Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Kapitalismin dynamiikkaa

Mainiossa kirjassaan "Äärimmäisyyksien aika" Eric Hobsbawn (2001) tuo esiin sen, miten USA pääsi irti suuresta lamasta (1929-1932) presidentiksi 1932 valitun Franklin D. Roosevelti uudella talouspolitiikalla (”New Deal).

Sen tarkoituksena oli helpottaa työttömien ja köyhien asemaa (valtion työllisyystyöt, sosiaaliturvan parannus, työttömyysvakuutus, minimipalkka ja hintasäännöstely ay-liikkeen toiminnan helpottaminen). Rooseveltia epäiltiin jopa kommunistiksi, mutta todellisuudessa kysymys oli kapitalismin pelastamisesta sosialismilta, josta oli tullut vaihtoehto kapitalismille.