viidennes lapsista pois koulusta – kokonaisia luokkia asetetaan karanteeniin nyt vain poikkeuksellisesti

Ro­va­nie­mel­lä lähes vii­den­nes lap­sis­ta pois kou­lus­ta – ko­ko­nai­sia luokkia ase­te­taan ka­ran­tee­niin nyt vain poik­keuk­sel­li­ses­ti

18.01.2022 19:24 2
Tilaajille
Sairauspoissaolot kurittavat Finnairia – vähentää lentovuoroja

Sai­raus­pois­sa­olot ku­rit­ta­vat Finn­ai­ria – vä­hen­tää len­to­vuo­ro­ja

12.01.2022 18:07
"Kyllä me tiukilla olemme" – Henkilökunnan korona-altistumiset kuormittavat ruokakauppoja, S-ryhmällä ylimääräinen kokous toimijuusvarmuudesta

"Kyllä me tiu­kil­la olemme" – Hen­ki­lö­kun­nan ko­ro­na-al­tis­tu­mi­set kuor­mit­ta­vat ruo­ka­kaup­po­ja, S-ryh­mäl­lä yli­mää­räi­nen kokous toi­mi­juus­var­muu­des­ta

06.01.2022 11:15
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ke­hot­taa työ­an­ta­jia hy­väk­sy­mään omat sai­raus­il­moi­tuk­set – myös pois­sa­olot lapsen sai­ras­tues­sa tulisi hy­väk­syä

23.09.2021 21:50 3
Tilaajille
Korona-aika toi huonoa ergonomiaa ja vähensi sisäilmahuolia – Työterveysjohtaja: "Ihmiset ovat joustaneet, ja jossain vaiheessa jousto loppuu"

Ko­ro­na-ai­ka toi huonoa er­go­no­miaa ja vähensi si­sä­il­ma­huo­lia – Työ­ter­veys­joh­ta­ja: "Ih­mi­set ovat jous­ta­neet, ja jossain vai­hees­sa jousto loppuu"

08.04.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Isoja sääs­tö­jä kun­ta­ta­lou­teen

08.10.2020 05:45
Tilaajille
Mielen vaivat vievät lomalle – Lapissa pitkiä sairauslomia on enemmän kuin muualla maassa

Mielen vaivat vievät lomalle – Lapissa pitkiä sai­raus­lo­mia on enemmän kuin muualla maassa

23.12.2019 07:00
Tilaajille
Sairauslomien miljardilaskua on mahdollista pienentää pienillä teoilla
Pääkirjoitus

Sai­raus­lo­mien mil­jar­di­las­kua on mah­dol­lis­ta pie­nen­tää pie­nil­lä teoilla

30.10.2019 06:00
Tilaajille
Sairauspoissaoloista tulee yhteiskunnalle yli viiden miljardin kustannus vuosittain, mutta niiden vähentämiseen on keinoja

Sai­raus­pois­sa­olois­ta tulee yh­teis­kun­nal­le yli viiden mil­jar­din kus­tan­nus vuo­sit­tain, mutta niiden vä­hen­tä­mi­seen on keinoja

29.10.2019 06:00
Tilaajille