EU:n elpymispaketti
Kansanäänestystä EU:n elpymispaketista vaativa kansalaisaloite etenee eduskuntaan

Kan­san­ää­nes­tys­tä EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta vaativa kan­sa­lais­aloi­te etenee edus­kun­taan

27.09.2020 10:32 0
EU:n elpymispaketin käyttöä valvotaan Ville Itälän johtamassa petostentorjuntavirastossa – "Mitä enemmän on rahaa, sitä suuremmiksi riskit kasvavat"

EU:n el­py­mis­pa­ke­tin käyttöä val­vo­taan Ville Itälän joh­ta­mas­sa pe­tos­ten­tor­jun­ta­vi­ras­tos­sa – "Mitä enemmän on rahaa, sitä suu­rem­mik­si riskit kas­va­vat"

16.09.2020 06:00 1
Halla-aho elpymispaketista: "EU:n lahjarahan avulla Italia, Espanja ja Ranska välttyvät ikäviltä kansallisilta vyönkiristyksiltä"

Hal­la-aho el­py­mis­pa­ke­tis­ta: "EU:n lah­ja­ra­han avulla Italia, Espanja ja Ranska vält­ty­vät ikä­vil­tä kan­sal­li­sil­ta vyön­ki­ris­tyk­sil­tä"

09.09.2020 15:08 0
Marin puolusti EU:n elpymispakettia: Poikkeuksellinen ja kertaluonteinen toimi

Marin puo­lus­ti EU:n el­py­mis­pa­ket­tia: Poik­keuk­sel­li­nen ja ker­ta­luon­tei­nen toimi

09.09.2020 15:02 0
Finnairin selviytyminen yli koronakriisin on Lapin etu, samalla EU-rahaa tulisi käyttää luotijunayhteyksien luomiseen
Pääkirjoitus

Finn­ai­rin sel­viy­ty­mi­nen yli ko­ro­na­krii­sin on Lapin etu, samalla EU-ra­haa tulisi käyttää luo­ti­ju­na­yh­teyk­sien luo­mi­seen

27.08.2020 06:00 1
Tilaajille
EU pääsi sopuun pakon edessä
Pääkirjoitus

EU pääsi sopuun pakon edessä

22.07.2020 06:00 0
Tilaajille
EU-huippukokouksen puheenjohtaja antoi uuden esityksen – EU-maat ovat koolla jo neljättä päivää, mutta saadaanko ratkaisua ollenkaan?

EU-huip­pu­ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ja antoi uuden esi­tyk­sen – EU-maat ovat koolla jo nel­jät­tä päivää, mutta saa­daan­ko rat­kai­sua ol­len­kaan?

20.07.2020 22:30 0
Jari Luoto tuntee EU:n maratonkokoukset – oli legendaarisessa Nizzassa viisi päivää ja nyt Marinin matkassa: "Eiliset neuvottelut päättyivät aamukuudelta"

Jari Luoto tuntee EU:n ma­ra­ton­ko­kouk­set – oli le­gen­daa­ri­ses­sa Niz­zas­sa viisi päivää ja nyt Marinin mat­kas­sa: "Ei­li­set neu­vot­te­lut päät­tyi­vät aa­mu­kuu­del­ta"

20.07.2020 18:40 0
Tilaajille
EU-huippukokouksen puheenjohtaja antoi uuden esityksen – EU-maat ovat koolla jo neljättä päivää, mutta saadaanko ratkaisua ollenkaan?

EU-huip­pu­ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ja antoi uuden esi­tyk­sen – EU-maat ovat koolla jo nel­jät­tä päivää, mutta saa­daan­ko rat­kai­sua ol­len­kaan?

20.07.2020 18:33 0
Analyysi: Onko elpymispaketti kertalaukaus vai pysyvämpi toimintatapa EU:ssa? Siitä riippuu ratkaisun syntyminen Brysselin illassa

Ana­lyy­si: Onko el­py­mis­pa­ket­ti ker­ta­lau­kaus vai py­sy­väm­pi toi­min­ta­ta­pa EU:ssa? Siitä riippuu rat­kai­sun syn­ty­mi­nen Brys­se­lin illassa

20.07.2020 17:40 0
EU-johtajat aloittavat viikonlopun viimeisen väännön – Suomi tiukasti "nuukan nelikon" kyljessä

EU-joh­ta­jat aloit­ta­vat vii­kon­lo­pun vii­mei­sen väännön – Suomi tiu­kas­ti "nuukan ne­li­kon" kyl­jes­sä

19.07.2020 16:33 0
Pääministeri Marin kohtasi Merkelin ja von der Leyenin kasvomaski päällä – Kaikki EU-maat ovat koolla Brysselissä, ja pöydällä on iso elpymissuunnitelma

Pää­mi­nis­te­ri Marin kohtasi Mer­ke­lin ja von der Leyenin kas­vo­mas­ki päällä – Kaikki EU-maat ovat koolla Brys­se­lis­sä, ja pöy­däl­lä on iso el­py­mis­suun­ni­tel­ma

17.07.2020 10:24 0
Suomen kantaa EU:n elvytysrahastoon ei saatu vielä sorvattua – Tuppurainen:  Rahanjaon pitää edistää jäsenmaiden vastuullista taloudenpitoa

Suomen kantaa EU:n el­vy­tys­ra­has­toon ei saatu vielä sor­vat­tua – Tup­pu­rai­nen: Ra­han­jaon pitää edistää jä­sen­mai­den vas­tuul­lis­ta ta­lou­den­pi­toa

03.06.2020 14:34 0
Pääkirjoitus: Hallitus joutuu EU:n elpymispakettia miettiessään valitsemaan ruton ja koleran välillä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tus joutuu EU:n el­py­mis­pa­ket­tia miet­ties­sään va­lit­se­maan ruton ja koleran välillä

27.05.2020 16:42 0
Tilaajille