Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Ka­la­tie­in­ves­toin­nit syksyn bud­jet­ti­rii­heen

Ministeriöt valmistelevat ehdotuksia hallitukselle korona-exit-ratkaisuiksi syksyn budjettiriiheen. Riihessä kiinnitetään huomiota elvytystoimiin, jotka konkretisoituvat investoinneissa. Yleensä elvytystoimena ovat olleet investoinnit infraan kuten väylä- ja ratahankkeisiin. Nämä toimenpiteet ovat tärkeitä, mutta niistä puuttuu kehittämisnäkökulma.

Valtion kehitysyhtiö Vake:n yhteyteen on perustettu ilmastorahasto. Vake toteaa: ”Markkinaehtoisella rahoituksella ei saavuteta riittävästi investointeja. Siksi valtio haluaa vauhdittaa tätä kehitystä. Julkisella rahoituksella voidaan tehdä investointeja rohkeammin, aikaisemmin tai laajemmassa mittakaavassa kuin pelkällä yksityisellä rahoituksella.” Näin tapahtuisi myös vaelluskalarahaston osalta.