Kolumni: Taide on lää­ket­tä moneen pulmaan

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Tilaajille

Mielen vaivat vievät lomalle – Lapissa pitkiä sai­raus­lo­mia on enemmän kuin muualla maassa

Lapissa sai sairauspäivärahaa 10 745 henkilöä vuonna 2018. Saajien määrä kasvoi edellisvuodesta 2,6 prosenttia. Lapin luvut noudattelevat koko maan tietoja, sillä koko maassa sairauspäivärahaa sai 294 600 henkilöä, ja saajien määrä kasvoi edellisvuodesta 2,8 prosenttia.

Mielenterveysperusteisen sairauspäivärahan saajien osuus kaikista sairauspäivärahan saajista oli Lapissa viime vuonna yhtä suuri (25 %) kuin koko maassa keskimäärin. Mielenterveyden häiriöiden vuoksi päivärahaa saaneiden osuus kaikista saajista oli Lapissa suurin Utsjoella (33 %), Rovaniemellä (31 %) ja Ranualla (29 %).