Luppo: Jari Kan­gas­nie­mi sai pe­don­tap­pa­jia kiik­kiin jopa ken­gän­nu­me­ros­ta

Tähtijuttu: Ro­va­nie­me­läi­nen Juha Salla löysi piir­tä­mi­ses­tä apua ma­sen­nuk­seen­sa

Pääkirjoitus: Lo­hen­ka­las­tus­kiel­to pa­kot­taa Uts­joel­la pai­kal­li­set ra­ken­ta­maan uu­del­leen arkensa

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

EU:n elpymispaketti
EU:n elpymispaketti sai hyväksynnän kaikkien jäsenmaiden parlamenteilta

EU:n el­py­mis­pa­ket­ti sai hy­väk­syn­nän kaik­kien jä­sen­mai­den par­la­men­teil­ta

27.05.2021 23:23 4
Lappilaisedustajien EU-äänestyksessä oli draamaa: Ojala-Niemelä keskeytti sairauslomansa ja Mustajärvi oli poissa, vaikka istui eduskuntasalissa

Lap­pi­lais­edus­ta­jien EU-ää­nes­tyk­ses­sä oli draa­maa: Oja­la-Nie­me­lä kes­keyt­ti sai­raus­lo­man­sa ja Mus­ta­jär­vi oli poissa, vaikka istui edus­kun­ta­sa­lis­sa

19.05.2021 18:44 7
Tilaajille
Keskustan ryhmä antoi varoitukset Hannu Hoskoselle ja Tuomas Kettuselle elpymispakettiäänestyksen takia – Hoskonen syrjäytettiin samalla ympäristövaliokunnan johdosta

Kes­kus­tan ryhmä antoi va­roi­tuk­set Hannu Hos­ko­sel­le ja Tuomas Ket­tu­sel­le el­py­mis­pa­ket­ti­ää­nes­tyk­sen takia – Hos­ko­nen syr­jäy­tet­tiin samalla ym­pä­ris­tö­va­lio­kun­nan joh­dos­ta

19.05.2021 10:58 4
"Kaikki mahdollinen työvoima haalittiin" – eduskunnan maratonkeskustelu elvytyspaketista koetteli myös pöytäkirjureita

"Kaikki mah­dol­li­nen työ­voi­ma haa­lit­tiin" – edus­kun­nan ma­ra­ton­kes­kus­te­lu el­vy­tys­pa­ke­tis­ta koet­te­li myös pöy­tä­kir­ju­rei­ta

18.05.2021 18:30 1
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi odotetusti EU:n elpymispaketin – äänet menivät 134–57

Edus­kun­ta hy­väk­syi odo­te­tus­ti EU:n el­py­mis­pa­ke­tin – äänet menivät 134–57

18.05.2021 14:29 11
Jarrutuskeskustelun aikana hyllytetty perussuomalainen varapuhemies Eerola: "En koe, että olisi painostettu tekemään näin tai noin"

Jar­ru­tus­kes­kus­te­lun aikana hyl­ly­tet­ty pe­rus­suo­ma­lai­nen va­ra­pu­he­mies Eerola: "En koe, että olisi pai­nos­tet­tu te­ke­mään näin tai noin"

17.05.2021 15:44
Tilaajille
Paloheimo: Jarrutuskeskustelu voi heikentää muiden luottamusta perussuomalaisten yhteistyökykyyn – Kari: "Näimme, mitä se on, kun nettitrollaus tuodaan somesta parlamentarismin sydämeen"

Pa­lo­hei­mo: Jar­ru­tus­kes­kus­te­lu voi hei­ken­tää muiden luot­ta­mus­ta pe­rus­suo­ma­lais­ten yh­teis­työ­ky­kyyn – Kari: "Näim­me, mitä se on, kun net­tit­rol­laus tuodaan somesta par­la­men­ta­ris­min sy­dä­meen"

15.05.2021 19:43 16
Filatov Ylelle: EU:n elpymispaketista äänestetään eduskunnassa tiistaina – Tynkkysen puhe ylitti suosituksen yli satakertaisesti

Filatov Ylelle: EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta ää­nes­te­tään edus­kun­nas­sa tiis­tai­na – Tynk­ky­sen puhe ylitti suo­si­tuk­sen yli sa­ta­ker­tai­ses­ti

15.05.2021 17:02 8
Yli neljä päivää jatkunut keskustelu EU:n elpymispaketista päättyi eduskunnassa – Äänestyspäivästä ei vielä tietoa

Yli neljä päivää jat­ku­nut kes­kus­te­lu EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta päättyi edus­kun­nas­sa – Ää­nes­tys­päi­väs­tä ei vielä tietoa

15.05.2021 09:31
Näkökulma: Kesäkuussa on kuulemma vaalit – sitä ei tosin huomaa mistään

Nä­kö­kul­ma: Ke­sä­kuus­sa on kuu­lem­ma vaalit – sitä ei tosin huomaa mistään

14.05.2021 18:30
Tilaajille
Eduskunta jatkaa istuntoaan äänestämällä varapuhemies Filatovin toiminnasta

Edus­kun­ta jatkaa is­tun­toaan ää­nes­tä­mäl­lä va­ra­pu­he­mies Fi­la­to­vin toi­min­nas­ta

14.05.2021 13:32 8

Va­ra­pu­he­mies Eerola ei tois­tai­sek­si johda puhetta el­py­mis­pa­ke­tin kä­sit­te­lys­sä

13.05.2021 16:32 2
Läpi yön kestänyt EU-elpymispaketin käsittely keskeytettiin – täysistunto jatkuu jälleen illalla

Läpi yön kes­tä­nyt EU-el­py­mis­pa­ke­tin kä­sit­te­ly kes­key­tet­tiin – täys­is­tun­to jatkuu jälleen illalla

13.05.2021 10:33
Läpi yön jatkunut EU-elpymispaketin käsittely keskeytettiin – täysistunto jatkuu jälleen illalla

Läpi yön jat­ku­nut EU-el­py­mis­pa­ke­tin kä­sit­te­ly kes­key­tet­tiin – täys­is­tun­to jatkuu jälleen illalla

13.05.2021 10:28 7
"Kyse viivytystaistelusta ja sisäpoliittisesta pelistä" – tutkijan mielestä eduskunnan äänestyksen siirtymisellä EU:n elpymispaketista ei ole suurta merkitystä

"Kyse vii­vy­tys­tais­te­lus­ta ja si­sä­po­liit­ti­ses­ta pe­lis­tä" – tut­ki­jan mie­les­tä edus­kun­nan ää­nes­tyk­sen siir­ty­mi­sel­lä EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta ei ole suurta mer­ki­tys­tä

12.05.2021 17:44 2
Tilaajille
Eduskunnan pääsihteeri: Äänestys elpymispaketista todennäköisesti siirtyy

Edus­kun­nan pää­sih­tee­ri: Ää­nes­tys el­py­mis­pa­ke­tis­ta to­den­nä­köi­ses­ti siirtyy

12.05.2021 10:52
Eduskunnan elpymispakettikeskustelu venyi lähes auringonnousuun asti – puhemies keskeytti asian käsittelyn puoli viideltä aamulla

Edus­kun­nan el­py­mis­pa­ket­ti­kes­kus­te­lu venyi lähes au­rin­gon­nou­suun asti – pu­he­mies kes­keyt­ti asian kä­sit­te­lyn puoli vii­del­tä aamulla

12.05.2021 08:31
Kolme kyllä, kaksi ei, kaksi poissa: Heikki Autto ja Kaisa Juuso vastustavat EU-pakettia – Kulmuni karanteenissa, Mustajärvi sairaalassa

Kolme kyllä, kaksi ei, kaksi poissa: Heikki Autto ja Kaisa Juuso vas­tus­ta­vat EU-pa­ket­tia – Kulmuni ka­ran­tee­nis­sa, Mus­ta­jär­vi sai­raa­las­sa

11.05.2021 14:56 26
Tilaajille
Ainakin kuusi kokoomuslaista aikoo äänestää elpymispakettia vastaan – "Ajaisi EU:n taloudelliseen ja poliittiseen kriisiin ja Suomen EU:n ulkokehälle", varoittaa Zyskowicz paketin kaatumisesta

Ainakin kuusi ko­koo­mus­lais­ta aikoo ää­nes­tää el­py­mis­pa­ket­tia vastaan – "Ajaisi EU:n ta­lou­del­li­seen ja po­liit­ti­seen krii­siin ja Suomen EU:n ul­ko­ke­häl­le", va­roit­taa Zys­ko­wicz paketin kaa­tu­mi­ses­ta

10.05.2021 18:30 11
Tilaajille
Kokoomuksen täyskäännös elpymispaketissa oli järkevä, karvas paketti nieltävä
Pääkirjoitus

Ko­koo­muk­sen täys­kään­nös el­py­mis­pa­ke­tis­sa oli jär­ke­vä, karvas paketti niel­tä­vä

07.05.2021 14:59 8
Tilaajille